Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Tehetséges, fiatal matematikusoknak járó Erdős Pál-díjat kapott a BME szakembere

2020. 05. 14.

Az MTA Elnöksége által – a jeles akadémikus kezdeményezésére és szülei emlékére –alapított kitüntetés fontos célja a tudományos munkára való ösztönzés.

„Nagy örömmel fogadtam a hírt, meg is lepett. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy nekem ítéltek egy ilyen rendkívül nagy múltú és nívós díjat” – vallotta a bme.hu-bak a kitüntetett Bárány Balázs, a BME Természettudományi Kar (TTK) Matematika Intézet Sztochasztika Tanszékének docense, aki geometriai mértékelmélettel, azaz fraktálgeometriával foglalkozik. Elmondta, „a fraktálok rendkívül látványos és megbabonázó alakzatok, teljesen magukkal ragadják az embert. Annak ellenére, hogy determinisztikusak, megértésükhöz valószínűségszámítás és káoszelmélet ugyanúgy szükségeltetik, mint a geometria. Egyes jelenségek vizsgálata a matematika számos területéről igényel eszközöket, mely amellett, hogy kihívás, a szépségét is rejti”. A fiatal kutató munkásságának jelentős mérföldköve a síkbeli önaffin halmazok dimenziójáról szóló, tavaly megjelent közös cikke Michael Hochmannal és Ariel Rapaporttal az Inventiones Mathematicae folyóiratban, a matematika egyik vezető tudományos szaklapjában. (Az új koronavírus-járvány miatt az ünnepélyes díjátadót később rendezik meg – szerk.)

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Elnöksége 1972-ben a tudományos feladatvégzés motivációja és a tudományos utánpótlás támogatása érdekében a matematika és annak ágazatai bármelyikében elért, világviszonylatban is kiemelkedő eredmény elismerésére Matematikai-díjat alapított. Erdős Pál halála után az elismerés nevét 1997-ben Erdős Pál-díjra változtatták.

A díjat évente egyszer osztják ki. Az elbírálás előtti három év folyamán elért teljesítményért olyan matematikusnak ítélheti oda az MTA Matematikai Tudományok Osztálya, aki az elismerés kiadásának évét megelőző esztendő végéig még nem töltötte be a 40. életévét.

A díjazott személyére javaslatot tehetnek az Osztály tagjai, a Matematikai Bizottság, az Informatika- és Számítástudományi Bizottság és az Operációkutatási Bizottság tagjai. A dokumentumnak tartalmaznia kell a jutalmazásra felterjesztett jelölt tudományos tevékenységét, munkája nemzetközi visszhangjának részletes ismertetését.

A díjazott oklevélben és pénzjutalomban részesül.

Bárány Balázst Szász Domokos, az MTA alelnöke, a BME TTK Sztochasztika Tanszékének professor emeritusa terjesztette fel a díjra.

„A fraktál egy olyan természeti jelenség vagy matematikai objektum, amely minden szinten ismétlődő mintázatot mutat. Ilyen alakzatokat alkalmaznak például animációs filmekben is tájképek ábrázolására. A fraktálok egy precíz matematikai modelljét az iterált függvényrendszerek, az önhasonló és önaffin halmazok adják. Ezen alakzatok egyszerű konstrukciójuk ellenére rendkívüli bonyolultságot mutatnak, 'méreteik' meghatározására nem alkalmasak a klasszikus geometria eszközei. Ezen halmazok bonyolultságát, például mennyire töltik ki a rendelkezésre álló teret, különböző dimenziófogalmakkal fejezzük ki. Kutatásaim célja ezen dimenzióértékek meghatározása, mélyebb megértése” – ismertette a bme.hu-nak tudományos tevékenységét az elismert szakember.

A díjhoz kapcsolódva Bárány Balázs háláját fejezte ki Simon Károly tanszékvezető egyetemi tanárnak, volt doktori témavezetőjének, hogy messzemenőkig támogatta és a mai napig is segíti munkáját. „Nagy szerencsém, hogy negyedévesként összefutottam vele a H épület liftje előtt! Másfelől családomnak, szüleimnek tartozok köszönettel támogatásukért. Bár amikor felvételi előtt közöltem velük, hogy matematikus szeretnék lenni, kissé kétkedve fogadták, de talán nem bánták meg” – tette hozzá a műegyetemi docens, aki 2012 óta számos külföldi kutatóhelyen (IMPAN, Varsó; Univ. Warwick; és Hebrew Univ. Jerusalem) megfordult, ennek ellenére jövőjét a BME-n képzeli el.

– GI –
Fotó: Takács Ildikó