Itt a nyelvvizsga nélküli diploma átvételének menetrendje

Azt, hogy milyen módon szeretné megkapni az oklevelet a hallgató, a Neptunban kell jeleznie.

2020. április 10-én megjelent, és másnap hatályba is lépett a Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről.

A rendelet 6. §-a szerint: „Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”

A BME-n az oklevelek kibocsátására feljogosított Központi Tanulmányi Hivatal megkezdte az előkészítést, a záróvizsgát eredményesen letett korábbi hallgatók adatainak ellenőrzését. Az ellenőrzés végén a jogosultak tanulmányi státusza a Neptunban „diplomát szerzett”-re változik. Amennyiben Ön jogosult az oklevél átvételére, a státuszállításról a tanulmányi rendszerben automatikus üzenetet és az ott szereplő hivatalos email címére elektronikus levelet kap.

A mintegy 2000 db oklevél gyártására akkor kerülhet sor, ha az ahhoz szükséges nyomtatványokat a kibocsátó Pátria Nyomda rendelkezésünkre bocsátja. Ennek időpontja számunkra még nem ismert, arról ugyan ezen a honlapon adunk tájékoztatást.

Az oklevelek átvételének módját (1) elektronikus átvétel, vagy (2) a kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében előírt követelmények teljesítése mellett személyes átvétel, a Neptunban a 028/C számú kérvényen kell bejelenteni.

A kérvény előreláthatólag április 17. péntektől lesz elérhető.

Az (1) esetén a dékán aláírásával és a BME pecsétjével ellátott oklevél képét digitális aláírással hitelesítjük, és az említett kérvényhez mellékletként feltöltjük, amit a jogosultak a megfelelő védelmet biztosító tanulmányi rendszerből tudnak letölteni, majd az eredeti dokumentumot a veszélyhelyzet elmúltával személyesen, vagy meghatalmazott útján átvenni.

Akik a (2) megoldást választják, később közzétett hírben illetve a kérvényben fognak értesülni a személyes átvétel lehetőségéről és időpontjáról.

Akik olyan régen tették le a záróvizsgájukat, hogy (emlékeik szerint) még nem szerepelnek a tanulmányi rendszerben, vagy nem emlékeznek a Neptun kódjukra/jelszavukra, azok a neptun@kth.bme.hu email címen jelentkezhetnek a személyes azonosítás és a Neptun kód létrehozása, illetve új jelszó beállítása érdekében.

Ők a személyes azonosítás után tudják az említett 028/C számú kérvényt a tanulmányi rendszerben leadni.

Kérjük, figyeljék az ezen az oldalon közzétett, mindig aktuális információt tartalmazó hírünket.

Ha a hír olvasása után is kérdésük van, azt az oklevel@kth.bme.hu email címen tegyék fel.

Megértésüket megköszönve:

Központi Tanulmányi Hivatal