Díjazták a XXXIV. OTDK tehetséges hallgatóit és felkészítő tanáraikat

Elismerték többek között a Műegyetem négy diákjának és két oktatójának munkáját.

A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság szakmai testülete 313 pályázó közül választotta ki a 2019. év Pro Scientia Aranyéremmel és Pro Arte Aranyéremmel díjazott hallgatókat.

A 45 díjazott közül 4 BME-s hallgató részesült Pro Scientia és Pro Arte Aranyérem kitüntetésben.

Pro Scientia Aranyérem:

Tóth Gábor, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar – Kémiai és Vegyipari Szekció

Szagri Dóra, Építőmérnöki Kar – Műszaki Tudományi Szekció

Sárdi Dávid Lajos, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar – Műszaki Tudományi Szekció

Pro Arte Aranyérem:

Pokol Júlia, Építészmérnöki Kar – Művészeti és Művészettudományi Szekció

Pro Scientia Aranyérem kitüntetést az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az egyetemisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatására, szaktudásának elmélyítésére, a tehetség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülésére és elismerésére alapította 1989-ben (az országosan 45 Pro Scientia Aranyérem mellett 2005-től további két Pro Arte Aranyérmet is kioszthatnak).

Az Aranyérem a kiemelkedő összteljesítményt ismeri el, ezért a tanulmányaiban és a kiválasztott szakmai területen is kiemelkedő teljesítményt nyújtó, arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adó  hallgató nyerheti el.

47 kiváló tanár, köztük 2 műegyetemi oktató-kutató kapott Mestertanár Aranyérem elismerést:

Poppe László, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszékének egyetemi tanára – Kémiai és Vegyipari Szekció

Baranya Sándor, az Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének egyetemi docense – Műszaki Tudományi Szekció

Az OTDT a Mestertanár Aranyérem kitüntetést a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására alapította 1997-ben. Az elismerést azon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából hozták létre, akik elősegítik és kibontakoztatják a hallgatók – a kötelező tananyag elsajátításán túlmutató – tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységét. A díjjal a témavezetőként és a tudományszervezőként éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát ismeri el a testület.

(A XXXIV. OTDK műegyetemi sikereiről a bme.hu is többször beszámolt – szerk.)

A Pro Scientia Aranyérmeket és a Mestertanár Aranyérmeket 2019 novemberében adják át a Magyar Tudományos Akadémián.

A Pro Scientia Aranyéremmel kitüntetett hallgatók és Mestertanár Aranyéremmel jutalmazott oktatók teljes névsora az OTDT honlapján érhető el.

Forrás: OTDT

Bélyegkép forrása: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet