A BME több szakemberét is díjazták az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából

A Műegyetem 11 oktató-kutatója részesült magas rangú állami elismerésben.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést vehetett át:

Bíró József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara dékánhelyettese, aTávközlési és Médiainformatikai Tanszékének egyetemi tanára a korszerű kommunikációs és közösségi hálózatok elemzési módszertanát és működésének jobb megismerését elősegítő teljesítőképesség-elemzés terén végzett munkájáért;

 

Juhász Endre híd- és szerkezetépítő mérnök, vízellátási és csatornázási szakmérnök, a gödöllői Szent István Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára, az MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság Vízellátási és Csatornázási Bizottságának elnöke a települési vízgazdálkodás területén évtizedeken keresztül végzett kimagasló színvonalú szakmai, oktatói és tudományos tevékenységéért;

 

Mészáros István Attila, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Anyagtudomány és Technológia Tanszékének egyetemi tanára az anyagtudomány, különösen a mágneses és elektromágneses anyagvizsgálat területén végzett, nemzetközileg is elismert tudományos, valamint oktatói munkájáért;

 

Paál György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára az áramlástechnika, különösen a hemodinamika és az aeroakusztika területén végzett tudományos és utánpótlás-nevelő munkájáért;

 

Pokol György Apáczai Csere János-díjas kémikus, a kémiai tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének egyetemi tanára a szilárd anyagok kémiai reakcióinak, szerkezetének és fázisátalakulásainak vizsgálata területén végzett több évtizedes kutatómunkájáért, valamint oktatói, illetve tudományszervezői tevékenységéért;

 

Szabó Péter János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Anyagtudomány és Technológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára az anyagtudomány, elsősorban a finomszerkezet-vizsgálatok területén végzett sokrétű, nemzetközileg is elismert tudományos, valamint iskolateremtő oktatói munkájáért;

 

Szirmay-Kalos László, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Irányítástechnika és Informatika Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi tanár a számítógépes grafikában és az  orvosi képalkotásban, illetve e  területek meghatározó szoftvereiben alkalmazott módszerek kidolgozásában elért jelentős eredményeiért, valamint iskolateremtő tevékenységéért; 

 

Vicsi Klára, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének egyetemi magántanára a beszédakusztikai technológiák fejlődéséhez jelentős mértékben hozzájáruló tudományos munkájáért, valamint a hallás- és beszédsegítő módszerek, illetve eszközök hazai kidolgozásában és bevezetésében betöltött kimagasló szerepéért.

 

A Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült:

Majzik István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi docens a szoftververifikációval és -validációval, illetve a biztonságkritikus rendszerekkel kapcsolatos kutatási eredményeiért, valamint az informatikai felsőoktatás területén végzett több évtizedes oktatói és képzésfejlesztési munkájáért;

 

Németh István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Gyártástudomány és -technológia Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi docens a szerszámgépek és gyártórendszerek fejlesztése területén elért eredményeiért, valamint szakterületének nemzetközi elismertetéséhez hozzájáruló kutatási projektvezetői tevékenységéért; 

 

Seidl Ágoston vegyészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docense, hazánk épített örökségének védelme érdekében végzett szakmai tevékenységéért, valamint a magyar családok megerősítését és a fiatalok értékközpontú nevelését elősegítő önzetlen munkájáért.

 

A díjazottakkal hamarosan interjút olvashatnak a bme.hu-n.

A kitüntetettek teljes névsora a Magyar Közlönyben található.

– GI –