„Az ötletek és a kutatási eredmények minél sokszínűbb hasznosítása a cél”

Együttműködési megállapodás született a BME és az SZTNH között, amely külföldi egyetemek mintájára segíti az innovációs ökoszisztémában tevékenykedők szellemi tulajdonának védelmét.

„A Műegyetem küldetése nemcsak alapkutatások folytatása, hanem azok eredményének gyakorlati megvalósítása egyaránt, sőt az is, hogy a hozzáadott értékből tartós bevételre tegyen szert. Ennek útja a korszerű iparjogvédelmen keresztül vezet, ezért örömmel fűzzük kapcsolatainkat még szorosabbra az egyetemünkhöz hasonlóan nagy múltú Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával” – fogalmazott köszöntésében Józsa János rektor. Hozzátette, a BME-n létrejövő szellemi javak jogvédelméhez – szakértőinek segítségével – a BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (BME FIEK) biztosítja a támogatást. Hangsúlyozta, hogy a szellemi tulajdonjogok eszközeivel védett eredmények számának növekedését, és a szellemi tulajdoni gondolkodásnak az oktatásban való hangsúlyosabb megjelenését is várják az SZTNH-val való összefogástól, amellyel üzenni is szeretnének az itt tanulóknak és dolgozóknak: az erre a területre fordított kiemelt figyelemmel végezzék a szellemi munkát.

Az akadémikus kifejtette, hogy a most aláírt megállapodás a két intézmény együttműködésének erősítése mellett nem pusztán a magyarországi léptékű szellemitulajdon-kezelési rendszer összefüggésében fontos, hanem mert olyan jogosítványok megszerzésének lehetőségét nyújtja, amellyel a műegyetemi tudás nemzetközi színtérre léphet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar innovációs ökoszisztéma kiépítése a tapasztalt szakemberek és a fiatalok feladata is. „Bízunk benne, hogy a felnövekvő generáció évtizedek múlva büszke lesz arra, hogy egy remekül működő iparjogvédelmi rendszer megszületésében részt vállalt” – hívta fel a figyelmet a rektor.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a BME vezetői által aláírt együttműködési keretmegállapodás a korábbi – elsősorban oktatási jellegű – kooperáció megújításának és kibővítésének eszköze. Ez termékeny táptalaja mindazoknak a közös tevékenységeknek, amelyek alapján a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati főhivatal és a jelentős innovációs potenciállal bíró, műszaki profilú felsőoktatási intézmény együtt dolgozik a hazai innovációs ökoszisztéma fejlesztéséért. A BME az elmúlt másfél évben jelentős lépéseket tett a szellemitulajdon-kezelési rendszere megújításáért, amelynek a megélénkülő iparjogvédelmi tevékenység is jellemző indikátora.

A keretmegállapodás és a hozzá kapcsolódó, közösen kialakított, 2020-21. évekre szóló munkaprogram alapján folytatott együttműködés céljai:

  • az egyetem oktatói és hallgatói közösségének iparjogvédelmi és szerzői jogi jártasságának növelése,
  • az egyetem intézményi keretei között kifejlesztett kutatási eredmények jogvédelmének és hasznosításának elősegítése, és
  • a szakemberképzés választékának szellemi tulajdonvédelmi irányú hazai bővítése.

Az együttműködés alapján az SZTNH 

  • közreműködik a BME-n a szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatásában és a szellemi tulajdoni tudatosság növelésében,
  • közreműködik a szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó egyéb szakmai módszertani fejlesztésekben,
  • szellemitulajdon-védelmi szolgáltatásait az egyetem számára egyedi megállapodásban foglalt feltételekkel hozzáférhetővé teszi és együttműködik azoknak a felsőoktatási intézmények számára való testreszabásában,
  • az egyetem erre irányuló kérése esetén előadót, zsűritagot vagy mentort delegál az egyetem közreműködésével szervezett inkubációs és akcelerációs programokra, innovációs versenyekre, konferenciákra és az oktatáson túlmutató tudatosságnövelési célú rendezvényekre.

A felek kölcsönösen együttműködnek közös kiadvány- és konferenciaprojektek fejlesztésében és a technológia-transzfer elősegítésére létrejött nemzetközi programokban.

A szellemi tulajdoni ismeretek terjesztése érdekében az SZTNH térítésmentesen a kívánt mennyiségben a BME rendelkezésére bocsátja tankönyveit és tájékoztató anyagait.

„Egy hosszú folyamat egyik állomásához érkeztünk: a korábban meglévő együttműködésünket új, a következő másfél évre vonatkozóan konkrét tartalommal töltjük fel, így még erőteljesebbé tesszük azt” – nyomatékosította köszöntésében Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke. A BME-vel kötött megállapodás fókuszba helyezi a közös szándékokat és az egyetemi szellemi tulajdonhoz kapcsolódó lehetőségek kiaknázásának rendszerét. Ebben a közös munkában a BME hallgatói és kutatói minél előbb megtanulják, hogyan tudják megvédeni és hasznosítani eredményeiket, legyen szó a fiatalok által alapított startupokról, vagy egyetemi tulajdonú vállalkozásról. „Ez külföldön már jól bevált gyakorlat az egyetemeken.” Az elnök ezután felhívta a figyelmet a múlt héten bemutatott Bevezetés az iparjogvédelembe című – online is elérhetővé váló – tankönyvre, amely a korszerű mérnöki oktatásnak és a szélesebb körű szemléletformálásnak egyaránt eszköze lehet, és amely közérthető formában, sok példával segít megérteni a szellemi tulajdon területének kérdéseit.

Jókúti András, a BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ BRIDGE irodájának iparjogvédelmi vezetője beszámolt a műegyetemi szellemitulajdon-kezelés újításairól és aktualitásairól. Az SZTNH a szellemi tulajdon eszközrendszerét biztosítja, míg a Műegyetem – és általában a felsőoktatási intézmények – a szellemi tulajdont igénybe vevők egy speciális csoportjába tartozik: nem piaci szereplő, alapvetően oktatási és kutatási céljai vannak, de a harmadik misszió kapcsán, a kutatási eredmények piaci vagy társadalmi hasznosulásának célkitűzése révén számos ponton találkozik a szellemi tulajdon védelmével összefüggő kérdésekkel – mondta a szakember, részletezve, hogy az egyetem számára kiemelten fontos a hallgatói innovációk kezelése is: „minden olyan projektben, amelyben hallgatók vesznek részt, a tevékenység megkezdése előtt világossá kell tenni, hogy kit illetnek a rendelkezési jogok, mikor maradnak náluk, és mikor célszerű más utat választani, például ahol az egyetemmel való együttműködés jellege ezt megkívánja”. Emellett szerinte ugyanilyen lényeges a spinoff, azaz hasznosító vállalkozások alapításához kapcsolódó szabályok megalkotása. Köszöntőjének végén bemutatta a Startup IP Guide című kiadványt, amely segít a fiataloknak eligazodni a szellemi tulajdoni kérdések között vállalkozásuk elindításakor.

Kotán Attila kancellár arról beszélt, hogy nemcsak a két intézmény együttműködésének, hanem a Science Park program sikerének is fontos állomása ez az esemény. Úgy vélte, imponáló és példamutató az SZTNH-nak a bizonyítékokon alapuló, mérhető teljesítményt nyújtó tevékenysége, példaként említette a szabadalmi bejelentések elbírálását. Megjegyezte, már léteznek az egyetemi innovációt hatékonyan segítő, konkrét eredmények is a BME-n: ilyen a Z10 megvalósulása, vagy a korábbi köszöntésekben említett szabályzatok megszületése. „Arra törekszünk, hogy a Műegyetemen létrejövő szellemi vagyonból kézzelfogható és tovább hasznosítható értékek keletkezzenek” – hangsúlyozta, majd kitért arra: a Science Park (Tudományos és Innovációs Park) program megfogalmazásánál már felmerült, hogy fizikailag is közelebb kerüljön egymáshoz a két intézmény a közös munka erősítése céljából, ezért a jövőben – a tervek szerint – az SZTNH a Science Park része lesz.

A Műegyetem az elmúlt időszakban komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy korszerű szellemitulajdon-kezelési rendszert alakítson ki, és ezáltal jelentős kutatás-fejlesztési potenciáljához méltó szereplője legyen az innovációs ökoszisztémának. A kutatási eredmények hasznosítása, az egyetemi-ipari együttműködések elmélyítése, valamint a hallgatói innováció támogatása egyaránt intenzív tudástranszfer tevékenységet feltételez, amelynek újjászervezése a BME elmúlt évi tevékenységének lényeges eleme volt. Az intézményi szabályozók felülvizsgálata, a kapcsolódó folyamatok kialakítása és a tudatosságnövelés mind a kutatók, mind a hallgatók körében, valamint az egyetem együttműködő partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatok kiépítése fontos elemei ennek a munkának. A megtett lépések eredményeképpen jelentősen megélénkült az BME kutatói közösségében a szellemi tulajdon iránti érdeklődés, amelyet jól jelez az egy év leforgása alatt megtett 10 – a hazai innovációs mutatók javításához is hozzájáruló – egyetemi szabadalmi bejelentés is.

HA-GI
Fotó: Philip János