Középiskolai tanároknak hirdetett pályázatot a Pro Progressio Alapítvány

Matematika, fizika, biológia, kémia, informatika szakos pedagógusok jelentkezését várják a 13. alkalommal meghirdetett felhívásra.

A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia (MRK) tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezetői, a Magyar Innovációs Szövetség és más szakmai szervezetek állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek nagyobb teret kapjanak a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma és felkészültsége.

Az elmúlt évek pályázati tapasztalatait hasznosítva idén 13. alkalommal hirdeti meg felhívását a magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakgimnáziumok) aktív pedagógusai részére a Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány.

 

 

A 2021. évi Pro Progressio tanári díj elnyerésére pályázhatnak:

olyan matematika, fizika, biológia, kémia és informatika szakos tanárok, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, és/vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen, és 2016-2020 között több diákjuk is volt, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatták tanulmányaikat.

A felhívás díjazása:

A pályázatok díjazására összesen 6 millió Ft-ot különített el a Pro Progressio Alapítvány kuratóriuma. Az elnyerhető díj összege 500.000 Ft/fő (bruttó)

A pályázatok tartalma:

A pályázatok terjedelme max. 3 oldal, amely tartalmazza a pályázó pedagógus szakmai életrajzát. A benyújtott dokumentumokhoz mellékelni kell a pedagógus iskolai igazgatójának javaslatát is.

A 2021. évi Pro Progressio tanári díjra csak olyan pedagógusok pályázhatnak, akik 1971-ben vagy azt követően születtek, az elmúlt három évben sem az alapítvány elismerésében, sem egyéb országos szintű elismerésben nem részesültek.

A pályázatok érvényességéhez a Pro Progressio Alapítvány honlapján elérhető online adatlapot is ki kell tölteni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A max. 3 oldalas pályázatokat a fenti határidőig elektronikus formában pdf file-ként kell benyújtani a ppai@proprogressio.hu e-mail címre.

Kötelezettségvállalás:

A pályázatban nyertes tanároknak az eredmény kihirdetését követően írásban kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy 2021. október hónapban:

  • az adott középiskola tanulói számára legalább egy alkalommal megszervezik és biztosítják, hogy a BME oktatói, hallgatói a mérnöki tudományok népszerűsítése céljából előadást tartsanak a nyertes pedagógus intézményében;
  • műszaki, természettudományi területen továbbtanulni szándékozó diákjaik közül legalább 15 fő részvételét biztosítják 2021 novemberében a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) nyitott laboratóriumok délutánja programján.

Pályázatok értékelése

A pályázatok értékelésére, elbírálására a Pro Progressio Alapítvány kuratóriuma szakmai bizottságot kér fel. A döntésről 2021. június 30-ig valamennyi pályázót értesít a kuratórium. A díjak átadására várhatóan 2021 szeptemberében ünnepélyes keretek között kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető.

Elérhetőség: www.proprogressio.hu, e-mail: ppai@proprogressio.hu, telefon: +3614631595

Az elmúlt évek díjazott tanárainak névsora a Pro Progressio Alapítvány honlapján érhető el.

 

TZS-HA