Kiemelkedő műegyetemi eredményekkel zárult a 35. OTDK

Közel két hónapon át mérték össze tudásukat a felsőoktatási intézmények legkiválóbb hallgatói a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióinak fordulóin.

„Az idei 67 első helyezett és 238 díjazott dolgozat jelzi, hogy ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a BME hallgatói és témavezetőik az OTDK-n. A 2019-es 49 első helyezéshez és 192 díjazott dolgozathoz képest ez jelentős növekedés. Gratulálunk! A most elért sikerek alapja a BME-n zajló hagyományosan magas szintű, egyúttal időről-időre megújulásra képes tehetséggondozó munka, hallgatók és témavezetőik különleges, közös tudományos szellemi értékteremtése. Ennek folytatása az a gazdaságban hasznosuló ipari és technológiai megoldásokat eredményező kutatómunka, amelybe a ma TDK-zók közül sokan kapcsolódnak be a Műegyetemen” – hangsúlyozta Józsa János rektor az újabb BME-s sikerek hozta örömérzetének kifejezéseként.

2021. május 19-én a Kémiai és Vegyipari Szekció megmérettetéseivel ért véget az egyik legrangosabb hallgatói tehetségkutató seregszemle, amelyen ezúttal is kiváló eredményekkel szerepeltek a műegyetemi fiatalok: valamennyi BME-s kar diákjai büszkélkedhetnek dobogós helyezésekkel és különdíjakkal egyaránt.

A 35. OTDK-n a műegyetemi hallgatók által elért kiemelkedő eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza.

A pandémiás helyzet miatt online formában megtartott rendezvényt az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szervezte, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával.

A 35. OTDK-n a 2019-2021-es intézményi TDK fordulókon a legmagasabb színvonalú, minősített tudományos és művészeti pályamunkák készítői mutatták be kutatási eredményeiket 16 tudományterületi szekcióban. Az egyes szekciók lebonyolítói különböző hazai és határon túli felsőoktatási intézmények voltak Budapesten, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Sopronban, Szegeden és Kolozsváron. Az előzetesen írásban benyújtott dolgozatokat szóban is prezentálták a versenyzők, a szakmai zsűri e két bemutató alapján hozta meg végleges döntését.

A 35. OTDK-n elért dobogós helyezések és különdíjak száma kari bontásban

  Hány szekcióban értek el helyezést vagy különdíjat a kar által delegált hallgatók Első helyezett pályamunkák száma Második helyezett pályamunkák száma Harmadik helyezett pályamunkák száma Különdíjas pályamunkák száma Díjazott dolgozatok száma összesen
ÉMK 1 5 9 1 7 22
ÉPK 2 8 11 5 8 32
GPK 1 15 15 5 14 49
VBK 1 6 6 8 12 32
VIK 5 13 18 3 11 45
KJK 1 4 3 2 2 11
TTK 4 11 3 4 8 26
GTK 6 6 6 5 9 26
BME 12 67 70 33 68 238

Szemelvényezve a szekciók között érdemes megemlíteni két - a Műszaki Tudományi és a Kémiai és Vegyipari - olyan szekció eredményeit, amelyekben egyetemünk hallgatói kiemelten nagy számban vettek részt. A díjazott pályamunkák között a BME hallgatóinak részesedését mutatja az alábbi táblázat.

A Műegyetemen évről évre növekszik a tudományos diákköri dolgozatot benyújtók száma. A BME tehetséggondozó és TDK műhelyeinek eredményes tevékenységének köszönhető ez az eredményes tendencia, amely egyben alapja is az intézményben tanuló fiatalok évek óta sikeres OTDK szereplésének.

Intézményünk oktatói már a hallgatók tanulmányainak kezdetétől külön figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, a tudományos feladatok iránt nyitott fiatalok felkarolására, és az önálló kutatómunkában rejlő lehetőségek bemutatására. A tanulmányi és szakmai versenyeken való részvételen túl a tehetség kibontakozásának további lehetősége a tudományos diákkori tevékenységben való részvétel, amelynek egyik első produktuma a hallgatók intézményi TDK fordulókon való megmérettetése.

Forrás: Tények és adatok a Műegyetemről 2021 (Facts and Figures on BME)

„Az idei OTDK nemcsak az online forma miatt volt különleges: a versenyzők egy része még 2019-ben, jelenléti oktatás, tehát a témavezetőikkel való személyes kapcsolattartás mellett készítette el pályamunkáját, ám 2020-ban már az intézményi forduló is a virtuális térbe kényszerült, és az azt megelőző szakmai munka is távollét mellett zajlott. A kísérletek végzéséhez szükséges laborok zárva voltak, a diákok pedig az egyetemtől távol, az otthonaikban töltötték az elmúlt esztendőt” – mutatta be az idei OTDK-ra való felkészülés nehezítő körülményeit Szilágyi Brigitta, a BME Természettudományi Kar (TTK) Matematika Intézet Geometria Tanszékének egyetemi docense, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság elnöke. Hozzátette, hogy a megváltozott oktatási környezet ellenére a fiatalok motiváltak maradtak a tudományos munkára, amely az idei OTDK eredményeiben is megmutatkozik: míg 2019-ben 192, addig 2021-ben 238 műegyetemi dolgozatot díjazott a tehetséggondozó program zsűrije.

A műegyetemi oktató-kutató szerint a tudományos diákköri munka melletti elköteleződés meghatározó lehet egy fiatal életében, aki így belép a „kutatás előszobájába, ahol a témavezetője támogatásával megteszi az első lépéseket az önálló értekezés elkészítésének irányába. Egy ilyen döntésből ’bármi’ lehet: a hallgató önálló munkába kezd, bekapcsolódik egy ipari projektbe vagy egy kutatócsoport munkájába. Bármelyik lehetőséget választja, ez a döntés mindenképp a javára válik: új ismeretekre tehet szert, mélyítheti tudását, ám ami még ennél is fontosabb: a megértés, az alkotás örömét kapja ettől a vállalástól” – ecsetelte Szilágyi Brigitta, aki szerint „a BME-n a hallgatók TDK munkájának erkölcsi és anyagi megbecsülése egyaránt magas”. Hozzátette, hogy a tudományos munka a hétköznapi életben is hasznosítható tudással vértezi fel a fiatalokat: megismerkednek a tudományos publikálás mikéntjével, jártasak lesznek a választott területük szakirodalmában, gondolataikat precízen írásba foglalhatják, megtanulnak mások tudományos következtetéseire hivatkozni. Ezeket az ismereteket szakdolgozatuk, diplomamunkájuk elkészítése során is hasznosíthatják, emellett egy jó TDK és OTDK eredmény sokat nyom latba számos ösztöndíj és pályázati lehetőség elnyerésében.

A műegyetemi oktatók kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy minél korábban felhívják a hallgatók figyelmét a TDK-ban rejlő lehetőségekre. „A diákok sokszor már kész tématervvel keresik fel kiszemelt témavezetőjüket, sőt, idén volt olyan hallgatónk, aki már középiskolában elkezdte kutatómunkáját és elsőévesként kiérdemelte a legjobbnak járó elismerést az OTDK-n. Voltak olyan diákjaink, akik több szekcióban megméretve magukat szép eredményeket értek különböző kutatási irányvonalaikkal” – emelt ki néhány különlegességet az idei programból Szilágyi Brigitta.

A BME intézményi tehetséggondozása a hallgatók diplomaszerzését követően is folytatódik: a kutatói életpálya iránt nyitott ifjak a Műegyetem 12 doktori iskolájában folytathatják tanulmányaikat, itt képzik a jövő oktatói és kutatóit. A doktori iskolákba 2020-ban 248 új hallgató nyert felvételt, továbbá az BME-ről jelentkezők 80%-a sikeresen pályázott a 2020-ban meghirdetett Kooperatív Doktori Program konstrukcióra. Ezek a fiatalok partnervállalatoknál folytatják kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységüket.

 

TZS-HA