Elhunyt Gál Sándor, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar korábbi dékánja

A BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék professor emeritusa,  a termoanalitika nemzetközi hírű akadémikus kutatója 2021. május 16-án hunyt el.

 

Gál Sándor 1933-ban született Farmoson. Okleveles vegyészmérnöki diplomáját a BME Vegyészmérnöki Karán szerezte 1956-ban, ezt követően az Általános és Analitikai Kémia Tanszékre került tanársegédként.

1983-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 2004-től Professzor Emeritus. 1964-ben műszaki doktori címet, 1972-ben kandidátusi, 1982-ben akadémiai doktori fokozatot szerzett. 1993-ban az MTA levelező, 2004-ben rendes tagjává választották. Az egyetemen töltött fél évszázad alatt számos választott funkciót töltött be, többek között 1970- től 1990-ig tanszékvezető-helyettes, 1990-1991-ben megbízott tanszékvezető, 1996-2002 között a tanszéken működő MTA kutatócsoport vezetője volt. 1981-1988 között ellátta a Vegyészmérnöki Kar dékánhelyettesi, 1988-1996 között dékáni tisztét. A Kar Doktori és Habilitációs Bizottságát 9 éven keresztül, 1989 óta a Varga József Alapítvány Kuratóriumát vezeti. Számtalan publikáció szerzője és társszerzője. Tudományos, szakmai tevékenysége három téma köré csoportosul. Termodinamikai módszerek fejlesztése és alkalmazása, hőmérséklet szabályzók és programozók fejlesztése, valamint a heterogén kémiai technológiai eljárások kutatása és fejlesztése a vegyipar, élelmiszeripar és a takarmánygyártás területén. Közvetlen oktatási és kutatási tevékenysége mellett jelentős szerepe volt mind két terület szervezésében. Kiemelkedik ezek közül az új három éves nappali doktoráns képzés 1991. évi bevezetése a Karon, amivel a doktori tanulmányi és fokozatszerzés magyarországi rendszere illeszkedett a fejlett országokban kialakult rendszerhez.

Vezetésével az országban elsőként bevezették a hallgatói számítógépes nyilvántartási rendszert és szintén elsőként a törvény megjelenése előtt hozták létre a Professor Emeritus címet. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. Erdey László-díj, Állami Díj, Nemzetközi Technológiai Díj, BME Emlékérem, Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, MTA Varga József Díj és Érem.

 

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar - HA