Ismét BME-sek az Akadémiai Ifjúsági Díj kitüntetettjei között

Az elismerést 22-en kapták meg, közülük három fiatal az MTA munkatársa vagy az MTA-BME kutatócsoportban dolgozik, egyúttal a Műegyetem oktatója is.

„Új ismeretekkel bővíteni közös tudáskincsünket – röviden összefoglalva ez a legfőbb feladata minden kutatónak, függetlenül attól, hol él, és mennyi idős. Aki új megközelítésekkel old meg régi problémákat, új összefüggéseket ismer fel, eredményeivel pedig további gondolkodásra inspirál másokat, az olyan értéket teremt, amelyért elismerés jár” – mondta Barnabás Beáta, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese, köszöntve az MTA Székházban megtartott ünnepségen jelenlévőket.

Ahogy eddig, úgy most is a beérkezett pályaműveket az MTA Titkárság illetékes tudományterületi főosztálya rangsorolta szakértők bevonásával, majd ennek alapján az Akadémia főtitkára döntött az Akadémiai Ifjúsági Díjak odaítéléséről.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára alapította 1972-ben az akadémiai tudományos kutatóhelyen dolgozó 35 év alatti fiatal kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és a kiemelkedő tudományos eredmények elismerésére. Célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes fiatal kutatók minél nagyobb számban való elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása.

A matematikai és természettudományok művelői közül Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült:

Hartmann Bálint, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Villamos Művek és Energiaátalakítók Csoport egyetemi docense „Megújuló energiaforrások különböző léptékű hasznosítása” című pályamunkájáért;

Molnár Kolos, az MTA-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport tudományos munkatársa, a BME Gépészmérnöki Kar (GPK) Polimertechnika Tanszék adjunktusa „Elektro-szálképző eljárás a rotációs reométer analógiájára” című pályamunkájáért; továbbá

Németh Balázs, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK) Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék címzetes egyetemi docense „Automatizált jármű energiaoptimális sebességprofil tervezési módszertanának kidolgozása” című pályamunkájáért.

A teljes díjazotti névsor elérhető az MTA honlapján .

Forrás: mta.hu
Fotó: Szigeti Tamás/mta.hu
Bélyegkép forrása: Szigeti Tamás/mta.hu