„Mindig törekedtem az oktatás és kutatás egészséges egyensúlyára”

Fél évszázados kiemelkedő szakmai és vezetőként végzett tehetséggondozói tevékenységéért József Nádor Emlékéremben részesült a VIK AUT professzora.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy munkásságomat az egyetem vezetése méltónak találta erre a neves díjra. Köszönöm a bizalmat a tanáraimnak, a kollégáimnak és a tanítványaimnak, hálás vagyok ezért az elismerésért, amelyet egyetemi tanulmányaim megkezdését követően szinte napra pontosan 50 év után vehettem át” – vallotta Vajk István, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AUT) korábbi tanszékvezetője, egyetemi tanár. A hazai irányításelmélet és rendszeridentifikáció nemzetközileg is kiemelkedő szakemberét, iskolateremtő személyiségét és számos különleges, gyakorlati mérnöki feladat megoldóját a BME Szenátusa az intézmény legrangosabb kitüntetésével jutalmazta. Az elismerést a professzor az oktatási-tudományos egységek vezetésében betöltött szerepeivel, az oktatói és tudományos profilú bizottságokban végzett sokrétű tudomány- és oktatásszervezési, valamint közéleti tevékenységével érdemelte ki, jelentős mértékben hozzájárulva a Műegyetem nemzetközi elismertségéhez, jó hírének növeléséhez.

Józsa János rektor (jobbra) és Habsburg György főherceg (balra) átadták Vajk Istvánnak (középen) a József Nádor Emlékérmet, valamint az oklevelet az ünnepi szenátusi ülésen 2020-ban

A BME Szenátusa a kimagasló oktató-nevelő és tudományos munkát, valamint az egyetem jó hírének növeléséért végzett tevékenységet ismeri el József Nádor Emlékéremmel. A Műegyetem legrangosabb kitüntetését ugyanakkor azok is megkaphatják, akik az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben vagy más egyetemi munkaterületen nyújtottak kimagasló teljesítményt.

2020-ban öten kaptak József Nádor Emlékérmet:

Ádám József, az ÉMK Általános és Felsőgeodézia Tanszék egyetemi tanára (Dunai László, az Építőmérnöki Kar dékánja előterjesztésére);

Huszthy Péter, a VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszék professor emeritusa (Nagy József, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánja előterjesztésére);

Vajk István, a VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék egyetemi tanára (Charaf Hassan, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja előterjesztésére);

Pipek János, a TTK Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék címzetes egyetemi tanára (Horváth Miklós, a Természettudományi Kar dékánja előterjesztésére);

Mihály György, a TTK Fizikai Intézet Fizika Tanszék egyetemi tanára (Józsa János rektor előterjesztésére).

(A díjazottakkal készült további interjúk rövidesen olvashatók lesznek a bme.hu-n - szerk.)

Vajk István már középiskolában a reáltárgyak, főként a matematika és a fizika iránt érdeklődött, így egyértelmű volt számára, hogy a műszaki pályát és a BME-t választja továbbtanuláskor. Egyetemi tanulmányait egyéves sorkatonasági szolgálat után a Villamosmérnöki Kar tehetséges diákoknak meghirdetett A-C képzésén folytatta, majd 1975-ben kitüntetéssel szerezte meg villamosmérnöki és mérnöktanári diplomáit. Szakmai továbbképzését folytatva később fejlesztő-kutató szakmérnöki oklevelet szerzett. „Csaknem fél évszázados szakmai pályám során mindvégig a BME-hez kötődtem, egyetlen munkahelyem a BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéke volt. Presztízsként tekintettem az itt felajánlott feladatra, büszke voltam, hogy műegyetemi oktató-kutató lehettem. Lehetőséget kaptam a szakmai fejlődésre, részt vehettem tudományos munkákban, önálló kutatásokat indítottam és vezetőként is dolgozhattam: 43 szemeszteren át voltam a VIK AUT tanszék élén. Tapasztalataimat külföldön, az USA Minnesotai Egyetemén és számos közös ipari-egyetemi kutatási projekt résztvevőjeként is gazdagítottam” – osztotta meg a kitüntetett professzor, aki úgy vélte, hogy egy oktató közvetlen ipari tapasztalat és kapcsolatok birtokában, aktív kutatási és fejlesztési feladatok részeseként és átélőjeként lehet szakmailag hiteles a tanítványai szemében.

Vajk István egyetemi oktatóként és tanszékvezetőként kollégái tanszéki karrierépítésének elősegítésére törekedett, az egyéni igényeket és ambíciókat figyelembe véve igyekezett perspektívát mutatni munkatársainak egy kreatív és alkotásra inspiráló munkahelyi légkör megteremtésével, amellyel a színvonalas tanszéki utánpótlást is biztosította. „Elsődleges célom volt a piacképes tudással rendelkező mérnökgeneráció képzése: arra inspiráltuk hallgatóinkat, hogy folyamatosan fejlesszék képességeiket, bővítsék ismereteiket, legyenek nyitottak a legfontosabb és legújabb információk befogadására, a technológiai fejlődésre” – hangsúlyozta a VIK AUT egyetemi tanára, aki „kiemelt figyelmet fordított a tehetséggondozásra is: az ipari és a szolgáltatási szektor erős munkaerőigényét kihasználva a diákokat lehetőség szerint vállalati feladatokba vonjuk be, ily módon is támogatva szakmai életpályájukat annak kezdetén” – hangsúlyozta a tanszék korábbi vezetője, aki ehhez a küldetéshez igyekezett kiváló tanári gárdát is biztosítani a minőségi oktatás színvonalának fenntartása mellett.

Vajk István szakmai életpályája

1975 – okleveles villamosmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar

1975 – okleveles mérnök-tanár, Budapesti Műszaki Egyetem

1976 – fejlesztő-kutató szakmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar

1976-1982 egyetemi tanársegéd, 1982-1989 egyetemi adjunktus, 1989-2007 egyetemi docens, 2007- egyetemi tanár, 1994-2016 tanszékvezető, BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéken (elődje: Automatizálási Tanszék)

Tudományos fokozatok

1977 – műszaki doktori cím 

1989 – műszaki tudomány kandidátusa

1997 – Doktor (Ph.D) kandidátusi fokozat alapján

2006 – Habilitált doktor

2007 – MTA doktora

Díjak, kitüntetések, szakmai elismerések 

1976 – Felsőoktatási tanulmányi érdemérem  

1985 – Művelődési Miniszter dicséret 

1989 – Kiváló feltaláló arany fokozat 

1992 – Csáki Frigyes-díj

1993 – Rektori dicséret 

1998-2001 – Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2012 – Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikereszt (polgári tagozat)

2015 – Pro Facultate-díj, BME VIK

2020 – József Nádor Emlékérem, BME

Oktatási terület

Az utóbbi évtizedekben szabályozástechnika, informatika, valósidejű rendszerek, adaptív rendszerek.

Kutatási terület

irányításelmélet, rendszeridentifikáció, alkalmazott informatika

Tudományos, közéleti tevékenység

A MATE korábbi főtitkárhelyettese, a MAB műszaki informatikai szakbizottság titkára, az MTA határon túli magyar tudományosságért kuratóriumának tagja, az MTA Műszaki Tudományok Osztálya Automatizálási és Számítástechnikai Bizottságának elnöke, dolgozott a Magyar Akkreditációs Bizottságban, az OTKA zsűriben. Az International Federation of Automatic Control több TC-jének is tagja.  Tagja a Magyar Mérnök Akadémiának, valamint az Elektrotechnika folyóirat szerkesztőbizottságának.

A VIK villamosmérnöki MSc-képzésének szakfelelőse. A BME VIK Informatikai Doktori Iskola törzstagja. A BME VIK Doktori Iskola alapító tagja. Tagja a kar Villamosmérnöki, valamint Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának, továbbá a kar Habilitációs Bizottság és Doktori Tanácsának is.

Vajk István az irányításelmélet, a rendszeridentifikáció és az adaptív rendszerek terén folytatott kutatásokat, emellett számos jelentős ipari feladat is a nevéhez köthető. Kiemelkedő szakmai eredményként tekint a magyar villamosenergia-rendszer teljesítmény-szabályozása terén végzett tudományos munkájára, amelyre pályakezdőként nyílt lehetősége. „Ez az eljárás biztosítja az energiatermelés és -fogyasztás mindenkori egyensúlyát; számolva az energiaellátásban kooperáló partnerek szerződéses feltételeivel és a gazdaságossági szempontokkal” – magyarázta a VIK AUT oktató-kutatója, aki az 1970-es években az Országos Villamos Teherelosztóban részt vett az irányítási tevékenységek megoldására létesített duál architektúrájú számítógéprendszer kiépítésében, a berendezésen futó frekvencia-csereteljesítmény irányítását célzó adaptív szabályozás elméletének kidolgozásában. A megvalósított fejlesztés csaknem két évtizeden keresztül segítette a magyar villamosenergia-rendszert.

Vajk István két évtizedig foglalkozott cementipari malmok irányításával, a kimeneti anyagok összetételének szabályozásával. Egy olyan adaptív algoritmust dolgozott ki, amely meghatározza az alapanyagok összetételét, megoldást nyújtva a többváltozós irányítási problémákra. Metódusa kezeli a mintavételt, a folytonos és a batch jellegű homogenizálást (cementipari eljárás, amelyben a cement nyerslisztet több ezer tonnás silókba töltik, ahol a lisztet tovább homogenizálják; a minőségi végtermék szempontjából alapvető fontosságú a silóban lévő anyag előírt összetétele – szerk.), optimálisan figyelembe veszi a technológiai korlátokat, költségoptimális termelést biztosít és kiváló szabályozási tulajdonságokkal rendelkezik. A kifejlesztett programrendszert a világon számos cementgyár a mai napig alkalmazza.

Vajk István három évtizede foglalkozik energiaelosztó-hálózatok intelligens szekunder rendszerének megvalósításával, amely minden szempontból illeszthető mind a meglévő, mind az újonnan kiépítendő villamosenergia ipari alállomásainak technológiai létesítményeihez, legyen szó rekonstrukciós, bővítési vagy zöld mezős beruházásról. Ezek a rendszerek biztosítják az energia-elosztó rendszerekben megkívánt védelmi, automatikai és telemechanikai feladatok maradéktalan ellátását. Az utóbbi években pedig intenzíven foglalkozott olyan folyamatok irányítástechnikájával is, ahol akkumulátoros energiatároló rendszereket alkalmaznak kis- és középfeszültségű hálózatokban a megújuló energiaforrások hatékonyabb felhasználására.

A József Nádor Emlékéremmel kitüntetett közel 70 évesen is minden nap bejár az egyetemre, aktívan kutat, rendszeresen oktat, segíti a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók és a posztgraduális képzésben résztvevők szakmai munkáját. „Pályám során törekedtem az oktatási és a kutatási feladatok egészséges egyensúlyára. Mindig szívesen dolgoztam együtt a diákokkal, tanárként és tanszékvezetőként is igyekeztem megteremteni azokat a körülményeket és képzési feltételeket, amelyekkel felkelthetjük a következő mérnökgeneráció érdeklődését az innovációban rejlő lehetőségek iránt. Az erre való inspirálódásra törekvés kötelességünk” – fogalmazott Vajk István, aki a bme.hu-nak adott interjúban a fiatalokat is megszólította: „leljék örömüket abban, amit tanulnak, és tekintsenek lehetőségként a Műegyetemre, töltsék hasznosan ezeket az éveket, és erősítsék tovább a BME jó hírét!”.

 

TZS-GI
Fotó: Takács Ildikó, Philip János