Két műegyetemi szakemberrel bővült a Fiatal Kutatók Akadémiája

Toldy Andrea és Pach Péter Pál is felkérést kapott arra, hogy részt vegyen a Magyar Tudományos Akadémia fiatal kutatók szakmai fejlődését elősegítő kezdeményezésben.

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) egy 2019 májusában megalakult, az MTA közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság. Célja, hogy az MTA testületeivel együttműködve részt vegyen az Akadémia tudományos tevékenységében, Magyarországon és külföldön egyaránt képviselje a fiatal kutatók közösségét, elősegítse szakmai fejlődésüket, valamint a kutatók és a társadalom közötti kapcsolat erősítését.

Az FKA további céljai:

  • a tudományos kiválóság elősegítése;
  • a motiváció felkeltése és fenntartása a tudományos pálya iránt;
  • tehetséggondozás, mentorálás;
  • a hazai fiatal kutatók sajátos nemzedéki érdekeinek képviselete;
  • a tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése;
  • a fiatalok és az MTA, a kutatók és a társadalom közelebb hozása egymáshoz;
  • tudományos ismeretterjesztés.

A szakmai tudományos társulat tagjai lehetnek a 40 (kisgyermeküket nevelők esetében 45) év alatti, PhD-val rendelkező köztestületi tagok 5 éves időtartamra tudományos kiválóságuk és tervezett tevékenységük alapján. A tagok kiválasztásánál törekednek a nemek, a tudományterületek és a földrajzi régiók egyensúlyára, az új tagokat az FKA-ba már bekerült kutatók választják meg minden évben.

2021-ben 12 szakemberrel bővült a Fiatal Kutatók Akadémiája közössége, köztük 2 műegyetemi oktató-kutatóval:

 

 

Toldy Andrea, a BME Gépészmérnöki Kar (GPK) Polimertechnika Tanszékének egyetemi docense.

 

 

 

Pach Péter Pál, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Számítástudományi és Információelméleti Tanszékének egyetemi docense, az MTA-BME Lendület Aritmetikai Kombinatorika Kutatócsoport vezetője.

 

Az FKA tagjainak listája az MTA honlapján elérhető, az idén megválasztott 12 tag teljes listája szintén az MTA oldalán olvasható.

Gratulálunk a műegyetemi szakembereknek és sok sikert kívánunk a munkájukhoz!

 

TZS-HA

Fotó: bme.hu, BME GPK