„A műegyetemi ifjúsági zászló egy összekötő kapocs”

400-an, köztük műegyetemi vezetők, oktatók, ipari partnerek és magas rangú politikusok vettek részt a BME újévi fogadásán, amelyen újraavatták az intézmény egyik történeti relikviáját.

„Legyünk ambiciózusak, realisták és fogjunk össze, mint ahogyan tette ezt az első műegyetemi rektor” – idézte fel ünnepi köszöntőjében elődje, a mérnökképzés szervezésében és fejlesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett jeles fizikaprofesszor, Stoczek József alakját Józsa János rektor, egyúttal beszámolva az intézmény óévben elkönyvelt sikereiről: „tartjuk a felvett hallgatók létszámát a kedvezőtlen demográfiai adatok ellenére is, ahogyan büszkék vagyunk a kiemelkedő képességű tanárainkra és diákjainkra, a hazai és a globális felsőoktatási rangsorokban való jó szereplésre, a folyamatosan végzett tehetséggondozásra, a minőségi oktatásunk nemzetköziesítésére, a pályázatokon való eredményes szereplésre, valamint az egyre meghatározóbb kutatásfejlesztésre”. Az akadémikus az intézményben zajló innovációs tevékenység egyik impozáns példájaként említette a közlemúltban világsikert hozó SMOG projektet, amelynek keretében immáron több mint egy hónapja kering az űrben két műegyetemi fejlesztésű zsebműhold. (A SMOG-P és a magánfinanszírozású ATL-1 űrbéli teljesítményéről a bme.hu korábban már beszámolt – szerk.)

A rektor megnyitó beszéde után Arian Spasse, Albánia magyarországi nagykövete köszönte meg a hazájába még decemberben kiutazó magyar csapat, köztük több műegyetemi építőmérnök egyhetes munkáját. A szakemberek az ország elmúlt 30 évének legsúlyosabb földrengése utáni kárfelmérésben vettek részt. „Állásfoglalásuk azért is nélkülözhetetlen volt, mert az alapján rendelték el a katasztrófa során megrongálódott házak megerősítését vagy teljes lebontását” – szólt elismerően a kiküldöttekről a tisztségviselő, utána ismertetve: kintlétükkor 150 épületet vizsgáltak meg és 10 esetben döntöttek a kilakoltatásról. (A BME mérnökeinek a dél-európai államban végzett feladatairól a bme.hu is írt – szerk.)

„Megtisztelő feladatot vállaltam el, hiszen egy olyan intézményért fogunk össze, amely 1782-ben történt alapításával a világon elsőként képezte a műszaki mérnököket egyetemi struktúrában” – hangsúlyozta Jakab Roland, a Műegyetem Támogatói és Baráti Körének újonnan megválasztott elnöke, biztosítva a jelenlévőket, hogy az egyesület továbbra is segíti a BME oktatási és kutatási tevékenységét, öregbíti hírnevét, és pártfogolja a végzős műegyetemistákat pályájuk elején. A Műegyetemen tanuló nagy formátumú tudósokat – Bánki Donátot, Teller Edét, Oláh Györgyöt, Wigner Jenőt –, jelentős találmányaikat, korszakalkotó hatású tudományos eredményeiket méltatva úgy fogalmazott: „mérnöknek lenni élmény és életforma. Azok lesznek a jövő nagy felfedezői, akik révén számos innováció itt születik meg a Műegyetemen, ehhez a helyben elsajátítható műszaki tudásra van szükség”.

Ezután a műegyetemi ifjúsági zászló újraavatásának ceremóniáját kísérhették figyelemmel a vendégek a Díszterem előtti folyosón, amelynek végigkövetésére a bent elhelyezett kivetítőn keresztül is volt mód. Józsa János rektor ünnepi beszédében felidézte: az intézmény 1911-ben felszentelt történeti relikviájának 1945-ben veszett nyoma, ám a közelmúltban egy hagyatékban történő felbukkanása lehetővé tette, hogy visszakerüljön a BME-re, majd a restaurálás és a méltó bemutatóhely kialakítása után megtekinthetővé váljon.

A műegyetemi ifjúság zászlajának felszentelése a Vasárnapi Újság 1911. 20. számának fotóján

A műegyetemi ifjúsági zászló 1902-ben készült, majd József nádor szobrával egyidőben, 1911. május 7-én szentelte fel Várady L. Árpád győri püspök. A zászlóanya, azaz az ünnepélyes zászlóavató személy, Habsburg Auguszta főhercegasszony volt, a zászlóbizottság elnöke pedig Pivny Aladár, a szobor és a zászló készítését egyaránt szorgalmazó Műegyetemi Segélyegylet elnöke. A 2 x 1,6 méter méretű, téglalap alakú zászlót kétsoros duplaselyemből alkották, négy szélén arany rojtozással. Mindkét lapját azonos mintájú, vastag arany hímzések díszítik. Előlapján Magyarország kiscímere található a Szent Koronával, babér- és olajággal övezve. Körülötte felirat: „MAGYAR KIRÁLYI JÓZSEF MŰEGYETEM IFJÚSÁGA”. Hátlapján a felhőkön, holdsarlón ülő Magyarok nagyasszonya. Jobb kezében a Szent Korona, lábánál a magyar címer, bal kezében, fehér lepelben a gyermek Jézus. Az ábrázolás körül felirat: „PATRONA HUNGARIAE” (Magyarország oltalmazója).

A ma már nem fellelhető zászlórúd díszítése a Műegyetemen akkor működő hat egyesületet – Műegyetemi Segélyegylet, Egyetemek Kórház Egylete, Műegyetemi Zenekar, Műegyetemi Atlétikai és Football Club, Műegyetemi Énekkar, Műegyetemi Evezős Club – jelképezte.

„A hagyományok összekötnek a Műegyetemmel” – jelentette ki Habsburg György főherceg, a BME díszpolgára, utalva családja és az intézmény között jelenleg is fennálló, a régmúltban gyökerező szoros kapcsolatra. Az utolsó magyar trónörökös, Habsburg Ottó fia rokonáról, a zászló felszentelésekor jelen lévő József Ágost főhercegről elmondta: 1890-től katonaként szolgálta a Monarchiát, amelynek utolsó tábornagya volt. Az első világháború után, a Tanácsköztársaság alatt is itthon maradt, az 1920-as években a parlament felsőházának tagja, majd az MTA tiszteleti tagja, 1936-tól pedig elnöke lett. Hét kötetben írta meg és adta ki háborús visszaemlékezéseit. Felesége, Auguszta hercegné Ferenc József unokája volt: a „magyar hadsegélyezés védőangyala” jelzőt az első világháborúban tett szolgálataiért kapta: védnökségével alakult meg 1914-ben az Auguszta-alap nevű társadalmi szervezet, amely a civilek háborús közadakozását segítette elő. Ennek során ide, a Műegyetemi Hadikórházba is többször ellátogatott. Később is aktívan jótékonykodott, férjével együtt pedig rendszeresen megjelent a jelentős társasági és kulturális eseményeken. 

Az ifjúsági zászlót a Műegyetemi Segélyegylet készíttette el. Az intézménynek ez volt a legrégebbi hallgatói szervezete, amely 1862-ben alakult azzal a céllal, hogy segítse és művelődéshez juttassa a fiatalokat. Ennek eszközei, akárcsak ma, bár más formában: a segélyezés, a tagok részére szóló kedvezmények és szórakozási lehetőségek biztosítása, valamint tudományos-műszaki kiadványok terjesztése volt. Horváth Bálint, a mai műegyetemistákat képviselő BME Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) elnöke felidézte az 1911-es felszentelési ünnepségen a diákok nevében felszólaló egyik ifjút, aki azt mondta: az egyetem nemcsak tudományos légkörébe fogadta, hanem hozzátartozóinak is tudja és vallja őket, hogy ezen a nagy családon belül egy testet, egy lelket alkothassanak. „Ez a történeti relikvia tulajdonképpen egy összekötő kapocs, amely a mindenkori műegyetemi hallgatóságot örökre egybeforrasztja, így azt sajátunknak érezhetjük, egyúttal azonban mindnyájunk közös tulajdonának vallhatjuk. Bízom abban, hogy a zászló most is ugyanazt az egységet és erőt képviseli, mint korábban” – fogalmazott, majd kifejezte örömét, amiért a műegyetemi fiatalság jelen lehet az újraavatáskor is.

„Gyülekezzenek e zászló körül mindazok a magyar ifjak, akiket a komoly munka szándéka és a műszaki tudományok iránti szeretete hozott a Műegyetem falai közé” – idézte Hauszmann Alajos prorektor korabeli szavait Józsa János, aki Kotán Attila kancellárral, Habsburg György főherceggel és a BME hallgatói képviselőivel együtt leemelte a leplet a tekintélyes méretű, a restaurált relikviát és egy történeti ismertetőt tartalmazó vitrinről, majd zárszavában megköszönte a támogatóknak az emléktárgy visszaszerzéséért, felújításáért és a méltó bemutatóhely kialakításáért végzett áldozatos munkáját.

Támogatói köszönet:

Pro Progressio Alapítvány
Varga József Alapítvány, Heller Farkas Alapítvány, Valor Zrt.
National Instruments Kft., Richter Gedeon Nyrt., valamint Dudits Ádám, Kocsis István, Pakucs János és Tombor Antal

Restaurátor: Mátyás Eszter, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa
Vitrin tervezése: Vasáros Zsolt egyetemi tanár, BME Építészmérnöki Kar
Vitrin kivitelezése: Faberman Kft., Koltai György Koordináció: a Pro Progressio Alapítvány részéről Pakucs János elnök és Dallos Györgyi titkár, valamint Becker Péter, a BME VIK munkatársa. Munkájukat segítette: Batalka Krisztina levéltárvezető (BME Levéltár).

A műegyetemi ifjúsági zászló immáron teljes pompájában a BME első emeletén, a Díszterem előtti falra rögzített vitrinben tekinthető meg, a restaurálás részletei pedig ITT találhatók.

– GI –
Fotó: Philip János