„Nemzetközi szinten is versenyképes a Gépészmérnöki Karon szerzett diploma”

Az egyetemi szervezeti egység új vezetőjével beszélgettünk az általa „nagy családnak” tartott kar működéséről, a tervezett fejlesztésekről.

„Elődeim, Stépán Gábor és Czigány Tibor akadémikusok munkájának köszönhetően egy kiváló szakmai és gazdasági körülmények között működő kart vettem át” – mondta a bme.hu-nak Orbulov Imre Norbert, az MTA doktora, a BME Gépészmérnöki Kar (GPK) négy évre kinevezett, negyedik legfiatalabb dékánja, aki korábban hét évig volt gazdasági dékánhelyettes ugyanott. „32 évesen, friss perspektívákkal érkeztem az egyetemi vezetői életbe, ezért valószínűleg jobban megértettem az új generáció helyzetét, bár a generációk egyre gyorsabban váltják egymást. A fiataloké a jövő, ezért minden erőnkkel segítjük őket, ugyanakkor a tapasztaltabb kollégáink megbecsülése is szükséges; őket szeretnénk motiválni tudásuk átadására és ifjú kollégáik munkájának támogatására is, különös figyelemmel a tudományos fokozatszerzésekre – fogalmazott a professzor, aki szerint a tanszékvezető a legfontosabb és leginkább támogatandó egyetemi pozíció a felelősségi körébe tartozó oktatói és kutatói munka irányítása, valamint a munkaszervezési kérdések megoldása miatt.

Orbulov Imre Norbert szakmai terveiről szólva elmondta: az oktatás területén a Gépészmérnöki Karra beiratkozók számának legalább szinten tartására törekszik. „Mint minden egyetemen, úgy a BME-n is érzékeljük a demográfiai csökkenést, az ebből adódó kisebb jelentkezői számot, igaz, ez nálunk kevésbé jelent problémát. A gondot inkább az okozza, hogy a tehetséges, emelt szintű érettségivel, nyelvvizsgákkal rendelkező, szigorú követelményeinknek eleget téve felvételt nyert középiskolások közül jó néhányan a kecsegtetőbb perspektívát jelentő külföldi felsőoktatási intézményben tanulnak tovább. Pedig az itt kapott mérnökdiploma elismertsége van akkora, mint a környező országokban szerzetteké” – hangsúlyozta a dékán, elárulva azt is, hogy a jövőben a kommunikációt erre az üzenetre építenék, és az eddig is magasan tartott felvételi pontszámokat nem csökkentik, tartva a minőségi szemléletet. Beszámolt még arról: az alapképzésből ily módon kiesetteket a növekvő számú MSc-s tanulók pótolják. „Szeretnénk, ha minél több hallgatónk menne tovább a BSc után mesterszintre, mert akkor lesznek a szakmájukhoz fontos, teljes ismeretanyag birtokában, arról nem is beszélve, hogy karrierben, sőt fizetésben is jóval kedvezőbb lehetőségekre számíthatnak” – ecsetelte a professzor, hozzátéve: a fiatalokat igyekeznek bevonni a tanszéki tudományos munkába, TDK-ba, OTDK-ba, önálló mérnöki munkájuk gyakorlásaként, vagy reménybeli kutatói pályájuk mihamarabbi elindulása érdekében.

A kutatás, a fejlesztés és az innováció területről szólva az MTA doktora kiemelte: a GPK-n magas a sikeres pályázatok aránya, ami az oktató-kutató gárda elismertségét jelenti. Cél a kar egyetemi súlyának megfelelő részesedés elérése ezen lehetőségekkel (Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program, Tématerületi Kiválósági Program, Új Nemzeti Kiválósági Program, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatai, egyéni pályázatok, uniós és egyéb nemzetközi projektek). Orbulov Imre Norbert beszámolt arról: fejlesztési tevékenységeik révén szert tesznek saját bevételekre is, ami egy-egy tanszék esetében jelentős haszonnal jár: a céges megkeresésekből adódó szakmai feladatokért kapott pénzt a tanszékek fejlesztésükre fordíthatják.

Bővíteni tervezzük a GPK-n dolgozó oktató-kutatók létszámát – számolt be a legégetőbb kari HR-kérdés megoldásáról a dékán, aki megosztotta azt is: nem könnyű versenyezni az ipari szférában megszerezhető javadalmazással, de nem is lehetetlen a pályázati támogatások nyújtotta nagyobb finanszírozás mellett. Legnagyobb kihívásnak inkább a magasan kvalifikált, elkötelezett kollégák megtalálását tartja.

Orbulov Imre Norbert dékáni teendői mellett jelenleg két tantárgyat (Fémek technológiája, Fáradás és törés) oktat a Műegyetemen, de tudományos munkát is végez az általa 2018-ban alapított és vezetett MTA–BME Lendület Kompozit Fémhabok Kutatócsoportban. (A csapat munkájáról korábban a bme.hu is beszámolt – szerk.)

A dékán a GPK hírnevének fenntartására és öregbítésére törekszik. Mint mondta: szeretne minél több tehetséges oktatót és hallgatót a karra, valamint javuló gazdasági környezetet, hogy hasonlóan jó állapotban adhassa át később ő is a vezetést majdani utódjának.

– GI –
Fotó: Philip János