Pro Urbe Újbuda kitüntetésben részesült a TTK mesteroktatója

 A XI. kerület rangos díjakkal ismerte el a városrész fejlődéséért, a lakók életkörülményeinek javításáért, szellemi és anyagi javainak gyarapításáért végzett több évtizedes munkát.

Újbuda képviselő-testülete Pro Urbe Újbuda kitüntetést adományozott Härtlein Károlynak, a BME Természettudományi Kar mesteroktatónak a természettudományos szemléletformálás, a tudomány népszerűsítése, a közép- és felsőfokú fizikaoktatás, a tehetséggondozás terén végzett kimagasló munkája elismeréseként.

Pro Urbe Újbuda posztumusz kitüntetést adományoztak Beleznay Andornak, a Petőfi Sándor Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának, fizika tanárának, az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény néhai vezetőjének Albertfalva közösségéért végzett több évtizedes példaértékű helytörténeti munkájának, magas színvonalú pedagógiai tevékenységének elismeréseként.

Pro Communitate Újbuda kitüntetést kapott Vargáné Mátray Csilla, a Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete titkára és alapító tagja kiemelkedő közösségszervező munkájáért és ugyancsak ezzel a kitüntetéssel jutalmazták a Kortárs Építészeti Központot is, a kortárs építészet terén végzett kiemelkedő társadalmi tevékenysége elismeréseként. A díjat Kádár Bálint elnök vette át.

Forrás: ujbuda.hu
Fotó, bélyegkép: ujbuda.hu