Kettős PhD képzést tervez indítani a BME és a Drezdai Műszaki Egyetem

A két fél erről ünnepélyes keretek között tett szándéknyilatkozatot a Műegyetemen.

„Bár egyelőre a Villamosmérnöki és Informatikai Karunk két doktori iskolája érdekelt a szakmai összeköttetések új alapokra helyezésében, mi nyitottak vagyunk minden egyéb területen a további együttműködésre: intézményünk a német egyetemekkel hagyományosan jó kapcsolatot ápol” – hangsúlyozta köszöntésében Józsa János rektor a Műegyetem és a Drezdai Műszaki Egyetem (Technische Universität Dresden, TUD) közötti együttműködési megállapodás előszerződésének aláírási ceremóniáján, amelyen a duális doktori képzés megszervezéséről egyezett meg a két felsőoktatási intézmény.

Hans Müller Steinhagen, a Drezdai Műszaki Egyetem rektora, a német küldöttség vezetője köszöntőbeszédében azt emelte ki, hogy a TUD kiválósága jórészt sokoldalúságának, nyitottságának, valamint szervezeti önállóságának köszönhető, mindez elősegíti szakmai kapcsolatai bővítését. „Nagy örömünkre szolgál a Műegyetemmel való együttműködés” – fogalmazott a professzor, akinek intézménye a megközelítően 32.000 hallgatójával és csaknem 5.000 dolgozójával Szászország legnagyobb egyetemi komplexuma, egyúttal Németország legnagyobb műegyeteme, több mint 120 – nemcsak műszaki jellegű – szakirányával a legszélesebb tantárgyspektrumot nyújtva.

Mindkét rektor megjegyezte: intézményükben egyre erősödik a különféle tudományterületek és az ezeknek helyet adó karok, továbbá tanszékek közötti összefogás, emellett kiemelten fontosnak tartják a nemzetközi kapcsolatok további bővülésének támogatását. Abban bíznak, hogy a villamosmérnöki és informatikai szakterületetek után más tudományágak képviselői is együtt dolgozhatnak majd a két egyetemen.

A drezdai küldöttség résztvevői Hans Müller-Steinhagen rektor, Ronald Tetzlaff, a TUD Villamosmérnöki Karának dékánja, valamint Frank Fitzek professzor, a Kommunikációs Hálózatok Deutsche Telekom Tanszékének vezetője voltak. A BME-t Józsa János rektor, Kotán Attila kancellár, Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes, Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes, Nagy Balázs Vince nemzetközi rektorhelyettes, Nyulászi László, a BME Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) elnöke, a Villamosmérnöki és Informatikai Karról Charaf Hassan dékán, a program koordinátora, valamint Horváth Gábor, a tudományos és nemzetközi ügyek dékánhelyettese képviselték az ünnepélyes aláíráson, amelyet megtisztelt jelenlétével Hodosiné Márton Krisztina, a Német Nagykövetség tudományos, környezetvédelmi és mezőgazdasági attaséja is.

Az egyetemek közötti szándéknyilatkozatban – amelyet Hans Müller-Steinhagen rektor, Józsa János rektor, valamint Kotán Attila kancellár látott el kézjegyével – az oktatás és kutatás területén a nemzetközi együttműködés előmozdítását szorgalmazzák az aláírók. Az együttműködés elsőként a villamosmérnöki és informatikai területen zajló doktori képzéseket érinti, majd a megállapodás kiterjeszthető bármely más tudományterületre a két felsőoktatási intézmény esetében.

A felek rögzítették, hogy törekednek a keretfeltételek megteremtésére a kettős diplomajú doktori képzés előkészítéséhez és folytatásához: végső célként a közös doktori fokozat megszerzésének lehetőségét határozták meg.

A BME és a Drezdai Műszaki Egyetem annak a szándékának is hangot adott, hogy a kettős képzésben részt vevő PhD hallgatók – a lehetőségekhez mérten – hozzáférést kapnak a másik fél által kínált tudományos kurzusokhoz és nyári egyetemi programokhoz.

HA-GI
Fotó: Philip János