Két műegyetemi szakembert is Gábor Dénes-díjjal ismertek el

32. alkalommal ítélték oda a Novofer Alapítvány által 1989-ben létrehozott rangos kitüntetést, amelynek ünnepélyes átadóját a koronavírus-járvány miatt egy későbbi időpontra halasztották.

Az alapító közleménye szerint cél a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka és a technológiai fejlesztés együttesén alapuló innovációban megszületett kiemelkedő teljesítmények elismerése. A szervezet szándéka a meghatározó személyes alkotó hozzájárulás és eredmény előtti főhajtás mellett a magas szervezettségű innovációs folyamatok, a kreatív erőfeszítésekkel létrehozott új anyagi, gépi és emberi kooperációk és vívmányok iránti társadalmi érdeklődés, figyelem és elismerés serkentése volt.

2020-ban Gábor Dénes-díjban részesült:

Keserű György Miklós vegyészmérnök, akadémikus, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék egyetemi tanára, a Természettudományi Kutatóközpont kutatócsoport-vezetője, a magyarországi számítógépes gyógyszertervezési folyamatok bevezetésében végzett úttörő tevékenységéért, számos, ma már világsikerként jegyzett vegyület felfedezéséért, eredményes feltalálói munkásságáért, az antivirális Favipiravir hatóanyag magyarországi laboratóriumi vizsgálatáért, majd a félüzemi gyártás gyorsított engedélyezési eljárásának megszervezéséért, amellyel jelentős mértékben hozzájárult a pandémia kezelésének eredményesebbé tételéhez; valamint

Németh Géza villamosmérnök, híradástechnikai szakmérnök, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Távközlési és Médiainformatikai Tanszékhabilitált egyetemi docense, a Beszédkommunikáció és Intelligens Interakciók Laborcsoport vezetője, a hazai egyetemi beszédkutatási kultúra megteremtéséért, magas színvonalú oktatói és kutatói tevékenységéért, a mesterséges intelligencia hasznosításának egyik alapját adó ember-gép interfész fejlesztésében végzett eredményes munkásságáért, az idősgondozás-, a látássérült emberek- és az afáziás személyek biztonságát szolgáló számos megoldás kidolgozásért és hasznosításáért.

A civil szféra egyik legnevesebb díját eddig 248 szakembernek ítélték oda.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjjal jutalmazta a kuratórium Bozsoki Fruzsinát, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatóját a „Barnamezős területek Budapesten – Közvágóhíd és környékének fejlesztési koncepciója” tárgyú dolgozatáért. Témavezetője Szabó Mariann, a GTK Környezetgazdaságtan Tanszék egyetemi adjunktusa volt. A tehetséges fiatal az országos fejlesztéspolitikai tervek, Budapest fejlesztéséről szóló dokumentumok, valamint a közterületek fejlesztésének kérdéseit tárgyaló irodalmak mellett pályamunkájában a mentális térképezés módszerével tárta fel a környéken élők, valamint további területhasználók az egykori Közvágóhíd és környékének átalakulásáról alkotott képet, rávilágítva a beruházás mérhető és nehezen számszerűsíthető szubjektív társadalmi vonásaira is, amelyek a változtatás hosszú távú sikerességét befolyásolhatják.

A díjazottak teljes névsora megtalálható az alapítvány honlapján.

A tudományos világ 2020 júniusában ünnepelte Gábor Dénes születésének 120. évfordulóját, majd a jövő év decemberében lesz 50 éve, hogy a magyar származású jeles kutató átvette a fizikai Nobel-díjat. A Novofer Alapítvány kuratóriuma ezért úgy határozott, hogy ebben a másfél esztendős időszakban Gábor Dénes emlékévek 2020-2021 címen indít jubileumi eseménysort.

 

– GI –

Fotó: Novofer Alapítvány

Kiemelt kép, bélyegkép forrása: Philip János