„A műegyetemi diploma piacképes, egyúttal biztos alapot jelent az életben”

Ünnepélyes keretek között megkezdődött a BME 238. tanéve, amelyet Horváth Zita felsőoktatási helyettes államtitkár nyitott meg prominens vendégek jelenlétében.

„Olyan intézménybe nyertek felvételt, amely az általa oktatott legtöbb szakterületen a hazai felsőoktatási rangsorokban hosszú évek óta kiemelt helyen szerepel. Az itt szerzett oklevél és Phd-fokozat az egyik legértékesebb és legnagyobb presztízsű az országban, ennek megfelelően a nálunk végzett mérnököket a világon mindenhol elismerik és keresik” – hangsúlyozta a tanévnyitó ünnepségen Józsa János rektor az elsőévesekhez szólva. Kijelentette: a Műegyetemen elsajátított tudás magas szintű, a diploma pedig gyors elhelyezkedési lehetőséget garantál. Az akadémikus arra buzdította a hallgatókat, hogy az alapszak elvégzése után tanuljanak tovább mesterszinten, mert csak így juthatnak komplex, finomra hangolt tudás birtokába, ezzel együtt megszerezve a munkaerőpiacon azt a különleges előnyt, amelynek révén nemcsak munkavállalókká, hanem munkaadókká is válhatnak.

„Az intézmény tartotta a megelőző évek hallgatói létszámát és ponthatárait, miközben átlagpontjai említésre méltóan emelkedtek. A felvettek száma idén újra ötezer – ismertette díszbeszédében a rektor, aki egyúttal méltatta az egyetem oktatói és hallgatósági kiválóságát is: „számos magas rangú állami kitüntetést és szakmai díjat kaptak az itt dolgozó oktatók-kutatók, miközben 9 professzorunkból lett akadémikus, ami azt jelenti, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 365 tagjának immáron csaknem 12%-a műegyetemi kötődésű. A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia különféle szekcióit szintén kiemelkedő eredményességgel zárták diákjaink; a BME-n rendezett Műszaki Tudományi, valamint a Kémiai és Vegyipari Szekcióban szerzett helyezések többségét tanulóink hozták el”. Emellett évről évre erősödik a BME nemzetközi jelentősége: „a több kontinens országainak egyetemeit vizsgáló közismert felsőoktatási rangsorok visszatérően jegyzik intézményünket, ilyen a pár héttel ezelőtt nyilvánosságra hozott, neves Shanghai-lista, amelyen a 801-900. helyezést értük el. Ez a világ egyetemeinek első 4%-ába tartozást jelenti, egyúttal azt, hogy hazai viszonylatban az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem mögött a 3. helyen állunk. A szakterületi listákon még előkelőbb a teljesítményünk: a mérnöki tudományokon belül a gépészet területén évek óta tartjuk pozíciónkat, a 201-300. helyet, és ugyanilyen nagyszerűen szerepeltünk – a tavalyihoz hasonlóan – az építőmérnöki tudományok szakterületi besorolásában”.

A Műegyetemi Kórus által előadott Gaudeamus igitur dallamára bevonuló elnökség tagjai: a házigazda Józsa János akadémikus, a BME rektora, Kotán Attila kancellár, Fodor István, a BME Konzisztóriumának elnöke, Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, Simicskó István kormánybiztos, országgyűlési képviselő, Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere, Sebők Katalin, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese, Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.

Az emelvényen foglalt helyet Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes, Nagy Balázs Vince nemzetközi rektorhelyettes, Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes, valamint a nyolc kar dékánja: Dunai László (ÉMK), Orbulov Imre (GPK), Alföldi György (ÉPK), Nagy József (VBK), Charaf Hassan (VIK), Mándoki Péter (KJK), Horváth Miklós (TTK), Koltai Tamás (GTK), továbbá Pálfalvi András kancellárhelyettes. Az elnöki asztal közvetlen közelében ült Péceli Gábor, a BME korábbi rektora, Mihály György, a Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke, Bognár Péter, a Paks II. Zrt. humánerőforrás igazgatója, Hajtó Ödön, a Műegyetem '56 Emlékbizottság elnöke, Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Pro Progressio Alapítvány elnöke, Dékány Donát, a Műegyetemi Atlétikai és Football Club elnöke, Lőrincz László, az Egyetemi Hallgatói Képviselet ügyvivő elnöke, és Zeller Bálint, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviseletének elnöke.

Az ünnepség kiemelt meghívottjai voltak Bokor József, az MTA alelnöke, Monostori László, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet igazgatója, valamint a felsőoktatási társintézmények rektorai: Kuminetz Géza (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Zsengellér József (Károli Gáspár Református Egyetem), Fülöp Tamás Ferenc (Neumann János Egyetem), továbbá Szabó Lajos György oktatási rektorhelyettes (Budapesti Corvinus Egyetem), Simonné Sarkadi Lívia külügyi rektorhelyettes (Szent István Egyetem), Csekő Katalin dékán (Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar), Kovács Zsolt Csaba, gazdasági igazgató (Károli Gáspár Református Egyetem), továbbá Kiss Ádám, a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség elnöke.

„Ha valaki ilyen kiváló intézményben, mint a BME diplomát szerez, biztos lehet abban, hogy kedvező kereseti lehetőséggel kecsegtető munkahelyet talál majd. A Műegyetem legtöbb tudományterületén ráadásul szinte már az oklevélszerzés pillanatában elkelnek a végzettek” – fordult az elsőévesek felé Horváth Zita felsőoktatási helyettes államtitkár, aki megnyitó beszédében azt kérte tőlük: használják ki a tanulmányaik során eltöltött időt, sajátítsanak el egy szakmát, nyelveket, éljenek a külföldi ösztöndíj-lehetőségekkel, azután térjenek haza és kamatoztassák itthon tudásukat, tapasztalataikat; juttassanak azokból vissza a társadalomnak. Elmondta még: fenntartóként az egyetemek támogatása fontos feladat; a cél, hogy azok rendelkezzenek a gazdaság és a társadalom fejlődését ösztönző szolgáltatásokkal, megfelelve a 4. ipari forradalom kihívásainak. Hozzátette: a Fokozatváltás a felsőoktatásban elnevezésű középtávú szakpolitikai stratégiában jelentős szerepet kapnak a műszaki és a természettudományok, ezért is szükséges ezeken a területeken a jól képzett, magas színvonalú tudással rendelkező szakember.

Ezt követően – a BME hagyományainak megfelelően – a felvételt nyert elsőévesek esküvel erősítették meg egyetemi polgárságukat. A nyolc kar egy-egy képviselője állta körbe az egyetemi jogart. Az ünnepélyes esküszöveget Demeter Zalán, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnökinformatikus alapszakos hallgatója olvasta fel.

„A BME közösségének része lenni elismerés. Ez határozza meg az elkövetkezendő esztendőket és ezt építitek együtt tovább” – hívta fel a felvételt nyert tanulók figyelmét Zeller Bálint, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviseletének elnöke, aki a felsőbb évesek nevében mondott köszöntőt. „A jövőben számos kihívással találkoztok majd, a vizsgák teljesítése pedig minden eddiginél több időt és energiát emészt fel. Emellett viszont sok szakmai lehetőségre számíthattok – folytatta a diák, sorolva a műegyetemi polgárságból adódó szerteágazó előnyöket: „az itt megszerzett tudás nemcsak az országban, hanem a nagyvilágban is versenyképes, a kialakult szakmai kapcsolatokból egész életetekben profitálhattok. Mindazonáltal a közösségi élet egyaránt meghatározó lesz számotokra, kiteljesedhettek a sport, a művészet és a kultúra egyéb területein”. Most legfontosabb feladat a tanulmányokban való helytállás, az Egyetemi Hallgatói Képviselet mindent megad ennek támogatásához – mondta útravalóul sok sikert kívánva.

Ebben az évben egy különleges doktorrá avatásnak is részesei lehettek az ünnepélyes tanévnyitó meghívottai. Kitüntetéses doktori címet szerzett Nyíri Kinga bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok tudományágban; a fokozat odaítéléséről az egyetem Doktori Tanácsa döntött.

Kitüntetéssel avatható doktorrá a törvényi előírás szerint az, akinek elvégzett tanulmányai alatt a 9. évfolyamtól kezdődően az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeiről kapott bizonyítványában minden jegye jeles, beleértve az érettségi bizonyítványt is, az egyetemi alap- és mesterszakon végzett tanulmányai idején letett valamennyi kötelező vizsgáját, a doktori tanulmányai alatt letett kötelező vizsgákat, és doktori szigorlatán, valamint a védésén egyaránt a legmagasabbra értékelték.

Az ünnepélyes eskütétel után Nagy József, a VBK dékánja méltatta a jelöltet, majd az oklevél és a Magyar Köztársaság címerével ékesített gyűrű átadása következett.

„Kitüntetéses doktorunknak további jó egészséget, sikereket és kiemelkedő eredményeket kívánok tudományos alkotó munkájában. Mindannyiunk nevében szívből gratulálok az Önt ért megtiszteltetéshez. Viselje olyan büszkén egyetemünk kitüntetéses doktori címét, mint amilyen büszkék vagyunk mi Önre!” – jelentette ki Józsa János rektor, majd Nyíri Kinga témavezetőjének, Vértessy G. Beátának, a VBK Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának is kifejezte jókívánságait.

Az ünnepséget megörökítő fotók hamarosan elérhetők a bme.hu aloldalán.

– GI –
Fotó: Philip János