Elérhető a Pro Progressio Alapítvány középiskolai tanároknak szóló pályázata

A felhívásra matematika, fizika, biológia, kémia, vagy informatika szakos fiatal pedagógusok jelentkezhetnek. A beadási határidő 2020.március 31.

A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia vezetői, a Magyar Innovációs Szövetség és más szakmai szervezetek állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek oktatása nagyobb teret kapjon a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma és felkészültsége.

A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány az elmúlt évek pályázati tapasztalatait hasznosítva tizenkettedik alkalommal hirdet pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakgimnáziumok) pedagógusai részére.

A 2020. évi Pro Progressio tanári díj elnyerésére pályázhatnak:

Olyan matematika, fizika, biológia, kémia, informatika szakos fiatal tanárok, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, és/vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken, és 2015-2019 között több diákjuk is volt, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatták tanulmányaikat.

A pályázatok díjazása:

A pályázatok díjazására összesen 6 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.

Az elnyerhető díj összege 400.000,- Ft/fő (bruttó)

A pályázatok tartalma:

A pályázatok terjedelme max. 3 oldal, amely tartalmazza a pályázó pedagógus szakmai életrajzát, az iskola igazgatójának javaslatát.

A 2020. évi Pro Progressio tanári díjra csak olyan pedagógusok pályázhatnak, akik az utolsó három évben sem az alapítvány elismerésében, sem egyéb országos szintű elismerésben nem részesültek.

A pályázatok érvényességéhez kérjük kitölteni az online adatlapot is:

Pályázatok beadása:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.március 31.

A max. 3 oldalas pályázatokat a ppai@mail.bme.hu címre kérjük eljuttatni PDF formában.

Kötelezettségvállalás:

A pályázatban nyertes tanároknak írásban kötelezettséget kell majd vállalniuk arra, hogy 2020. október hónapban:

  • az adott középiskola tanulói számára legalább egy alkalommal megszervezik és biztosítják, hogy a BME oktatói, hallgatói a mérnöki tudományok népszerűsítése céljából előadást tartsanak a nyertes pedagógus intézményében,
  • műszaki, természettudományi területen továbbtanulni szándékozó hallgatóik közül legalább 15 fő részvételét biztosítják 2020. novemberében a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar nyitott laboratóriumok délutánja programján.

Pályázatok értékelése:

A pályázatok értékelésére, elbírálására a kuratórium szakmai bizottságot kér fel. A pályázatok eredményéről a kuratórium minden pályázót elektronikusan értesít 2020. október hónapban. A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető. (www.proprogressio.hu, telefon: 463 1258, 463 2600)

Az elmúlt évek díjazott tanárainak névsora elérhető itt: http://proprogressio.hu/dijazottak, www.proprogressio.hu