Megjelent a BME Tudományos cikkpályázatának idei felhívása

Már lehet jelentkezni „A BME 2019. évi legjelentősebb tudományos közleménye” és „A BME legkiválóbb tudományos közleménye 2015-2019” cím elnyerésére.

A Pro Progressio alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pályázatot hirdet két kategóriában a BME oktatói, kutatói, hallgatói részére.

A pályázat célja kettős:

 • egyrészt a legelismertebb tudományos folyóiratokban való publikálás ösztönzése és ezáltal kiváló kutatóink elismerése,
 • másrészt áttételesen az egyetemi rangsorokban történő jobb helyezés elérése (kiemelten a Shanghai-listában figyelembe vett) Nature és Science publikációk ösztönzése révén.

Pályázatot benyújtani azzal a cikkel lehet, amelyben a szerzők között a BME-vel közalkalmazotti vagy hallgatói jogviszonyban levő oktatók-kutatók, hallgatók részesedése minimum 10 %. A közlemény BME-es társzerzői egyben társpályázók is.

A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg:

 • A „BME 2019. évi legjelentősebb tudományos közleménye” cím elnyerése, melyre a Science vagy Nature folyóiratokban 2019. évben megjelent vagy elfogadott közleménnyel lehet pályázni
 • A „BME legkiválóbb tudományos közleménye 2015-2019 cím elnyerése”, melyre a Web of Science–ben található legtöbb független hivatkozást [1] elérő cikkel lehet pályázni

Az első kategóriában várhatóan kettő, a másodikban egy díjat kívánunk kiosztani. A döntést az Alapítvány kibővített Kuratóriuma hozza, amely fenntartja a jogot arra is, hogy valamely kategóriában ne adjon ki díjat, vagy a díjak között átcsoportosítást hajtson végre.

A díjak ösztöndíj formájában (3 db. 500.000 Ft) kerülnek kifizetésre, az ösztöndíjakra rendelkezésre álló keret 1,5 millió Ft. Az ösztöndíj összege a BME-es társzerzők között a pályázatban az általuk megadott arányban kerül szétosztásra.

Egy kategóriában egy karról legfeljebb egy díjazott lehet.

Ha több kvalifikált cikk van, mint a lehetséges díjak száma, a döntésben fontos szempont a cikk szerzői között a BME részvételi aránya, az un. „első szerzői” hely, a független hivatkozások száma, továbbá az adott folyóirat impakt faktor értéke.

Benyújtás határideje: 2020. március 31. (kedd) elektronikusan 1 db PDF file-ban a ppai@mail.bme.hu e-mail címen.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Kitöltött pályázati adatlap
 • Kötelező mellékletek:
  - BME társszerzők hozzájárulása a pályázat beadásához és a pályázatban foglalt feltételek tudomásulvételéről (mindkét pályázattípus esetén)
  - cikk másolata vagy befogadó nyilatkozat ((1) típusú pályázat esetén)
  - független hivatkozások listája WoS alapján ((2) típusú pályázat esetén)

Pályázó feladata: A társszerzők tájékoztatása a pályázat benyújtásáról.

További kérdések:

 • szakmai területen: Stépán Gábor elnök, BME Tudományos Tanács, stepan@mm.bme.hu
 • technikai kérdésekben: Dallos Györgyi ügyvezető ig., Pro Progressio Alapítvány, dallos@mail.bme.hu

A díjak átadását ünnepélyes keretek között tartják.

[1] Egy hivatkozás függetlennek tekintett, ha az idézett és az idéző mű szerzői között nincs azonos személy.