Itt a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram 2019/20-as tanév II. félévének pályázata

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felhívására 2020. március 31-ig lehet jelentkezniük a hallgatóknak.

Az ösztöndíjra azok a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló hallgatók pályázhatnak, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

Az ösztöndíj mértéke:

Az összeg alapját a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértéke határozza meg, ami a 2019/2020. tanév II. félévében: havi 40.000.-Ft.

I. Kategória: Olimpia/Paralimpia

 1. már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 240.000.-Ft/hó
  (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének hatszorosa.)
 2. éremesélyes ösztöndíjas esetén: 200.000.-Ft/hó
  (A mindenkori köztársasági ösztöndíj ötszöröse.)

II. Kategória: Világbajnokság

 1. felnőtt korcsoportban már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 200.000.-Ft/hó
  (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.)
 2. felnőtt korcsoportra vonatkozóan éremesélyes ösztöndíjas esetén: 160.000.-Ft/hó
  (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)

III. Kategória: Európa-bajnokság

 1. felnőtt korcsoportban már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 160.000.-Ft/hó
  (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)
 2. felnőtt korcsoportra vonatkozóan éremesélyes ösztöndíjas esetén: 120.000.-Ft/h
  (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének háromszorosa.)

Az ösztöndíj a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is folyósítható.

Az ösztöndíj mértékének meghatározásakor több ösztöndíj-kategóriának való egyidejű megfelelés esetén a jelentkezőt a magasabb összegű ösztöndíj-kategóriába kell besorolni.

Egy ösztöndíj-kategórián belül több éremmel való rendelkezés esetén az ösztöndíj összege nem módosul.

A jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok:

 • Jelentkezési lap (elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, aláírva)
 • Adatvédelmi nyilatkozat (elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, aláírva)
 • Nyilatkozat az elért sporteredményekről (elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, aláírva)
 • Felsőoktatási végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentum (hallgatói jogviszony igazolás)

Érvénytelen a jelentkezés az alábbi esetekben:

 • ha a jelentkező nem felel meg a részvételi feltételeknek,
 • ha nem maga a jogosult nyújtotta be a jelentkezését,
 • ha jelentkezési határidőn túl történt a jelentkezés,
 • ha a jelentkezés formailag hibás, hiányos, olvashatatlanul benyújtott, illetve ha hamis adatot tartalmaz.

A jelentkezési eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

A jelentkezés elbírálása és a döntéshozatal során méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.

A felhívás itt található, az útmutató itt olvasható, a jelentkezési lap innen tölthető le.

További részletek: felhívás, útmutató, jelentkezési lap