„Egyenrangú kutatóként dolgoztunk a japán kollégákkal a Föld másik felén”

Alternatív üzemanyagok tárolásának új, innovatív technikáját vizsgálta a VBK Campus Mundi ösztöndíjas PhD-hallgatója.

„A fémorganikus térháló kompozitok előállításának egy speciális módszerét sajátítottam el a távol-keleti szakemberek közreműködésével. A módszer lényeges előrelépést jelent eddigi tudományos munkámban, amely az alternatív üzemanyagtárolás új megoldási lehetőségével foglalkozik” – foglalta össze kutatásának célját Domán Andrea, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Fizikai Kémia és Anyagtudomány Tanszék Felületkémiai Csoportjának PhD-hallgatója, aki a posztgraduális tanulmányaihoz kapcsolódó témában a Campus Mundi program ösztöndíjasaként a közelmúltban egy rövid tanulmányúton vett részt a kelet-ázsiai szigetországban a naganoi Shinshu Egyetemen (Japán), Katsumi Kaneko professzor kutatócsoportjában.

Campus Mundi
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által létrehozott, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt része. Az érdeklődők magyarországi alap-, mester- vagy doktori tanulmányaikhoz szorosan kötődő részképzéseken jelentkezhetnek az ösztöndíjra, emellett kifejezetten szakdolgozat vagy disszertáció megírásához szükséges kutatómunkára is igényelhető támogatás. A pályázat célja lehet az itthonihoz szorosan kötődő kurzusok külföldi teljesítése, interkulturális tapasztalatok, vagy szakmai gyakorlat szerzése.

A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el. Európán kívüli célország esetén tanévenként legfeljebb 5 hónap időtartam támogatható.

Domán Andrea adszorbensek fejlesztésével foglalkozik: ezek olyan nagy felületű pórusos anyagok, amelyek különböző méretű, esetében gázmolekulák megkötésére alkalmasak. A doktoranda célja egy gáztárolásra megfelelő kompozit kifejlesztése, amely metán tárolásával megoldást jelenthet például az alternatív üzemanyaggal működő autók hajtóanyag elhelyezésére. „Ez az eddig ismert technológiákkal csak nagy nyomású gázként vagy nagyon alacsony hőmérsékleten, cseppfolyós formában valósítható meg, ami drága és a gépjárművek esetében nagyon kockázatos, így megoldás lehet, hogy az üzemanyagtartályokat adszorbenssel töltik meg ” – részletezte a VBK ÚNKP ösztöndíjasa.

A Felületkémiai Csoport több éve, számos nemzetközi program keretében működik együtt a hasonló tudományos problémák megoldásán dolgozó japán kutatócsoport szakértőivel. Az ázsiai szakemberek egy új módszerrel próbálkoznak: grafén-oxiddal társított fémorganikus térhálót hoztak létre a gáztárolásra. „Az alap fémorganikus vegyülethez adott atomi réteg vastagságú grafén-oxid kiindulási elegy várhatóan javítja a vízzel szembeni stabilitást és az anyag hővezető képességét” – osztotta meg a szigetország kutatóinak újítását Domán Andrea, aki kísérleti munkája során rézionokból és egy szerves vegyület vizes oldatában állítja elő a nagy gázmegkötő képességgel rendelkező világoskék kristályos térhálót, majd próbálkozik grafén-oxiddal történő társításával. Elmondta: a Campus Mundi programban elnyert rövid japán tanulmányúton elsajátított eljárás eredményességén, azaz a hővezető képesség javító hatásának mérésén még munkálkodnak a távol-keleti kollégákkal, de az első eredmények mindenképpen biztatóak.

Domán Andrea egy hónapot töltött Japánban, ami „hosszúnak tűnik, ám ahhoz kevés, hogy egy kutató igazán elmélyedjen egy adott témában. Szoros időbeosztást alakítottam ki, mert minden percet hasznosan szerettem volna eltölteni. Szerencsére a kinti kollégák nyitottak és segítőkészek voltak, ez kedvezően hatott a szakmai teljesítményemre. A helyi kutatásvezető teljes mellszélességgel támogatott, igyekezett a legtöbb fontos ismeretet átadni és egy inspiráló környezetet biztosított számomra” – beszélt az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos tapasztalatairól  a PhD-hallgató, aki tanulmányútja alatt részt vett az Okinawa Colloids 2019 konferencián is. Itt legújabb eredményeiről poszter-előadóként számolt be.

„Szakmailag és emberileg is meghatározó marad számomra a Campus Mundi ösztöndíj. Bizonyítottam magamnak, hogy a világ másik felén, távol a családomtól, a barátaimtól és egy, a miénktől teljesen idegen kultúrában képes vagyok helytállni” – summázta a PhD-hallgató, aki úgy érzi, hogy egy korábban hasonlóan sikeresen zárult kazahsztáni tanulmányút után újból sikerült átlépnie saját, belső határait. Megosztotta, Japánban a tudományos munka mellett szakmai kapcsolatokat is épített: egy multikulturális kutatócsoportban boszniai és kínai munkatársakat ismert meg. Szabadidejében, elsősorban hétvégén jutott ideje az utazásra, bejárta a helyi és a szomszédos prefektúrát, megcsodálva a természeti és kulturális látványosságokat. „Sok munka és időráfordítás egy ilyen tanulmányút megszervezése, amelyhez a jelentkezőnek egy támogató és befogadó partnerintézményt kell találnia. A látszólagos nehézségek ellenére azonban csak ajánlani tudom ezt a programot hallgatótársaimnak, akik szakmailag és emberileg egyaránt életre szóló élménnyel és kutatói tapasztalattal lehetnek gazdagabbak” – zárta a bme.hu-nak adott interjút a doktoranda, hozzáfűzve: kapcsolatban maradt ázsiai kollégáival és folytatják a közös munkát: Andrea új fémorganikus térháló vegyületeket készít, amelyek hővezető képességét a szigetországban dolgozó szakemberekkel együtt vizsgálják majd.

TZS-GI
Fotó: Takács Ildikó