Magas rangú állami elismerések a március 15-i nemzeti ünnepen

Több műegyetemi kutató, oktató is állami kitüntetésben részesült szakmai munkája elismeréseként.

Áder János köztársasági elnök a nemzeti ünnep alkalmából a miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket adományozott. Az idei díjazottak teljes listája a 2021. március 15-i Magyar Közlönyben  jelent meg.

 

Kossuth-díjban részesült:

Turi Attila Ybl Miklós-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a BME Építészmérnöki Kar (ÉPK) Lakóépülettervezési Tanszékének megbízott óraadója. A szakember a magas rangú állami elismerést a Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során Makovecz Imre szellemi örökségét méltó módon folytató, a hagyományok megőrzését a jelenkor igényeivel harmonikusan ötvöző, az organikus építészet mestermunkáinak számító, formagazdag alkotásokat felvonultató, kimagasló színvonalú tervezői életműve elismeréseként kapta. Turi Attila 1985-ben szerezte meg diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán, és több mint másfél évtizede szerves építészet témájában tart előadásokat az ÉPK hallgatóinak.

Széchenyi-díjban részesült:

Dunai László építőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a BME Építőmérnöki Karának (ÉMK) dékánja, Hidak és Szerkezetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Dunai László a Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az acél- és öszvérszerkezetek méretezéselmélete, illetve tervezési metodikájának kidolgozása terén végzett, nemzetközileg is jelentős tevékenysége, valamint Budapest főváros történelmi hídjainak és acélszerkezeteinek felújításában vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként részesült Széchenyi-díjban.

Halmai Péter közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara (GTK) Közgazdaságtan Tanszékének, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara Közpénzügyi Tanszékének egyetemi tanára. Halmai Péter a Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a nemzetközi, illetve az összehasonlító gazdaságtan, a makroökonómia, valamint az agrár-közgazdaságtan területén végzett kiemelkedő tudományos munkája, különösen az európai integráció makroökonómiai összefüggéseinek vizsgálatában elért eredményei elismeréseként részesült Széchenyi-díjban.

Dunai László és Halmai Péter a Műegyetem Széchenyi-díjas egyetemi tanárai

 

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:

Gschwindt András állami díjas villamosmérnök, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara (VIK) Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékének és a tanszék Űrkutató Csoportjának címzetes egyetemi docense. Gschwindt Andrást az űrtechnológiai kutatások területén folytatott kiemelkedő, a hazai űrkutatás nemzetközi hírnevét erősítő munkája, különösen a CubeSat és a pikoműholdak fejlesztésében elért világraszóló sikerei elismeréseként részesült állami kitüntetésben.

Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója, a BME díszpolgára, aki a magyar ipar kutatásfejlesztési tevékenységének fellendítésében, különösen a mérnökképzés színvonalának emelésében, valamint a magyar-német gazdasági kapcsolatok előmozdításában és erősítésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként részesült állami kitüntetésben.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:

Kossa Attila, a BME Gépészmérnöki Kara (GPK) Műszaki Mechanikai Tanszékének tanszékvezető-helyettes egyetemi docense, aki a mechanikai anyagmodellezés, illetve a hozzá kapcsolódó numerikus szimulációk területén elért újszerű tudományos eredményei, valamint kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként részesült állami kitüntetésben.

Kristóf Gergely, a BME Gépészmérnöki Kara (GPK) Áramlástan Tanszékének egyetemi docense, aki a numerikus áramlástan és annak alkalmazásai terén végzett tudományos kutatásai, ipari innovációs munkája, valamint oktatói és utánpótlás-nevelői tevékenysége elismeréseként részesült állami elismerésben.

 

Gratulálunk a díjazottaknak és további sok sikert kívánunk szakmai pályájukon!

 

TZS-HA

Fotó: bme.hu, BME Építőmérnöki Kar, BME Gépészmérnöki Kar, wikipedia