„A jövőnket megalapozó kutatások születnek a Műegyetemen”

A legújabb tudományos eredményeikről számoltak be az ÚNKP program műegyetemi ösztöndíjasai. Az elmúlt évben már 189 fiatalt élt a támogatás lehetőségével.

„Az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázatainak köszönhetően a tehetségeket már az egyetemi tanulmányok kezdetétől arra ösztönzi az egyetem, hogy válasszák a kutatói és innovációs életpályát, és a támogatottaknak a jövőben is az elvárt kiválósági mércének kell megfelelniük” – hangsúlyozta Józsa János, a BME rektora a május 19-én megrendezett Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) konferenciára készült videóüzenetében.

A résztvevőket köszöntötte Szabó István, a Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnökhelyettese is, aki virtuális üzenetében kiemelte, hogy az egyetemi képzés első évétől megpályázható ÚNKP ösztöndíjak rendszere a doktori fokozat megszerzését, és az azt követő önálló kutatói karrierkezdést is támogatja, így a kutatói életpálya különböző szakaszaihoz jól illeszkedve kíséri végig a tudományos pályaívet.

A pandémiás helyzet okozta korlátozások miatt második alkalommal is online rendezték meg a 2020/2021. tanév ÚNKP konferenciáját „A jövő Te vagy!” - ÚNKP-s kutatások és kiválóságok a Műegyetemen címmel, amelyen 17 szekcióban számoltak be legújabb tudományos következtetéseikről a programban támogatást nyert fiatal szakemberek. A 15 perces előadásokat diszkusszió követte a bemutatott témák mélyebb megismerésére és a felmerült kérdések megválaszolására.

A szekciókban bemutatott kutatások széles palettája a Műegyetem szerteágazó tudományos kompetenciáját is jól mutatja.

Többek között olyan érdekes kutatási témákról adtak elő, mint a BIM modell tűzvédelmi vonatkozásai, különböző folyami hordalékmérési módszerek, hőterhelt betonok elemzése, vallások építészeti nyomai, építészeti történeti elemzések, krízisépítészet, humán mozgások és mesterséges intelligencia a robotikában, szonokémiai elemzések, zajvizsgálat, áramlástechnika, biológiai úton lebomló egyszer használatos orvostechnikai maszkok, fővárosi barnamezős beruházási lehetőségek, intelligens zöld befektetések, koronavírus és a fogyasztói egészség, klímainnovációs törekvések, önjáró járművek, logisztikai modellek, gépi tanulás a járműforgalomban, kvantum információelmélet, kvantumbitek vizsgálata gyémántban, nyitott végű égi mechanikai problémák, lineáris programozás, számelméleti problémák, érzelemfeldolgozás, szemmozgás-vizsgálat, alvás és szkizotípia közötti összefüggések, rákterápiás gyógyszerkészítmények, gépi látás lehetőségei a gyógyszerterápiában, újszerű égésgátló adalékszerek, kommunikáció a baktériumok világában, számítógépes gyógyszertervezés a molekuláris onkológiában, grafén felületi elemzések, kritikus kiberfizikai rendszerek, 5G hálózatok, önvezető robotok, napelemes rendszerek és a villámcsapások összefüggései, nádnyelves és rézfúvós hangszerek hangkeltésének vizsgálata.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2016-tól vesz részt az Új Nemzeti Kiválóság Programban (ÚNKP). Az utóbbi évben 189 alap-, mester- vagy doktori képzésben résztvevő hallgató, doktorjelölt, fiatal oktató és kutató használta fel támogatását. Összességében elmondható, hogy országosan a kezdeményezésben támogatott kutatások közül minden tízedik a BME-hez köthető. A Műegyetem a 2018/2019-es tanévtől kezdve a program keretében már 330 millió forintot meghaladó támogatási keretösszeget fordított az intézményi kutatók tudományos tevékenységének elősegítésére.

Az ÚNKP ösztöndíjak teljes pályázati rendszere az egyetemi tanulmányok kezdeti időszakától a doktori tanulmányokon át egészen a Bolyai+ ösztöndíjig ösztönzi a támogatásban részesülteket a kutatói kiválóságra. A 2020/2021. tanévben 27 műegyetemi ösztöndíjas a középiskolai teljesítménye alapján, valamint az egyetemi alapképzések hallgatójaként kapott támogatást. További 33 hallgató részesült mesterképzéses ösztöndíjban. 58 doktori hallgató és 19 doktorvárományos, illetve posztdoktor kutatásai zajlanak le az idei tanévben ÚNKP ösztöndíjas támogatással a Műegyetemen. A program fontos eleme a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj, amelynek 52 támogatottja a BME kutatói közösségének új tagja.

Az ÚNKP egyes pályázati kategóriái szerinti ösztöndíjasok száma 2020-ban

Forrás: „A jövő Te vagy!” - ÚNKP-s kutatások és kiválóságok a Műegyetemen”programfüzete

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kiemelt figyelmet fordít a hallgatók, a posztgraduális képzésben résztvevők, fiatal kutatók és oktatók átfogó tehetséggondozására, emellett az intézmény törekszik arra is, hogy a diplomaszerzés után az iparban rejlő lehetőségek mellett az akadémiai, kutatói életpályában rejlő karrierlehetőségekkel is megismertesse a fiatalokat. Az egyetemi magas számú támogatott ÚNKP pályázat, az itt elért kiemelkedő tudományos eredmények is a BME átfogó tehetséggondozó és tudományos életpályát ösztönző kezdeményezéseinek köszönhetők.

Az egyetemi képzéshez kapcsolódó OKTV-n vagy diákolimpiákon helyezést elérő fiatalok az ÚNKP Tehetséggel fel! pályázati felhívásban részesülnek támogatásban, számukra az ÚNKP ösztöndíjas időszakra ingyenes kollégiumi férőhelyet is biztosít a BME. Évről évre többen vesznek részt a kutatói pálya előszobájának tekinthető Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) intézményi fordulóin, és hallgatóink egyre sikeresebbek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) is. A 2021-es OTDK eredményeket és a BME tudományos tehetséggondozó tevékenységét ismerteti a bme.hu „Kiemelkedő Műegyetemi eredményekkel zárult a 35. OTDK”  című cikke.

A 2021/2022-es tanévi ösztöndíj-pályázatokról itt érhetők el információk, a műegyetemi benyújtáshoz további tudnivalók pedig ezen az oldalon olvashatók:

ÚNKP 2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (bme.hu)

 

A BME YouTube-oldalán megtekinthető a 2019/2020. tanévi ÚNKP konferencia előadóinak válogatását bemutató összeállítás.

A csatornán karonként nézhetők meg a műegyetemi kutatók eredményeit ismertető összeállítások: Bemutatkoznak az ÚNKP ösztöndíjasok

 

TZS-HA