Elhunyt Kurutz Károly, a BME KJK professor emeritusa

A kimagasló oktatói kvalitású professzor jelentős eredményeket ért el kutatóként, miközben közéleti tevékenysége is példaértékű volt. Temetése 2019. április 26-án 11:15-kor lesz a Farkasréti Temetőben.

Kurutz Károly 1930. október 11-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Fasori Evangélikus Gimnáziumban végezte, majd a Vörösmarty Gimnáziumban fejezte be. Villamosmérnöki oklevelét 1953-ban szerezte meg a Budapesti Műszaki Egyetemen.

Oktatói pályafutását 1953-ban kezdte tanársegédként a szolnoki Közlekedési Műszaki Egyetem Elektrotechnika Tanszékén (a mai BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék korai elődje). 1961-ben védte meg a műszaki doktori értekezését az időközben Budapestre költözött, és az ÉKME keretében tovább működő Közlekedési Üzemmérnöki Karon. Számos egyetemi jegyzetet és könyvrészletet írt, több jelentős szabadalma volt. Kiváló előadóként az egyetemen zajló minőségi oktatás egyik kiemelkedő alakja volt. Kimagasló oktatói kvalitásainak köszönhetően 1990 és 2000 között hat alkalommal nyerte el a külföldi diákok szavazata alapján a „Teacher of the Year” címet.

Kutatói tevékenységét a BME mellett 1953 és 1963 között a Villamosipari Kutatóintézetben is végezte, félállású kutatómérnökként. Kutatásokat folytatott az akkumulátorok gyártástechnológiája és a villamos hajtású közúti járművek, valamint a villamos ívhegesztő gépek területén. Az elért kutatási eredményei alapján 1967-ben megszerezte a műszaki tudomány kandidátusa fokozatot. Kinevezték egyetemi docenssé, majd 1996-os habilitációját követően egyetemi tanárrá. Vezetői tevékenységének állomásai: 1969 és 1973 között a Közlekedésmérnöki Kar oktatási és nevelési, valamint általános dékánhelyettese, majd 1990 és 1994 között a Közlekedésautomatikai Tanszék vezetője. Oktatói, vezetői munkáját számos egyetemi és állami kitüntetéssel ismerték el.

Közéleti tevékenysége is példaértékű volt, melyet számos szakmai bizottsági tagság, illetve elnöke kinevezés bizonyít. Hat éven át a TMB Energetikai Szakbizottságának a tagja, tíz éven át a Hegesztőgépek Szabvány Bizottság elnöke, öt éven át a Közúti Villamos Vasutak Szabvány Bizottság tagja volt. Az MTA Elektrotechnikai Bizottságának tagja, 1997-től három éven át a bizottság titkára és a Megújuló Energetikai Albizottság tagja, a Környezetbarát és Megújuló Energiaforrásokért Kuratórium elnöke volt. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület, az ISES Nemzetközi Napenergia Társaság tagja volt.

2001-ben Professor Emeritusként vonult nyugalomba.

Élete és munkássága szorosan összefonódott a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar egész történelmével. Emlékét szeretettel őrizzük.

Forrás: Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar