„Elkötelezettség, kreativitás, lendület és szorgalom az egyetem fejlődésének kulcsa”

Az intézmény egykori mecénására és névadójára emlékeztek a BME-n tartott ünnepségen, amelyen átadták a József Nádor-díjat, az Egyetemi BME Ösztöndíjat, és a BME Sport Ösztöndíjat is.

„József nádor szorgalmazta a műszaki oktatás első magyarországi intézményének létrehozását” – mondta Józsa János rektor a BME egykori névadójának szobránál tartott koszorúzási ünnepségen, kiemelve azt is, hogy az intézmény és a Habsburg-család kapcsolata hosszú ideje erős. „Immár két évtizede a József Nádor Emlékérem a legmagasabb kitüntetésünk azoknak, akik életük munkásságával az egyetemért különlegesen sokat tettek, míg a József Nádor-díjban a köztársasági ösztöndíjat nyert hallgatók legjobbjai részesülnek” – tette hozzá.

Józsa János köszöntőjében visszaemlékezett a nádor szobrának 1911-ben történt avatására, amely egybeesett a műegyetemi ifjúság zászlajának felszentelésével. „A szobor és a zászló egymást erősítik” – fogalmazott a rektor, visszaidézve az Egyetemi Lapok 1911. május 7-i műegyetemi különszámának cikkrészletét: „a múlt dicső emlékeinek megbecsülését mutatja az egyik, a jövőbe vetett reményt jelzi a másik. A Műegyetem ifjúsága szobrot állít annak a nagy nádornak, ki félszázadot meghaladó idő minden alkotásának vezető munkása volt s kinek nevét éppen ezért örökíti meg az első műszaki főiskolánk hatalmas arányú intézménye. Amint e szoborról lehull a lepel, a másik oldalon magasra szökik a zászló, mely a jövőjét előkészítő ifjúság nagy ideáljai felé az irányt mutatja, amely – mint szimbólum – egyesíti magában mindazt, a mit e haza fia nagynak, szépnek és magasztosnak tarthat”. (A BME Pro Progressio Alapítvány, a Heller Farkas Alapítvány és a Varga József Alapítvány összefogásával a közelmúltban megvásárolt zászlót a szoborkoszorúzáson ismét bemutatták, ahogyan korábban az intézmény újévi fogadásán, amelyről a bme.hu is beszámolt – szerk.)

Józsa János beszámolt arról, hogy várhatóan mindkét jelkép megújul a jövőben: a zászlót helyrehozni szükséges (a költségek fedezésére indított adománygyűjtés már megkezdődött, ahhoz bárki csatlakozhat), a szobor fejrészének restaurálását pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel együttműködésben tervezik.

József nádor mellszobrát Turi Jobbágy Miklós szobrászművész készítette, amely a második világháború idején azonban eltűnt. Torzójára csak jóval később, 1997-ben bukkantak rá véletlenül az egyetem pincéjében. A letört és elveszett márványfejet Bodó Csaba szobrászművész, a BME OMIKK néhai munkatársa alkotta újra fotómásolat alapján. A mellszobrot éppen 20 éve, 1999-ben ünnepélyes keretek között helyezték vissza az egyetem főépületébe (eredetileg az Aulában állt, azóta a díszterem előtti folyosót díszíti). Azóta a család és az egyetem minden évben megemlékezik József nádorról, aki „Habsburgnak született és magyarnak halt meg”.

„József nádornak kiemelkedő szerepe volt abban, hogy az 1830-as években Pest az ország gazdasági és kulturális központjává emelkedjen. Több épület fűződik a nevéhez, pl. a Nemzeti Múzeum, a Gellért-hegyi csillagvizsgáló és a Ludovika Akadémia, amelyekkel meghatározta a klasszicista városképet. Neki köszönhető több jelentős vasútvonal kiépítése, a Városliget rendezése, a Margitsziget parkosítása, az új pesti és lipótvárosi negyed fejlesztése, egyúttal kiemelkedő mértékű adományokkal támogatta a Nemzeti Múzeumot, a Széchényi Könyvtárat és a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. Mindeközben pártolta a művészeteket és a közoktatást, Ferenc császár öccseként pedig rendkívül hatékonyan képviselte a magyar érdekeket testvére felé” – sorolta a magyarok iránti szeretete és a reformkori Magyarország fejlesztéséért tett erőfeszítései miatt „a legmagyarabb Habsburg” néven emlegetett ükapjának érdemeit Habsburg Mihály. A főherceg végül üdvözölte a szobor újbóli restaurálásának hírét, egyúttal reményét fejezte ki, hogy az elődje iránti tisztelet jövőre is alkalmat ad majd a műegyetemi ünneplésre.

A bensőséges hangulatú megemlékezésen Habsburg Mihály és felesége, valamint Habsburg György a család, Józsa János rektor és Kotán Attila kancellár pedig az Műegyetem képviseletében helyezett el koszorút a BME Központi épületének szobránál. Az ünnepségen részt vettek rektorhelyettesek, dékánok, dékánhelyettes, kancellárhelyettes, valamint további vezetők.

„Közép-Európa és Magyarország egyik legnagyobb presztízsű műszaki egyetemének hallgatóiként bizonyítjátok a szellemi és fizikai teljesítmény szimbiózisát, amely elképesztő eredményekben ölt testet” – fordult a József Nádor-díjazottak, az Egyetemi BME és a BME Sport Ösztöndíjasok felé R. Nagy Tibor, a BME Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) elnöke, kiemelve az elkötelezettség, a kreativitás, a lendület és szorgalom szerepének fontosságát a fiatalok életében.

A hagyományokhoz híven József Nádor-díjjal jutalmazzák a legmagasabb pontszámmal köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatókat, karonként egyet. Az emlékérmet, az oklevelet és a Műegyetem – A történeti Campus című könyvet a díjazottak Habsburg Mihálytól és feleségétől, Habsburg Györgytől, valamint Józsa János rektortól és Kotán Attila kancellártól vették át.

Szagri Dóra Építőmérnöki Kar
Büki Dávid Építészmérnöki Kar
Bognár Zsófia Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Bácsi Sándor Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Sárdi Dávid Lajos Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Tóth Zsófia Természettudományi Kar

Az Egyetemi BME (EBME) Ösztöndíjjal azokat a diákokat ismerték el, akik kiváló tanulmányi eredményük mellett kimagasló szakmai és tudományos tevékenységet végeztek. Az ösztöndíjakat Józsa János rektor, Kotán Attila kancellár és R. Nagy Tibor Endre, az EHK elnöke adták át. A nyertesek oklevelet és „A Műegyetem – A történeti campus” című könyvet kapták, valamint az őszi félévben 5 havi ösztöndíjban részesülnek.

Építőmérnöki Kar Lükő Gabriella
Gépészmérnöki Kar Kemény Alexandra
Gépészmérnöki Kar Pálya Zsófia
Gépészmérnöki Kar Kemény Alexandra
Gépészmérnöki Kar Kemény Dávid Miklós
Gépészmérnöki Kar Pálya Zsófia
Gépészmérnöki Kar Renkó József Bálint
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mezei Adrián
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Rácz Levente
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Tóth Gábor
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Madarász Lajos
Természettudományi Kar Tóth Zsófia

A sportban kiemelkedően teljesítő hallgatók között a BME Sport Ösztöndíját osztották ki. Az átadók voltak: Józsa János rektor, Kotán Attila kancellár, Hellner Szelina, a Testnevelési Központ igazgató-helyettese, és, R. Nagy Tibor Endre, az EHK elnöke. A nyertesek oklevelet kaptak, az őszi félévben pedig ösztöndíjban részesülnek.

Atlétika Dénes Ervin
Birkózás Tomin Márton
Fitness Ágoston Dorottya
Kajak Grőger Mátyás
Kenu Kisbán Zsófia
Sárkányhajó Gila Zsuzsanna Boglárka
Sárkányhajó Habos Tamás
Sárkányhajó Nyeste Dániel
Sárkányhajó Mucsi Maja Noémi
Sárkányhajó Slezsák Zsuzsanna
Target Sprint Büki Dávid
Úszás Geier Norbert
Úszás Kemény Alexandra
Úszás Kendi Péter

– GI –
Fotó: Philip János