Jókedvű utazás a műegyetemi humor múltjába

A BME OMIKK elektronikus szolgáltatásai a műegyetemi polgárok sokoldalú tudásszerzését és az egyetem szellemi örökségének megőrzését szolgálják.

A diákélet, az oktatás és a műegyetemi hétköznapi élet fonákságait ma mémekben örökítik meg a hallgatók, ám maga a jelenség nem újdonság Egyetemünkön. Vicinális Dugóhúzó, Megfagyott Muzsikus, Retorta Sziporka – mind egykori diákjaink itt töltött éveinek humoros oldalát őrző kari folyóiratok címei a régmúltból. Némelyik hagyománya a második világháború után megszakadt, ám a legkorábban, 1899-ben mérnök- és gépészhallgatók által alapított Vicinálisból az 1970-80-as években is készült egy-egy szám, illetve újabb kari humoros kiadványok gazdagították a sort (pl. a KJK-s Ballagó évkönyvek egy-egy végzős évfolyam humorérzékét dicsérték). A kisebb-nagyobb rendszerességgel, de általában évente megjelent periodikákat a BME OMIKK őrzi, a pandémia alatt pedig megkezdődött digitalizálásuk és elektronikus elérhetőségük biztosítása a Műegyetemi Digitális Archívumban (MDA). Egyelőre a Vicinális Dugóhúzó tucatnyi száma érhető el az 1921-1974 közötti időszakból.

A szöveg ugyan több volt ezekben a kiadványokban, mint egy mai közösségi médiaposzt, és stílusuk is igazodott az adott korszakéhoz, így a humoruk lényege sem minden esetben érthető már, ám a karikatúrák régen is kritikus szemet és éles nyelvet feltételeztek. Az egykori professzorok egy-egy jellegzetes vonása, szóhasználata, vagy éppen órai és vizsgáztató magatartása pedig mára legendává szelídült. 

Pattantyús-Ábrahám Géza professzor híres volt késő estig elhúzódó vizsgáztatásáról (1933)

   A nem oktató-kutató munkatársak sem maradtak ki (1927)

"Nem kell megijedni, nem fog nagyot szólni, senki sem ébred fel." Plank Jenő óráján (1944)

K épületi életérzés (1964)

Az egyetem felépítése (1964)

Az MDA a Műegyetem repozitóriuma, amely elsősorban tudományos anyagok archiválására és díjmentes hozzáférhetővé tételére szolgál, elősegítve az Open Access publikálást. Az MDA nemcsak feltárja a feltöltött dokumentumokat, hanem lehetőséget biztosít arra is, hogy a különféle tudományos keresők a feltöltött anyagokat hatékonyan bekapcsolják a világ tudományos vérkeringésébe.

A BME OMIKK kezelésében működő repozitórium jelenleg 4125 tudományos publikációt, 1538 folyóiratszámot, 2072 disszertációt, több ezer építészeti témájú rajzot, tervrajzot, fotót és egyéb képet, valamint egyéb dokumentumot, közöttük több XV-XVIII. századi hungarikumot is tartalmaz (a gyűjtemény legkorábbi magyar nyelvű darabja Székely István: Chronica ez vilagnak yeles dolgairól című, 1559-ben készült könyve, amely a Bibliára alapozott világkrónika, továbbá Mátyás király csillagászának, Regiomontanusnak két ősnyomtatványa, vagy a középkori magyar jogtörténet legjelentősebb műve, Werbőczy István Hármaskönyve).

A repozitóriumban található rajzok egyelőre teljes egészében az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék rajz- és fotótárának tételei, azonban az idén megkezdődik a Levéltárban őrzött, konzerváló-restauráló kezelést követően digitalizált, az egyetemi épületek alaprajzait tartalmazó gyűjtemény feltöltése is.

A tudományos publikációk legnagyobb része a BME korábbi Publikációs Adattárából került áttöltésre (3731). Emellett az utóbbi években – szervezésükben a BME-hez köthető – rangos nemzetközi tudományos konferenciák választják a cikkeik OpenAccess Internetes publikációs felületéül az MDA-t.  A közeljövőben további konferenciacikkek mellett egyetemi jegyzetek közzétételét is tervezzük a repozitóriumban. Célunk, hogy az MDA a Műegyetemen digitalizált könyvtári és levéltári állomány archívuma mellett az egyetemi ún. „born digital” tudományos munkák csaknem teljes gyűjteményévé váljon.

Nemrégiben az egyetem korábbi lapjának, a Jövő Mérnökének 1953-2004 közötti számai is felkerültek, amelyet most a humoros diáklapok követnek. Ezzel megvalósul a repozitórium azon célkitűzése is, hogy ne csak a kutatási eredmények nyilvánossága növekedjen, hanem az intézmény egyéb reprezentatív szempontjai is megvalósuljanak, ebben az esetben diákhagyományai és szellemi öröksége (annak humoros oldala) is hozzáférhetővé váljon.

 

BK-HA

Az illusztrációk forrása: Vicinális Dugóhúzó