Gördülékeny átállás után zajlik a távolléti oktatás értékelése a Műegyetemen

Az online képzés teljes körű bevezetését megkönnyítette, hogy a karok többsége évek óta alkalmazza az e-learninget. A folytatásban a záróvizsgákat is a digitális térben szervezi meg a BME.

A távolléti oktatásra átállás az eddigi kari és hallgatói visszajelzések szerint gördülékeny volt: a döntés, hogy a tavaszi szünet korábbra került, nagymértékben segítette az átállást, és az oktatóknak volt egy hetük a felkészülésre. A kari vezetők és helyetteseik lelkiismeretes munkájának köszönhetően a legtöbb hallgató már a tavaszi szünet végén, március közepén, tájékoztatást kapott a felvett tantárgyakat érintő változásokról. Ezzel párhuzamosan az Egyetemi Hallgatói Képviselet is folyamatosan kérte a hallgatók véleményét az online képzés jobbítására, foglalta össze az Egyetemi Tanulmányi Bizottság a nagyrészt távolléti oktatásban szervezett szorgalmi időszak tapasztalatait a bme.hu-nak,

Az eddigi távoktatási tapasztalatok összegzésére folyamatos konzultáció zajlik a karok között. Ennek részeként a rendszeresen (online) ülésező Egyetemi Tanulmányi Bizottság kéthetente áttekinti a kari fejleményeket és megvitatja a jó gyakorlatokat vagy a megoldásra váró problémákat. Emellett dolgozik a távolléti oktatás elrendelésekor a BME által létrehozott bizottság is, amely koordinálja a digitális képzéshez kapcsolódó összegyetemi feladatokat.

A hallgatók több pozitívumot kiemeltek a távoktatással kapcsolatban – derült ki a BME Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) friss felméréséből. Közülük legtöbben az órák videóra való rögzítésének örültek, amelyet így bármikor visszanézhettek, ez által könnyebben fel tudnak készülni a későbbi számonkérésekre. Emellett sok visszajelzés érkezett még az oktatók hozzáállását illetően: számos tanár sokkal rugalmasabban és hallgatóbarát módon kezelte a digitális képzés során felmerült problémákat. Összességében a diákok visszajelzései alapján kijelenthető: a kérdőívet kitöltők nagyjából kétharmada szerint jól működött (és jól működik) az e-learning a BME-n, egyúttal az összesítésből az is megállapítható, hogy a távoktatásra való átállás során az oktatók és a hallgatók partneri viszonyban, egymást segítve tudtak együttműködni. Ugyanakkor a gyors átállás felszínre hozott problémákat is, amelyek megoldását a karok jó gyakorlatainak megosztása segíti.

A Műegyetem nyolc karán, 76 tanszékén 1200 oktató dolgozik, 5000 tantárgy és 10 000 kurzus van egy félévben. A képzés rendkívül változatos tartalommal zajlik a jelenléti oktatásban is. A járvány miatti egészségügyi veszélyhelyzet idején a jól bevált módszertant vagy az ezeknek megfeleltethetőket helyezték át a tanárok a digitális térbe, igazodva az egyes tantárgyak tartalmához, követelményeihez, elsősorban e-learning (pl. Moodle) és streaming (pl. Microsoft Teams) keretrendszerek integrációját használva.

Az oktatók többsége – akiknek egyébként leterheltsége két-négyszeresére nőtt a digitális tananyagok, segédletek és a sok esetben személyre szabott teljesítményértékelések gyors összeállítása miatt – az eredeti időpontban online módon tartotta meg előadásait, de voltak, akik videófelvételt készítettek és osztottak meg, míg mások önálló feldolgozásra alkalmas, nagyon részletes tananyagokat tettek közzé és rendszeres szintfelmérőkkel, óra közbeni „kizökkentő” kérdésekkel keltették fel az érdeklődést. Mindez tetszett a hallgatók többségének, viszont a fordított osztályterem módszert (előre kiadott és megtanulandó tananyag utólagos közös értelmezése, konzultációra), vagy az újdonságként bevezetett időkorlátos (12-24 órás időablakban elvégzendő) számítási házi feladatot kevésbé preferálták.

A személyes jelenlétet, valamint kísérleti- és laboratóriumi hátteret igénylő területeken, illetve a nyelvoktatásban rövid idő alatt kellett alternatív megoldást találni. A laboratóriumi gyakorlatok esetében a mérésekről készített kamerafelvételeket küldték tovább az oktatók (például Moodle felületen), majd a hallgatók a látottak alapján otthon kiértékelték az eredményeket, és elektronikus formában továbbították a jegyzőkönyvet gyakorlatvezetőjüknek.

Olyan esetekben, amikor ez nem volt kivitelezhető vagy a távolléti formában történő megvalósítás nagyban befolyásolta az átadható készségek körét (pl. az építőmérnök hallgatók terepgyakorlata), felmerült a tantárgyak félévek közötti cseréje, a távolléti oktatásban kivitelezhető tantárgy előbbre hozása erre a félévre és a személyes jelenlétet igénylő tantárgy későbbi félévre halasztása.

A BME a külföldi hallgatók oktatását a magyar hallgatókéval megegyezően biztosította távolléti formában, így a megkezdett félév befejezésére mindenkinek lehetősége volt.  Az idegen nyelvű képzést folytatók közül csak kevesen tértek vissza hazájukba ez idő alatt. A részképzésesek (Erasmus+) esetében viszont ez már nem igaz, őket nagy arányban jellemzően anyaintézményük rendelte haza. A Magyarországon maradt külföldi diákoknak továbbra is biztosított a kollégiumi elhelyezés. Minden felmerülő probléma esetén, így a hivatalos ügyintézésben, egészségügyi problémák kezelésében (koronavírus-gyanú esetén segítenek a sürgősségi ellátás szervezésében) a BME országos szinten is kiemelkedő teljesítményű mentorhálózatától kapnak támogatást.

A Műegyetem a vizsgáztatást is online szervezi; az elvárások nem változtak, ugyanazt a minőségi szintet célozzák, mint korábban, csak más módszerekkel. Ugyanakkor a személyes számonkérés helyett a rendelkezésre álló informatikai eszközök is megfelelő terepet nyújtanak a hallgatók tudásának felmérésére. A mostani helyzetre való tekintettel több ismétlési, korrekciós lehetőséget biztosít az egyetem annak érdekében, hogy aki bármely okból nem tud eredményesen részt venni valamely vizsgaalkalmon, később újra próbálkozhasson – foglalta össze az Egyetemi Tanulmányi Bizottság a vizsgaidőszak szempontjait a bme.hu-nak.

Karonként, szakonként változó lesz a vizsga formája. Ahol eddig írásbeli volt, ott a számonkérés szóban is történhet, vagy kiegészülhet szóbeli résszel. A hallgatók egyébként jelezték: a teljesítményértékelésnél a feleletválasztós tesztet preferálják, az esszét nem, mint ahogy a szigorú idő- és a visszalapozási korlátozás is stresszeli őket számonkérés közben. A fiatalok közül sokan úgy vélekedtek, hogy a felkészülésben még több segédanyag és oktatói videó jelentene további segítséget. A záróvizsgák az eredeti idősávban lesznek, így a szakdolgozatok és diplomamunkák leadási határideje csak kis mértékben módosulhat, de a tanszékek jellemzően rugalmasan kezelik ezt, több oktató adott egységesen pár nap haladékot. A karok arra törekednek, hogy minden gyakorlati és elméleti tantárgyhoz kapcsolódó kredit megszerezhető legyen.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon a távolléti oktatással és számonkérési követelményekkel kapcsolatban megfogalmazott hallgatói vélemények alapján az Egyetemi Tanulmányi Bizottság és a távolléti oktatási bizottság megvizsgálják a karon alkalmazott oktatási és számonkérési módszereket.