Megjelentek a BME tudományos cikkpályázatainak idei felhívásai

Még lehet pályázni „A BME 2020. évi legjelentősebb tudományos közleménye” és „A BME legkiválóbb tudományos közleménye 2016-2020” címekre.

A Pro Progressio Alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pályázatot hirdet két kategóriában a BME oktatói, kutatói, hallgatói részére.

A felhívás célja részben a legelismertebb tudományos folyóiratokban való publikálás ösztönzése, és ezáltal a kiváló műegyetemi kutatók elismerése, másrészt áttételesen az egyetemi rangsorokban történő jobb helyezés elérése  érdekében (kiemelten a Shanghai-listában figyelembe vett) Nature és Science publikációk ösztönzése.

Pályázatot benyújtani azzal a cikkel lehet, amelyben a szerzők között a BME-vel közalkalmazotti vagy hallgatói jogviszonyban levő oktatók-kutatók, hallgatók részesedése minimum 10%. A közlemény BME-es társzerzői egyben társpályázók is.

A felhívásban meghirdetett két kategória:

  • „A BME 2020. évi legjelentősebb tudományos közleménye” cím, amelyre a Science vagy Nature folyóiratokban 2020. évben megjelent vagy elfogadott közleménnyel lehet pályázni (1-es típusú pályázat);
  • „A BME legkiválóbb tudományos közleménye 2016-2020” cím, amelyre a Web of Science-ben található legtöbb, minimum 50 független hivatkozást [1] elérő cikkel lehet pályázni (2-es típusú pályázat).

Az első kategóriában várhatóan kettő, a másodikban egy díjat osztanak ki. A végleges döntést a Pro Progressio Alapítvány kibővített Kuratóriuma hozza meg. A testület fenntartja a jogot arra is, hogy valamely kategóriában ne adjon ki díjat, vagy az elismerések között átcsoportosítást hajtson végre. Egy kategóriában egy műegyetemi karról legfeljebb egy díjazott lehet.

A pályázaton elnyerhető díjakat ösztöndíj formájában (3 db 500.000 Ft) fizetik ki, az ösztöndíjakra rendelkezésre álló keret összesen 1,5 millió Ft. Az ösztöndíj összegét a BME-s társszerzők között a pályázatban az általuk megadott arányban osztja szét a kiíró.

Ha több a kvalifikált cikk, mint a lehetséges díjak száma, a döntésben fontos szempont a cikk szerzői között a BME részvételi aránya, az ún. „első szerzői” hely, a független hivatkozások száma, továbbá az adott folyóirat impakt faktor értéke.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A dokumentumokat elektronikusan kell benyújtani 1 db pdf file formátumban a ppai@proprogressio.hu e-mail címre.

A pályázati anyag részeként benyújtandó dokumentumok

  • Kitöltött pályázati adatlap
  • Kötelező mellékletek:
    - BME társszerzők hozzájárulása vagy a pályázat közös aláírása, valamint nyilatkozat a pályázatban foglalt feltételek tudomásulvételéről (mindkét pályázattípus esetén);
    - cikk másolata vagy befogadó nyilatkozat ((1) típusú pályázat esetén);
    - független hivatkozások listája WoS alapján ((2) típusú pályázat esetén).

BME társszerzők hozzájárulása vagy a pályázat közös aláírása, valamint nyilatkozat a pályázatban foglalt feltételek tudomásulvételéről (mindkét pályázattípus esetén);

cikk másolata vagy befogadó nyilatkozat ((1) típusú pályázat esetén);

független hivatkozások listája WoS alapján ((2) típusú pályázat esetén).

 

A pályázattal kapcsolatos további kérdések felmerülése esetén:

szakmai területen kapcsolattartó: Stépán Gábor elnök, BME Tudományos Tanács, e-mail: stepan@mm.bme.hu;

technikai kérdésekben kapcsolattartó: Dallos Györgyi  ügyvezető ig., Pro Progressio Alapítvány, e-mail: gyorgyi@vik.bme.hu

 

A díjak átadására várhatóan 2021. szeptemberben ünnepélyes keretek közt kerül sor.

 

[1] Egy hivatkozás függetlennek tekintett, ha az idézett és az idéző mű szerzői között nincs azonos személy.

 

TZS-HA