Műegyetemi sikerek nívós kutatói pályázatokon

Harmadik alkalommal adtak át okleveleket a BME kiválóságainak a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatának keretében.

„Ünnepeltjeink magas szakmai színvonalú pályázatokon értek el sikereket, amelyek nemcsak az intézményünk, hanem a kiírók presztízsét is növelik” – hangsúlyozta köszöntésében Józsa János, a BME rektora az „Akikre büszkék vagyunk – tudományos kiválóságaink 2018” című, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozatának részeként tartott műegyetemi eseményen. „A rendezvény nemcsak a fiatal kiválóságok munkájára kívánja ráirányítani a figyelmet, hanem fontos az is, milyen hozzállást közvetítünk a tudományos szakemberek oktató-nevelő munkájában, hogy a mai ifjú tehetségek később ugyanolyan büszkék legyenek tanítványaikra, mint amennyire mi most büszkék vagyunk rájuk” – hangsúlyozta az akadémikus, megjegyezve: különleges élmény számára, amikor kutatók pályakezdésének, majd további sikereinek személyesen is tanúja vagy alakítója lehet. (A Magyar Tudomány Ünnepének műegyetemi programjairól korábban a bme.hu is beszámolt – szerk.)

Az ünnepi ülés elnökségét Józsa János rektor, Nyulászi László, a BME Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) elnöke, és Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes alkotta. Az esemény levezetője Benkó Rita tudományos koordinátor, a Tudományos és Innovációs Igazgatóság munkatársa volt.

A harmadik alkalommal megrendezett ünnepségen a rangos hazai és nemzetközi felhívások – így a Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowships program, az Alexander von Humboldt kutatói ösztöndíj, az MTA Lendület Program, az MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ez évi műegyetemi nyerteseit köszöntötték, valamint tizedik alkalommal átadták a BMe kutatói pályázat okleveleit is. Ez utóbbi kezdeményezés célja a BME-n zajló kutatások jelentőségének nagy nyilvánosság előtti biztosítása a 35 évesnél fiatalabb doktori hallgatók és doktorjelöltek tudományos eredményeinek szélesebb körű megjelenítésével.

„A H2020 az Európai Unió legambiciózusabb kutatásfinanszírozási programja, amellyel a nemzetközi közüsség az európai kutatásokat az élvonalba akarja lendíteni; ez sokat elmond a díjazottak szakmai kvalitásairól” – emelte ki méltatásában Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes, bejelentve, hogy a H2020 European Research Council ”Proof of Concept Grant-díj” oklevelét idén Stépán Gábor akadémikus, a Gépészmérnöki Kar (GPK) Műszaki Mechanika Tanszék egyetemi tanára veheti át. A rangos elismerést olyan kutatásvezetők kaphatják meg, akik ERC (European Research Council, magyarul Európai Kutatási Tanács) projektjét a legmagasabb szinten is értékelik, így további lehetőséget biztosítanak tudmányos vizsgálataik kiterjesztésére. „Az egyetem az innovációs folyamatait akarja megerősíteni, ezért örömünket nemcsak a büszkeség motiválja, hanem az a tény is, hogy ennek szimbolikus jelentése is van: az ipari hasznosulás igényli azt a kiválóságot, amit a kitüntetett évtizedek óta képvisel” – összegezte a professzor. (Stépán Gáborral készült tavalyi interjúnk elérhető a bme.hu-n – szerk.)

„A Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship tapasztalt szakemberek számára nyújt lehetőséget, hogy önálló kutatást végezzenek választott témájukban” – ismertette a jelentős támogatásról Levendovszky János rektorhelyettes, hozzátéve, hogy annak fontos célja a tehetség diverzifikálódása, a tudomános vizsgálatok eredményeinek széles körű megismertetése. A professzor örömét fejezte ki, hogy ezúttal az Európán kívüli kollégák is bekapcsolódhattak a munkába: az ausztráliai Joshua Patrick Davidson, a GPK Áramlástan Tanszékének munkájában vesz részt. Távollétében oklevelét témavezetője, Kalmár-Nagy Tamás egyetemi docens vette át. (Az Irországból érkezett díjazott műegyetemi munkásságáról korábban a bme.hu is jelentetett meg cikket – szerk.)

Az egyik legrangosabb európai ösztöndíj, az Alexander von Humboldt Foundation németországi partnerségű kutatási lehetőséget biztosít a tudományterületüket magas szinten művelőknek – tájékoztatta a közönséget Levendovszky János. Az elismerés révén Hegedűs Ferenc, a GPK Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének egyetemi docense a göttingeni Georg-August Egyetemmel kapott lehetőséget tudományos vizsgálatának folytatására. A szakember emelett itthon is bizonyítja kiválóságát, hiszen idén Bolyai Emléklappal tüntették ki, és ismételten elnyerte az MTA Bolyai János kutatói ösztöndíjat. (Hegedűs Ferenc nemzetközi sikeréről a bme.hu is írt – szerk.)

Ezt követően az ünnepségen a hazai kitüntetettek és kutatási ösztöndíjak nyerteseit ismerhették meg a jelenlévők.

„A nemzetközi hírű MTA Lendület programot 2009-ben Pálinkás József indította el és a tehetséges fiatal kutatók kutatási lendületének megőrzéséhez ad finanszírozást. Elősegíti a nemzetközileg kimagasló teljesítményű szakemberek és ifjú tehetségek külföldről történő hazahívását, illetve itthon tartását, a hazai tudományos környezetbe való integrálódását” – emelte ki a Levendovszky János. Hozzátette, a lehetőség hozzájárul a kutatóintézetekben és egyetemi keretek között működő kutatócsoportok dinamikus megújításához és a tehetség-utánpótlás biztosításához.

A támogatás révén idén Dombóvári Zoltán, a GPK Műszaki Mechanika Tanszék egyetemi docense, Hartmann Bálint, a Villamosmérnöki és Informtikai Kar (VIK) Villamos Energetika Tanszék egyetemi docense, valamint Pach Péter Pál, a VIK Számítástudományi és Információelméleti Tanszék egyetemi docense alapíthatott kutatócsoportot. (A Hartmann Bálinttal és Pach Péter Pállal készült interjúnk már elérhető a bme.hu-n – szerk.)

Az MTA Prémium Posztdoktori Kutatói ösztöndíj a kutatói pályaív posztdoktori periódusában jelent támogatást, lehetőséget biztosít a legelismertebb külföldi és hazai egyetemek egyikén tudományos fokozatot szerzett, nemzetközi szinten is jelentős önálló eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programját megvalósíthassa – mutatta be a lehetőséget Levendovszky János, hozzátéve, a nyerteseket életpályájuk későbbi szakaszában szívesen látják az MTA doktorai és az egyetem professzorainak sorában is. Az elismerést idén Czél Gergely, a GPK Polimertechnika Tanszék adjunktusa – aki idén Bolyai Emléklapot is szerzett –, Farkas Attila, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Szerves Kémia és Technológia Tanszék tudományos munkatársa, Gyöngyösi László, a VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék tudományos főmunkatársa, valamint Kelemen Zsolt, a VBK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék adjunktusa – aki Marie-Curie ösztöndíja befejeztével október elsejével a BME-re visszatérve – vette át.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma az ösztöndíjban részesülők tudományos tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli. Akinek az éves és záró kutatói jelentése a „kiválók közül a legkiválóbb” értékelést kapja, közülük évente legfeljebb 15 főnek a szakértői kollégiumok javaslata alapján MTA Bolyai Plakettet ítél oda. Az elismerést idén Sándor Csaba, a Természettudományi Kar (TTK) Sztochasztika Tanszékének egyetemi docense nyerte el a BME-ről: a díjat Nyulászi László, az EHBDT elnöke adta át.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma a hároméves támogatási periódus végén a kiemelkedő szakmai minősítést elérő végzett ösztöndíjasoknak Bolyai Emléklapot adományoz. Ebben az évben Kollár Zsolt, a VIK Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék egyetemi docensét, valamint Oláh Juliannát, a VBK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék adjunktusát díjazták (Oláh Juliannával készült interjú megtalálható a bme.hu-n – szerk.)

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj program 1997 óta segíti a fiatal tehetséges kutatókat. Az anyagi támogatáson túl kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére létesült. Évről évre tekintélyes létszámú műegyetemi szakember részesül benne, amellyel további szakmai előrelépésre, az MTA doktora és az egyetemi tanári cím megszerzésére ösztönzi a nyerteseket. Az okleveleket Nyulászi László EHBDT elnök nyújtotta át.

A 2019. évi műegyetemi Bolyai János Kutatói Ösztöndíjasok:

Baranya Sándor egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék (ÉMK)
Benkő Zoltán egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (VBK)
Csizmadia Péter adjunktus, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék (GPK)
Gézsi András adjunktus, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (VIK)
Hullám Gábor István egyetemi docens, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (VIK)
Kmetty Ákos adjunktus, Polimertechnika Tanszék (GPK)
Kormos Márton tudományos főmunkatárs, Elméleti Fizika Tanszék (TTK)
Mireiszné Kiss Nóra Zsuzsanna adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék (VBK)
Molnár Kolos adjunktus, Polimertechnika Tanszék (GPK)
Pozsgay Balázs Sándor tudományos munkatárs, Elméleti Fizika Tanszék (TTK)
Vrana Péter egyetemi docens, Geometria Tanszék (TTK)

Nemcsak a Magyar Tudományos Akadémia, hanem a Magyar Művészeti Akadémia is kiírt Művészeti Ösztöndíjat, amely három évre szól: alkotó és előadóművészeti, valamint magas színvonalú művészi és művészetelméleti tevékenységek támogatására jött létre és kilenc kategóriában lehetett pályázni. Az építőművészeti ösztöndíjat ebben az évben Fábián Gábor, az ÉPK Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék adjunktusa nyerte el, oklevelét Nyulászi László EHBDT elnök adta át.

„A BMe Kutatói Pályázatot minden évben az Egyetemi Habilitációs Bizottság és a Doktori Tanács hirdeti meg. Mivel a pályaművek a BME honlapjára is felkerülnek, fontos cél, hogy doktori hallgatóink, doktorjelöltjeink kutatási területüket széles körben és könnyen befogadható módon tudják megjeleníteni” – hangsúlyozta Nyulászi László. Olyan pályaművek részesültek elismerésben, amelyek nemzetközileg beágyazott, kiemelkedő, egyúttal közérthetően megfogalmazott kutatási vagy művészi alkotások.

A BMe kutatói pályázat helyezettjei:

I. helyezés:
Klapcsik Kálmán doktorjelölt (Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

II. helyezés:
Babiczky Ákos doktorandusz (Pszichológia Doktori Iskola)
Marák Károly doktorandusz (Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola)
Németh Renáta doktorjelölt (Oláh György Doktori Iskola)

III. helyezés:
Csóré András doktorandusz (Fizikai Tudományok Doktori Iskola)
Hegedüs János doktorjelölt (Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola)
Surányi Éva Viola doktorjelölt (Oláh György Doktori Iskola)

Az ünnepséget – a hagyományokhoz hűen – a pályájuk elején járó, valamint a tapasztalt kutatók tudományos előadásai zárták. Elsőként a BMe Kutatói Pályázat 2019. évi első helyezettje, Klapcsik Kálmán doktorjelölt prezentált „Harmonikusan gerjesztett gázbuborék dinamikája nagy viszkozitású folyadékban” címmel, majd a Bolyai Emléklapot átvevő Oláh Julianna adjunktus következett, aki a Számításos kémia alkalmazási lehetőségeit ismertette a katalizátortervezésben.

Az ünnepség befejező előadását az idén Lendület kutatócsoportot alapító Pach Péter Pál docens tartotta, „A polinom módszer alkalmazása a SET kártyajátéktól a mátrixszorzásig” címmel.

HA-GI
Fotó: KTK Fotókör