Kiváló hallgatói teljesítmények az első online műegyetemi TDK-n

A koronavírus-járvány miatt a digitális térbe áthelyezett rendezvényre a tavalyinál is többen neveztek.

„Az idei programon több mint 600 hallgató mutatta be tudományos eredményeit, ami nagyon örvendetes, mert a pandémia miatti távolléti oktatásra való átállás okán úgy véltük: a fiatalok nehezített körülmények között tudnak csak méréseket végezni, kísérletezni, ez pedig csökkenti majd a dolgozatok számát. Ha néhány tudományterületen volt is ilyenfajta visszaesés, többségében inkább a növekedés volt megfigyelhető. A művészeti szekcióknál, különösen a képzőművészetinél, ahol makettet, tervet, installációt kell bemutatni, online keretek között ugyancsak korlátozottak a lehetőségek, ezért ott több hallgató visszalépett. Reméljük, hogy lesz számukra egyéb kvalifikációs fórum pályaműveik ismertetésére” – összegezte a BME TDK közelmúltban lezajlott virtuális konferenciájának tapasztalatait a bme.hu-val Szilágyi Brigitta, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság új elnöke, hozzátéve: a mennyiséginél azonban fontosabb és örömtelibb a minőségi változás: az az általános tapasztalat, hogy a korábbi évekhez képest magasabb színvonalú munkákkal érkeztek a fiatal előadók. Talán az online oktatás alatt a bejárás elmaradása miatt keletkezett plusz időt értékesen használták fel, többet tudtak foglalkozni érdeklődésük középpontjában álló egyetemi témájukkal.

A lebonyolítás, annak ellenére, hogy az első ekkora méretű online rendezvény volt, zökkenőmentesen történt. Jó példaként szolgált a májusi ÚNKP konferencia, de méretét tekintve ott kisebb eseményről beszélhetünk. Zömében Microsoft Teams platformon zajlott a TDK, aki szeretett volna, az gond nélkül tudott csatlakozni a szekciókhoz akár kívülről is. Ezt megelőzően persze több karon főpróbát tartottunk a hallgatókkal, így igyekeztünk kiküszöbölni a technikai hibákat – osztotta meg a szervezés részleteiről Szilágyi Brigitta, majd elmondta azt is, hogy a hallgatóság nagyobb volt a szokásosnál, könnyen ment a szekciók közötti átjárás. „Mindeközben különösen találékonynak kellett lenni az eredményhirdetések lebonyolításánál. Volt olyan kar, ahol a hallgatóktól dolgozatonként egy-egy fóliás bemutatót kértek. Az eredményhirdetésen a díjazott dolgozat ismertetésének 10-15 másodpercéig a megfelelő fólia volt látható, máshol fotók színesítették és tették személyesebbé az alkalmat. A becsatlakozó hallgatók, kollégák egy-egy impulzus erejéig egymás munkájába is betekinthettek” – fűzte hozzá az oktató, kiegészítve az elmondottakat azzal, hogy a személyes jelenlét ugyanakkor mindenkinek hiányzott.

Egy pályamunka elkészítése a tudományos kutatás, a publikálás folyamatának megismerését is jelenti, kiváló felkészülési lehetőség a doktori programra. Bár a munka oroszlánrészét – témavezetőjével szorosan együttműködve – a hallgató végzi, egy ilyen konferencia létrejöttében több száz ember munkája van: a kari Tudományos Diákköri Bizottságoké és az őket segítő oktatóké, az ipari szereplőké, a Rektori Kabineté, az Egyetemi Hallgatói Képviseleté.

A dolgozati témák sokszínűségéről szólva az ETDB vezetője kiemelte: az új koronavírus nemcsak a körülményeket, hanem a fiatalok érdeklődését is tematizálta: az Építészmérnöki Kar Restart szekciójának kiírása maga is a COVID-19-re vonatkozott, de szerepelt esettanulmány, amely Budapest köztereinek példáján keresztül mutatta be a biológiai ökoszisztémák és a városi életformák ellenálló képességének viszonyát, vagy az építészet eszközeivel történő alkalmazkodási lehetőségeket az óvintézkedések idején. Más karokon több diák kutatása a higiénés kézfertőtlenítőkhöz, a pandémia elleni védekezési stratégiák szimulációjához kapcsolódódott, míg mások a sportolási szokások karanténbeli megváltozását térképezték föl. A szakmai zsűri és az érdeklődő közönség ezeken túlmenően hallhatott előadást a kórokozó fehérjéinek molekuláris kölcsönhatás-vizsgálatáról, a mesterséges intelligencia területéről vett generatív neurális modellek segítségével eddig nem ismert, de megfelelő kémiai tulajdonságokkal rendelkező gyógyszermolekulák kereséséről is. Az elnök pozitívumként említette, hogy magyar anyanyelvűek mellett külföldi hallgatók is elindultak a megmérettetésen, bekapcsolódva ezzel a hét évtizedes múlttal bíró mozgalomba. „Az ő jelenlétüket a jövőben szeretnénk tovább erősíteni, eligazodásukat angol nyelvű kiadványokkal segíteni.”

„Bízunk abban, hogy ilyen vagy hasonló okok miatt annak ellenére sem kényszerülünk a jövőben a TDK konferenciát online megtartani, hogy az elénk gördülő idei akadályokat sikerrel vettük. Bár a pótlási héten megtartandó esemény, ahol a Rektori különdíjak, a Pro Progressio Alapítvány hallgatói és oktatói különdíjai, illetve a TDK emlékplakettek virtuális átadása történik, még előttünk áll, a friss tapasztalatokat is felhasználva szeretnénk méltó módon zárni az idei TDK- esztendőt” – zárta a beszélgetést Szilágyi Brigitta, aki úgy vélte, a megváltozott körülmények felkészülés gyanánt is szolgáltak, hiszen 2021 tavaszán az Országos Tudományos Diákköri Konferencia minden szekciója immáron virtuális lesz.

HA-GI