„Elismerés és köszönet azoknak, akik közkinccsé teszik a tudományt”

Ünnepélyes díjátadó ünnepségen hirdették ki a Műegyetem, a Pro Progressio Alapítvány, valamint az Élet és Tudomány folyóirat közös, ismeretterjesztő cikkpályázatának nyerteseit.

„Félre kell tenni a tudomány misztériumát az ismeretterjesztés területén és közérthetően, de a feltételezett olvasót nem lenézve szükséges elmondani fontos információkat” – foglalta össze köszöntőjében a pályázat lényegét Józsa János rektor. Hangsúlyozta, „ha valaki ebben a több éve sikeresen lebonyolított versenyben legalább egyszer eredményt ért el, egyvalamit biztosan elmondhat magáról: sokkal nagyobb olvasóközönséget szólíthatott meg, mint amelyet a szűkebb szakterületén lehetséges”. Diákkorára visszaemlékezve elmondta, az Élet és Tudomány már akkor az ismeretterjesztő irodalom sarokköve volt, és pályázatai népszerűségét jelzi, hogy gimnáziumában is akadt győztes tanuló. Úgy fogalmazott: „elismerés és köszönet illeti azokat, akik közkinccsé és érthetővé teszik a tudományt”. A Pro Progressio Alapítvány számos eredeti gondolatra épülő felhívása közül a folyóirattal közös az egyik legkiemelkedőbb – fűzte hozzá az akadémikus.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pro Progressio Alapítvány, valamint az Élet és Tudomány folyóirat közös pályázatot hirdetett műegyetemi oktatóknak, kutatóknak, nappali tagozatos hallgatóknak és doktoranduszoknak azzal a céllal, hogy közérthető, ismeretterjesztő formában mutassák be kutatási területüket, legújabb tudományos eredményeiket és ezek gyakorlati hasznosításának lehetőségeit. A pályaműveket két kategóriában nyújthatták be az érdeklődők: a BME kutató kategóriában minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató indulhatott, aki az egyetemmel alkalmazotti jogviszonyban áll. A BME hallgató kategóriában pedig pályázhatott az, aki a Műegyetem teljes idejű alapképzésében/mesterképzésében/egységes osztatlan és doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

A felhívásra benyújtott 10-11 ezer karakteres pályaműveket szakmai zsűri véleményezte, amelynek tagjai a BME professzorai (Faigl Ferenc, Péceli Gábor és Korondi Péter), illetve Pásztor Balázs, a folyóirat kémia, fizika és informatika rovatának vezetője. A nyertes oktató-kutató szerző a Pro Progressio Alapítvány jóvoltából pénzjutalomban, a hallgatók pedig ösztöndíjban részesülnek kutatási tevékenységük további eredményes folytatása érdekében.

„A tisztességes tudomány egy csodálatos játék: ebben elmélyülni olyan szellemi boldogság, amit így a kívülállók is átélhettek” – emelte ki köszöntőjében Sótonyi Péter, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) alelnöke, majd Hámori József elnök gondolatait tolmácsolva elmondta: az ismeretterjesztés alapja a tehetséggondozás; a tehetségek pedig a cikkpályázaton gondolataikat összeszedett formában, mások számára is érthető formában közvetítették.

„Sokszor halljuk, hogy a tudomány eredményeinek közzététele, a társadalommal való megismertetése, elfogadtatása, sőt megszerettetése mennyire alapvető fontosságú érték. Évről évre ünnepelhetjük ennek jelentőségét olyan kutatók és hallgatók révén, akik magukra vállalták e nemes feladatot” – fordult a közönség felé Gózon Ákos, az Élet és Tudomány főszerkesztője, egyben köszönetét kifejezve a Pro Progressio Alapítványnak és a Műegyetemnek a szervezésben betöltött kulcsfontosságú szerepükért. Elmondta még: idén a hallgatói pályázók voltak az aktívabbak.

Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes a szintén az ünnepségen átadott OTDK különdíjjal kitüntetetteket méltatta. „Ez a verseny egy sajátos előszoba, ami nemcsak belépő a doktori tanulmányok és a tudományos karrier felé, hanem lehetőség arra is, hogy konzulensek révén megtapasztalható legyen a kollegialitás és az inspiráció fontossága” – fogalmazott a rektorhelyettes, hozzátéve, az OTDK a személyiségfejlődést is elősegítő tudományos attitűdök fejlesztésének leghasznosabb eszköze.

Az alapítvány oktatásért, kutatásért és ismeretterjesztésért való elkötelezettségét bizonyítja az a számos pályázat, amelyen a Műegyetem tehetségei indulhatnak – mondta Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány elnöke. Emlékeztettet arra, hogy a közelmúltban adták át – egyebek mellett – a legnagyobb impakt faktorszámú tudományos közlemény díját: a legjobb OTDK-s előadók elismerése pedig a tudomány művelésének rendkívül lényeges elemére, a tudás érthető és élvezetes átadásának fontosságára hívja fel a figyelmet.

A cikkíró pályázat díjait Józsa János rektor és Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány elnöke, valamint Sótonyi Péter, a TIT alelnöke adták át.

A hallgatói kategóriában első helyezést ért el Szagri Dóra (ÉMK): Klímaváltozás és hőhullámok – mit tehetünk ellene? című pályaművével, a második Kopf Alíz – Kusnyár Zsanett (GTK): Ön mennyi műanyagot vásárol egy héten? című munkája, a harmadik helyezett pedig Keglevich András (VBK): VINCA alkaloidok és a rákkutatás című műve lett.

Az oktatói kategóriában különdíjat nyert Bognár György, a VIK Elektronikus Eszközök Tanszékének egyetemi docense: Adatközpontok új, hibridhűtésű rendszerei című munkájával.

Az ünnepélyes díjátadó után a nyertes pályázók 5-5 percben foglalták össze kutatásukat.

OTDK prezentációs különdíjban részesült az idén országos OTDK prezentációs díjjal is jutalmazott Regős Krisztina (Műszaki Tudományi Szekció, ÉPK): A piramisok geometriája című pályaműve, valamint Tóth Gábor (Kémiai és Vegyipari Szekció, VBK): Prosztatarákos szövetmetszetek proteomikai és glikomikai vizsgálata című munkája.

HA-GI
Fotó: Philip János