„Fedezzék fel a világot és szakmájuk mélységeit a fiatalok!”

Izgalmas életútjáról beszélt a bme.hu-nak a számítógépes grafika nemzetközileg is elismert, meghatározó egyénisége, a VIK szakembere, rangos állami kitüntetésének átvétele után.

„Oktatóként és kutatóként értem el olyan eredményeket, amelyek alapján akadémiai kollégáim jelöltek e díjra. Büszkeséggel tölt el és egyben inspirál, hogy szakmám képviselői ilyen mértékben elismerik a szakterületet, amelyet tudományos munkám témájaként választottam” – vallotta Szirmay-Kalos László, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Irányítástechnika és Informatika Tanszékének (IIT) tanszékvezető-helyettes egyetemi tanára, aki szerint ahogyan a kutatás és a fejlesztés nem lehetnek függetlenek egymástól, úgy az oktatás és a kutatás is édestestvérek. „Számomra mindkettő kaland: a tudományos munkában az ember egyénileg fedezi fel az ismeretlent, míg az oktatásban túravezetőként segíti tanítványait ugyanígy. A publikáció elkészítése vagy az előadás megtartása is hasonló kihívás: frappánsan és az aktuális közönség számára érthetően kell magyarázni”. A professzor abból az apropóból adott interjút, hogy a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést vehette át a számítógépes grafikában és az orvosi képalkotásban, illetve e területek meghatározó szoftvereiben alkalmazott módszerek kidolgozásában elért jelentős eredményeiért, valamint iskolateremtő tevékenységéért. (A díjazottak teljes névsora a bme.hu egy korábbi összeállításában olvasható – szerk.)

Szirmay-Kalos László szakmai életpályája

1987 – okleveles villamosmérnök, BME VIK
1987. június-szeptember – programozó, Ricoh, Tokyo, Japán
1987-1990 – tudományos ösztöndíjas, MTA
1989-1990 – vendégkutató, University of Minnesota, USA
1990-1992 – tudományos segédmunkatárs, 1992-1994 tudományos munkatárs, BME VIK Folyamatszabályozási Tanszék
1992 – műszaki tudomány kandidátusa, MTA
1993 – dr. univ, BME, (kandidátusi fokozat alapján)
1994 – Ph.D, BME, (kandidátusi fokozat alapján)
1994-2000 – egyetemi docens, 2001- egyetemi tanár, 2006-2007 tanszékvezető-helyettes, 2007-2014 tanszékvezető, majd 2014-től ismét tanszékvezető-helyettes, BME VIK IIT
1998-1999 – vendégkutató, Technische Universität Wien, Ausztria
2000 – dr. habil, BME
2001 – MTA doktora
2000-2008 – vendégoktató, Universitat de Girona, Spanyolország
2012. március-június – vendégkutató, Aalto Yliopisto, Finnország

Oktatási tevékenység:
számítógépes grafika, Monte-Carlo módszerek, GPU programozás

Kutatási tevékenység:
számítógépes grafika, fotorealisztikus képszintézis Monte Carlo módszerekkel; fizikai szimuláció masszívan párhuzamos hardveren; orvosi képalkotás, rekonstrukciós algoritmusok pozitron emissziós tomográfiában; 3D látás, alakzatrekonstrukció, számítógépes fotográfia

Díjak, kitüntetések:
1997-2001 – Széchenyi István professzori ösztöndíj
2000 – Nokia kutatási ösztöndíj
2001-2003 – Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2004 – Charles Simonyi-díj
2005 – Bolyai-plakett
2008 – Eurographics Fellow
2012 – Kalmár László-díj
2014 – Pro Progressio Innovációs díj

Tudományos közéleti tevékenység:
2001 – GRAFGEO alapító, alelnök, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
2003-2006 – Executive Committee, Member of Eurographics
2003 – szerkesztőbizottsági tag, 2013- társszerkesztő Computers & Graphics folyóirat
2004-2008 – társszerkesztő, Computer Graphics Forum
2014-2017 – zsűri elnöke, NKFI (OTKA) IVM
2014 – elnökségi tag, Neumann János Számítógéptudomány Társaság, KÉPAF szakosztály
2016 – főszerkesztő, Periodica Polytechnica
2017 – tag, NKFI Természettudományi kollégium

Szirmay-Kalos László gyermekkora óta érdeklődött a matematika és a fizika iránt, még gimnazistaként eredményesen szerepelt mindkét tantárgyból az OKTV-n, ami belépőt jelentett számára a Műegyetemre. „Kezdetben az elméleti fizika vonzott, ám továbbtanuláskor tanáraim tanácsát követve az akkori Villamosmérnöki Kar irányítástechnika ágazatára esett a választásom; ekkor még nem volt külön informatika szak” – idézte fel a díjazott. Hallgatóként tudományos diákköri kutatásokba kezdett a kvantummechanika, az elektromágneses terek vizsgálata és a megbízhatóság-elmélet terén. Olyan témákat térképezett föl, amelyekben a matematikát, a fizikát és a programozást kombinálhatta. Azután a diploma megszerzése után több alkalommal dolgozott külföldön (Spanyolország, Japán, USA) vendégkutatóként, ekkor ismerkedett meg a numerikus matematikán és az algoritmikus fizikán alapuló számítógépes grafikával, meghatározva ezzel későbbi tudományos érdeklődését is.

A szakember a számítógépes grafikát és inverz problémáit kutatja, fotorealisztikus képek előállításával, adatvizualizációval, fizikai szimulációval, pozitron emissziós tomográfiával és algoritmikus fotográfiával foglalkozik. „A világ működését a fizika egyenletei írják le: megoldásukkal mérnökként képesek vagyunk megmondani, mi következik be a való életben, és'működtethetjük' a virtuális valóságokat úgy, hogy azok a lehető legjobban hasonlítsanak a tényleges valóságra” – ecsetelte a kitüntetett, hozzátéve, célja olyan számítógépes programok és eljárások megalkotása, amelyekben a fizikai folyamatok pontos szimulációjával a realitástól (szinte) nem megkülönböztethető virtuális képek hozhatók létre. Algoritmikus fotográfiai módszereivel például egy homályos fotón küszöböli ki a zavaró tényezőket az illusztrált szituáció pontos bemutatására. Vizsgálataiban absztrakt, nem optikai adatokat az általa kidolgozott módszerrel fényképez le. Ezen fejlesztését elsősorban az orvosi diagnosztikában alkalmazzák.

„Kutatásunkat belengi a mérnöki szemlélet: elemzéseink céljai gyakran ipari fejlesztési projektek során fogalmazódnak meg, és az ott felmerült problémákat gondoljuk tovább egy újabb tudományos munkában” – ismertette Szirmay-Kalos László, néhány példát említve a vállalati partnerekkel folyatott közös feladatokról, amelyekhez kapcsolódva jelenleg egy rekonstrukciós szoftver megalkotásán fáradozik a pozitron emissziós kamerákat és CT-készüléket gyártó Medisoval, továbbá játékfejlesztő cégek számára speciális effektusok algoritmusokait dolgozza ki, miközben kamerákhoz készít speciális hozzáadott eszközöket, például telefonhoz képminőséget javító programokat.

Szirmay-Kalos László a bme.hu-nak adott interjúban részleteket árult el jövőbeli terveiről is: „több támogatott projektünk van a pozitronemissziós tomográfia területén, az algoritmikus fotográfiában pedig jelentős az ipari nyomás, hiszen világunkat éppen most kamerázzák be, mobiltelefonjaink és autóink már fel vannak szerelve, tehát a szemünk előtt zajlik a folyamat, amely egy képekkel foglalkozó szakember számára rengeteg izgalmas feladattal és lehetőséggel kecsegtet. A napjainkban új lendületet nyerő mély tanulás szintén a számítógépes grafikai tevékenység bővülését sejteti, és szeretnék továbbra is nagy hangsúlyt fordítani a leendő mérnökgeneráció képzésére. Régóta tervezem egy új, a számítógépes grafika és a gépi látás határterületeit bemutató kurzus és az ehhez kapcsolódó tananyag, kötet elkészítését; minderre talán a következő félévben lesz időm és energiám”.

A díjazott műegyetemi kutató szívesen tanít, ahogy fogalmazott: „az előadás számomra egy kifejezetten addiktív tevékenység. Nyár végén már alig várom, hogy elkezdődjön az egyetem”. Szirmay-Kalos László az egyetemi honlapnak adott interjúban megfogalmazta a fiataloknak szánt üzenetét, és oktatóként azt kéri hallgatóitól, „tekintsék az egyetemi éveket és karrierútjukat különleges kalandnak, fedezzék fel a világot és szakmájuk mélységeit. Ne féljenek a hibáiktól és a kudarcoktól, mert ezekből sokkal többet tanulhatnak, mint a könnyű sikerből”.

TZS-GI
Fotó: Philip János