Rangos állami elismerésben részesültek a Műegyetem jeles oktató-kutatói

A Palkovics László innovációs és technológiai miniszter által adományozott díjakat a BME Szenátusának 2020. szeptember 28-i ülésén Józsa János rektor adta át.

Apáczai Csere János-díj:

Csonka Gábor István, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének egyetemi tanára, az MTA doktora, aki 65. életévének betöltésével az elméleti és számításos fizikai kémia területén évtizedeken át végzett, kiemelkedő kutatói és oktatói munkásságának elismeréseképpen vehette át a kitüntetést. Az Egyesült Államokban és Franciaországban is kinevezett egyetemi tanár a Műegyetem egyik legidézettebb oktató-kutatója, a BME francia tagozatának alapítója, annak megszűnéséig vezetője.

 

 

Szent-Györgyi Albert-díj:

Gáspár Péter, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK) Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelező tagja, a KJK Kandó Kálmán Doktori Iskolájának vezetője, akit kiemelkedő hazai és nemzetközi szinten végzett tudományos és oktató munkája, több száz tudományos publikációja, oktatási tananyagok fejlesztése és a doktori iskola hallgatóinak témavezetőjeként végzett tevékenysége alapján javasolták az elismerésre.

 

 

Trefort Ágoston-díj:

Benedek András, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Műszaki Pedagógia Tanszékének egyetemi tanára, aki a szakképzés, a szakmai pedagógusképzés és a felnőttképzés területén végzett több évtizedes kiemelkedő oktató, kutató és vezetői munkája által vált méltán ismertté és elismertté a neveléstudomány és a határtudományai területén. Alapító főigazgatója volt a Nemzeti Szakképzési Intézetnek, igazgatója a BME-n működő Mérnöktovábbképző Intézetnek és vezetője a Műszaki Pedagógia Tanszéknek, valamint számos meghatározó hazai és nemzetközi szervezetben töltött be vezető pozíciót.

 

Oktatói Szolgálati Emlékérem:

Gróf Gyula, a BME  Gépészmérnöki Kar (GPK) Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék egyetemi docense, aki a hőtechnikai, a termofizikai méréstechnika és a fenntartható energetika területén kifejtett több évtizedes oktatói, kutatói, alkotói és szervező tevékenységéért, nyugállományba vonulása alkalmából részesült az elismerésben. Oktatói tevékenységét a csaknem 40 esztendő alatt nagyfokú elhivatottság, szakmai precizitás, példamutatás, és az oktatói pálya iránti fáradhatatlan elköteleződés jellemezte. A fenntartható energetika kiemelt kutatási területen elért kimagasló tudományos kutatási eredmények, a kutatási-fejlesztési-innovációs folyamatok megélénkülése, a műegyetemi kutatóhelyek publikációs és innovációs tevékenységének mennyiségi és minőségi javulása nagymértekben a szakember fáradhatatlan kutatásszervezői tevékenységének köszönhető.

 

– GI –

Bélyegkép forrása: kultura.hu