A Műegyetem sok szeretettel köszönti új hallgatóit!

Gratulálok mindenkinek, akinek sikerült bejutni a Műegyetem valamelyik képzésére! Idén sem volt könnyű, jó – sok esetben nagyon jó – eredmény kellett hozzá.

A BME-re felvett hallgatók a Központi Tanulmányi Hivatal oldalain találják meg a beiratkozáshoz szükséges információkat.

A BME 2020 őszén induló képzéseire felvettek felvételi pontszámai itt találhatók meg.

A pótfelvételi lehetőségekről itt tájékozódhat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a mostani pótfelvételi eljárásban alapképzési szakjaink nagy részén állami ösztöndíjas képzéseket is meghirdetünk.

Tájékoztató a Műegyetem 2020 szeptemberében induló képzéseire felvettek eredményeiről

A 2020 szeptemberében induló képzésekre a BME-re összesen 9945-en jelentkeztek, ez az országos jelentkezői létszám csaknem 11%-a.

A Műegyetemre júliusban összesen felvettek száma közel annyi, mint a tavalyi: idén szeptemberben 4626-an kezdhetik meg nálunk tanulmányaikat (2019-ben 4774-en). Ez jó eredmény a kedvezőtlen demográfiai folyamatok figyelembevételével. Kiemelendő, hogy így is magasan tudtuk tartani pontszámainkat. Csak nagyon jó felvételi pontszámmal lehetett hozzánk bekerülni. Az alapképzéseinkre állami ösztöndíjasként felvettek átlagpontszáma 422!

Néhány reprezentatív példa az állami ösztöndíjas képzésre felvettek eredményéről (nappali alap- és osztatlan képzés):

Szak

 

BME-re felvettek 

 

minimális pontszáma

 

átlag pontszáma

létszáma

Mechatronikai mérnöki

 

433

 

460

162

Vegyészmérnöki

 

389

 

440

157

Fizika

 

420

 

457

41

Mérnökinformatikus

 

374

 

434

654

Építészmérnöki (osztatlan)

 

393

 

432

185

Nemzetközi gazdálkodás

 

402

 

437

116

Alapképzéseken ettől az évtől előírás egy tantárgyból emelt szintű érettségit tenni a bejutáshoz. Meg fogják látni, ez az Önök érdekét is szolgálja: Tapasztalatunk szerint a bejutáshoz szükséges tantárgyakból emelt szintű érettségivel rendelkezők az átlagnál sokkal kisebb arányban morzsolódnak le, tanulmányi eredményük – és így persze tanulmányi ösztöndíjuk is – magasabb.

A jó felvételi eredményekkel bekerülő hallgatóinktól az egyetemen is jó teljesítményt várunk. A nekik nyújtott magas színvonalú képzéssel, velük közösen, meg fogjuk tartani a Műegyetem diplomájának nemzetközileg is elismert presztízsét.

Ebben az évben mesterképzési szakjainkra 1874 jelentkezőt vettünk fel állami ösztöndíjas képzésre, 1010 főt januárban és 864 főt júliusban. A hazai gazdaság eredményességéhez elengedhetetlenül szükségesek a mesterdiplomával rendelkezők. A mesterdiploma belépő abba az „elit klub”-ba, ahol a munka annyira változatos és kihívásokkal teli, hogy egyben élvezet is. Javasoljuk a Műegyetem alapképzéseire felvetteknek, tervezzék be valamelyik mesterszakunk elvégzését is! Tanulmányozzák a mesterképzési szakjainkat – akár az alapszaktól eltérő mesterszakot is választhatnak.

Budapest, 2020. július 23.

Dr. Veszprémi Károly
egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes