Online vizsgaidőszak a Műegyetemen

A BME távolléti formában szervezi a vizsgaidőszakot. Ugyanakkor, szigorú óvintézkedések mellett, jelenléti formában is engedélyezettek bizonyos oktatási tevékenységek.

A Műegyetemen szigorú óvintézkedésekkel kezdődött a 2020/2021-es tanév, majd 2020 novemberében távolléti oktatásra állt át az egyetem az akkori járványügyi szabályozásokkal összhangban. A Műegyetem nyolc karán, 76 tanszékén 1200 oktató dolgozik, 5000 tantárgy és 10 000 kurzus van egy félévben. A képzés rendkívül változatos tartalommal zajlik a jelenléti oktatásban is. A teljes körű online képzést megkönnyítette, hogy a karok többsége évek óta alkalmazza az e-learninget (a műegyetemi online képzés kulisszatitkairól számol be a bme.hu-n megjelent kisfilm).

A járványhelyzettel összefüggő jogszabályok változásával összhangban, a május 11-én megjelent rektori tájékoztatóban Józsa János rektor engedélyezett egyes, a hallgatók és oktatók személyes jelenlétét igénylő tanulmányi cselekményeket a Műegyetemen. Lényeges, hogy a rektori tájékoztató engedélyezi és nem előírja egyes tanulmányi cselekmények megszervezését jelenléti formában. A jelenléti forma engedélyezése azért indokolt, mert a Műegyetemen számos mérési, kísérleti, vizsgálati, vagy gyártási tevékenységgel járó tanulmányi kötelezettsége van a hallgatóknak. A rektori engedély a tevékenységek alábbi szűk, kizárólag az egyetem területén, az egyetem eszközeivel végezhető körére (különösen: mérés, kísérlet, vizsgálat, gyártás) vonatkozik:

  1. a szakdolgozat, diplomamunka, diplomaterv készítése;
  2. doktorandusz hallgatók kutatási programjának eredményes elvégzéséhez szükséges tevékenységek;
  3. a pályázati ösztöndíjas (pl. ÚNKP) hallgató kutatási programjának eredményes elvégzéséhez szükséges cselekményekre;
  4. az Egyetemmel munkavégzésre irányúló jogviszonyban álló hallgató (pl. kutatási vagy innovációs pályázat keretében) a szerződésben előírt kötelezettségek teljesítéséhez
  5. a tantervben előírt, az egyetem területén, az egyetem eszközeivel végezhető laboratóriumi gyakorlati cselekményekre;
  6. valamint a záróvizsgákra.

A záróvizsgákat főszabály szerint távolléti formában, online bonyolítja le a BME, a személyes jelenlét melletti záróvizsga kivételes eset és a résztvevők önkéntes vállalásához kötött. A védettségi igazolvány előírása ezen kivételes esetben a résztvevők egészségének védelmét és záróvizsga közel szokásos jelenléti körülmények közötti lebonyolítását szolgálja. A jelenléti záróvizsga kétféle lehet: 1. egyszerű bejelentéshez kötött, ahol minden résztvevőnek a védettségi igazolvánnyal kell rendelkeznie, így csak védett személy vehet részt a szokásos, jelenléti módon lebonyolított záróvizsgán. 2. Rektori engedéllyel és szigorú járványügyi óvintézkedések betartása mellett olyan személyek is részt vehetnek a jelenléti záróvizsgán, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal vagy negatív vírusteszttel. Ebben az esetben, a 2020. novemberi, jelenleg is hatályos Intézkedési Terv IV. szakasz 2. pont szerint, minden védelmi intézkedés (maszk, távolságtartás, folyamatos fertőtlenítés stb.) mellett tartható meg a jelenléti záróvizsga.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Csoport