Emlékhelyek napja: „Üdv néked Ifjúság!”

Vezetett sétákkal és kiállítással idézték fel az 1956-os forradalom műegyetemi eseményeit a BME campusán.

A hagyományoktól eltérően idén nem május második szombatján, hanem a mohácsi csata évfordulóján, augusztus 29-én rendezték meg az Emlékhelyek napját országszerte összesen 60 nemzeti és történelmi emlékhely 70 helyszínén. A BME immáron negyedik éve szervez nívós programokat az eseményhez kapcsolódva.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a rendszerváltozást követően szinte azonnal megkezdte az intézmény polgárainak az 1956-os forradalom és szabadságharc elindulásában játszott meghatározó szerepének méltó megőrzését, bemutatását. Ezt a tevékenységét erősítette, hogy a BME egyedüli egyetemként 2016. október 22-én történelmi emlékhellyé vált. A központi épület előtt felállított gránitsztélét ünnepélyes keretek között az 1956-os forradalom 60. évfordulóján avatták fel. Az emlékhellyé nyilvánítás indoklása szerint „a Műegyetem elődintézménye, a 18. századi Institutum Geometrico-Hydrotechnicum révén a hazai műszaki felsőoktatás bölcsője. Az egyetem történeti kampuszán 1956. október 22-én tartott hallgatói nagygyűlés hatására kaptak szélesebb nyilvánosságot a politikai berendezkedéssel szembeni követelések. Az innen induló tüntetés lett a forradalom fővárosi nyitánya október 23-án.”

Jelenleg 17 nemzeti emlékhely és 49 történelmi emlékhely van országszerte. Ezek az emlékezet olyan fontos helyszínei, amelyek nemzeti, felekezeti, regionális vagy kisebbségi szempontból kiemelkedőnek minősülnek. Bár gyakran fontos építészeti alkotások, nem elsősorban műemléki szempontok alapján számítanak jelentősnek, hanem kiemelkedő történelmi szerepük miatt. Az emlékhelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hozzájuk ellátogatók számára megtapasztalhatóvá tegyék a magyar történelem sorsfordító eseményeit, tragédiáit, de dicső pillanatait is.

Idén különleges séták keretében Horváth Attila, a BME OMIKK munkatársa vezetésével a látogatók bejárhatták az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó műegyetemi helyszíneket, megismerhették az emlékezés pontjait a Központi épületben és a campus kertjében: Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész, Fáskerti István kőfaragó, továbbá Schilling Róbert építész emlékművét, a műegyetemi Forradalmi Bizottsága tagjainak tiszteletére elhelyezett emlékkövet, továbbá az aulában található, a diákgyűlésnek emléket állító márványtáblát, a hősi halottak névsorát.

A Központi épület aulájában emléktáblával megörökített 1956. október 22-i diákgyűlésen csaknem ötezer hallgató vett részt

A Sebzett hős című, az első világháború műegyetemi áldozatainak emléket állító bronz alkotásnak különleges kapcsolata van a későbbi forradalommal. Bory Jenő eredeti művének anyagát a második világháború után beolvasztották és az 1956 októberében ledöntött Sztálin-szoborhoz használták fel.

Az érdeklődők megtudhatták: 1956. október 26-án, a forradalmi napok hevületében született Sinka István költő Üdv néked Ifjúság! című versének kezdősorai mottóul szolgáltak annak a szoborcsoportnak, amely a Műegyetem rakparton állít emléket az intézmény forradalom alatti szerepének, a változásért küzdő ifjaknak, oktatóknak, és más egyetemi polgárnak.

Sinka István: Üdv néked Ifjúság!

 

Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép,

ki lángban és vérben születtél meg újra

három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!

Melyik nép írta fel mostanában nevét

Így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja?

S mely nép beszélt így önmaga nevében,

mint angyal, mikor a harsonáját fújja?

Bús igájának fájára írja hát,

s mint annyiszor a megsárgult ezer évben

Vérrel és vassal tanítja zsarnokát.

 

Buda, 1956. október 26.

A vezetett séták után 1956 műegyetemi eseményeit bemutató fotókból, dokumentumokból készült kiállítást is megtekinthettek a BME-re érkezők, akik ily módon bepillantást nyerhettek a hallgatók 1956. október 23-i felvonulásának pillanataiba.

 „Levelek 1956-ról/1956-ból”: sorsok, érzések, vélemények és mögöttük emberi életek bontakoznak ki az 1956. október 22-i diák nagygyűlés helyszínén rendezett kiállításon

Emellett saját kezű soraik révén megelevenedett az egykori Egyetemi Forradalmi Bizottság elnökének, Taky Ferenc professzornak és tanítványának, a műegyetemi ünnepségekre Kanadából hazatérő Fekete Tamásnak alakja is, aki külföldre távozását követően egészen annak haláláig levelezett egykori professzorával.  

HA-GI
Fotó: Takács Ildikó