Még lehet jelentkezni a BME „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíjra

Jó tanulmányi eredmények és kiemelkedő sportteljesítmények birtokában pályázhatnak a fiatalok az ösztöndíjra.

A BME „Jó tanuló, jó sportoló” felhívásra a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, kiemelkedő sportteljesítményt elérő teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok jelentkezhetnek, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

  • a 2019/2020 második vagy a 2020/2021 első féléve közül legalább az egyikben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek;
  • a hallgató pályázatban vizsgált aktív félévükben a kreditindexük legalább 3,00 volt;
  • 2020. január 1-je és 2020. december 30-a között az alábbi feltüntetett sportkategóriák egyikében eredményt értek el: olimpia és világbajnokság, Európa-bajnokság, világkupa, UNIVERSIADE, EUG, EUC, korosztályos világ- és Európa-bajnokság, Európa Kupa, magyar bajnokság, nemzetközi verseny, MEFOB, NBI/b, korosztályos országos bajnokság, Universitas, országos és regionális verseny, egyéb versenyek.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el.

A pályázat végleges pontszáma tanulmányi részpontszámból és sport részpontszámból tevődik össze. A benyújtott anyagokat az EHK a BME Testnevelési Központ véleményének figyelembevételével bírálja el. Sporteredményeknél a 2020 folyamán elért legjobb teljesítményt kell figyelembe venni.

Az egyes sportágakért és tanulmányi eredményekért járó pontok mértéke a pályázat részletes kiírásában olvasható az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) oldalán.

A pályázatokat elektronikus formában a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet benyújtani. (909 – HSZI Ösztöndíjak kérvény, legördülő menü EHK - BME Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj opció). A pályázat leadásának határideje: 2021. március 21. 23:59

A pályázathoz csatolni kell a sportszakosztály vezetőjének pecséttel ellátott ajánlását, valamint szakszövetség, sportegyesület vagy BME Testnevelési Központ által hivatalosan igazolt sporteredmények és sportteljesítmények listáját.

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, az elnyert ösztöndíj nagyságát az EHK állapítja meg, a beérkezett pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével.

A pályázat további részletei a kiírásban olvashatók.

 

TZS - HA