Kisgyermekes kutatóknak szánt akadémiai támogatást kapott a BME adjunktusa

Az idén először meghirdetett felhívásra 32-en jelentkeztek, közülük 10 szerencsést választott ki a zsűri szakmai teljesítményük alapján.

Sikerrel pályázott az ösztöndíjra Oláh Julianna, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének adjunktusa, így 9 kutatókollégájával ő is részesül az 1.800.000 forint vissza nem térítendő támogatásban, amelyet idén vehetnek igénybe 3, 4, 6, 8 vagy 12 hónapos bontásban.

Oláh Julianna az élőlényekben található fémtartalmú enzimeket vizsgálja. Olyan hatások felderítésén és megértésén dolgozik, amelyek lehetővé teszik ezen enzimek vagy a belőlük származtatható katalizátorok működését. Kutatásaihoz számításos kémiai módszereket alkalmaz, amelyek a számítógépek segítségével képesek információt szolgáltatni az anyagokat felépítő molekulák szerkezetéről, energiájáról, továbbá az atomok között fellépő kölcsönhatásokról. Munkája olyan ammóniaszintézisre alkalmas katalizátorok kifejlesztésében is segíthet, amelyek az iparban is használható, energiatakarékos és környezetbarát módon tudják kiváltani a jelenleg használt, nagyon energiaigényes Haber–Bosch-folyamatot, amely a világ energiafelhasználásának 3%-áért felelős. (Az Oláh Juliannával készített interjú rövidesen olvasható lesz a bme.hu-n - szerk.)

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) célja, hogy ösztöndíjával a kisgyermeket nevelő kutatónők és a kiskorú gyermeküket egyedül nevelő szakembereket segítse az MTA doktora cím megszerzésében.

Az idei évben 32 pályázó nyújtotta be kérelmét a bölcsészet- és társadalomtudományok, az élettudományok, a matematikai és természettudományok területéről. A 13 tagú zsűri szakmai és esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe vevő javaslata alapján az MTA elnöke hozta meg a végső döntést, amelynek értelmében idén nyolc, 14 év alatti gyermeket nevelő kutatónő, és 2 kiskorú gyermekét egyedül nevelő kutató nyerte el a támogatást, négyen akadémiai kutatóhelyen, hatan egyetemen dolgoznak.

A nyertes pályázók vállalták, hogy a támogatás lejártát követően egy éven belül teljesítik a MTA doktori kinevezés megszerzéséhez szükséges feltételeket.

TZS-GI
Forrás: mta.hu