Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„Részletesen méltatott érdemeik alapján Önök kivívták Egyetemünk elismerését”

2021. 05. 31.

Ünnepi Szenátusi ülésen került sor a Tiszteletbeli Doktorok avatására, a Neumann János Professzori cím átadására, valamint a József Nádor Emlékérem és más rangos egyetemi kitüntetések adományozására.

„Senatus universitatis!" – immár sok éves hagyományként hangzott fel a Központi épület aulájában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jogarnokának felszólítása a Szenátus nyilvános, ünnepi ülésének résztvevőihez. Józsa János akadémikus, a BME rektora a Himnusz elhangzása után köszöntötte a résztvevőket és bemutatta az ünnepi Szenátusi ülés elnökségét, amelyet az Egyetem karok feletti döntéshozói, a karok vezetői, valamint a díszvendégek alkottak: Habsburg György főherceg, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet és Habsburg Mihály királyi herceg, Pálfalvi András kancellárhelyettes, Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes, Nagy Balázs Vince az Egyetem nemzetközi rektorhelyettese, Veszprémi Károly az Egyetem oktatási rektorhelyettese, valamint Dunai László akadémikus, a BME ÉMK dékánja, Orbulov Imre akadémikus, a BME GPK dékánja, Alföldi György, a BME ÉPK dékánja, Nagy József, a BME VBK dékánja, Charaf Hassan, a BME VIK dékánja, Mándoki Péter, a BME KJK dékánja, Horváth Miklós, a BME TTK dékánja, Koltai Tamás, a BME GTK dékánja, Nyulászi László, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke és Szili Ákos, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke. A tisztségviselők talárban, hivatali lánccal és fehér kesztyűben érkeztek az ünnepélyes rendezvényre.

Józsa János rektor a szenátus ünnepi ülésének megnyitása után név szerint köszöntötte Szemerédi Endre professzort, aki a „Neumann János” Professzori címet vette át.

A rektor üdvözölte a Műegyetem jó hírét tovább öregbítő tiszteletbeli doktorokat: Helmut Habersack professzort, Dominique Thévenin professzort és Forró László professzort. Külön köszöntötte Beck Györgyöt, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NSZJT) elnökét, a József Nádor Emlékéremmel kitüntetett oktatókat, egyetemi munkatársakat és a habilitált kutatókat, továbbá a Sztoczek József Emlékéremmel díjazottakat, az „Egyetemi Ifjúságért” kitüntetésben részesülőket, és „A Műegyetem Kiváló Oktatója” címet elnyert tanárokat, a József Nádor-díjjal elismert hallgatókat. Üdvözölt minden egyetemi polgárt és az online közvetítés nézőit. 

„Régi hagyományunk, hogy az Egyetem által művelt tudományágakban a nemzetközi tekintélyt szerzett, kiemelkedő egyéni tudományos teljesítményük mellett oktató-nevelő és tudományos munkánkat hathatósan segítő, Egyetemünk kül- és belföldi megbecsüléséhez hozzájáruló kollégáinknak a Szenátus tiszteletbeli doktori címet adományoz” – emelte ki a rektor az ünnepi ülés első napirendi pontjaként. Az Egyetem pecsétjével ellátott, aláírt oklevelet jelen alkalommal négy tudományos szaktekintély vehette át.

Dunai László, az Építőmérnöki Kar dékánjának előterjesztésére tiszteletbeli doktorrá avatták Helmut Habersack professzort az építőmérnöki tudományok tudományág terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységéért.

„Helmut Habersack jelenleg a Bécsi Agrártudományi Egyetem professzora. Több mint 20 éves tudományos és szakértői tapasztalattal rendelkezik a folyók áramlástani, mederalakváltozási és élőhely-hidraulikai vizsgálatainak területén. A Műegyetemmel, azon belül az Építőmérnöki Karral több, mint egy évtizede dolgozik szoros szakmai-tudományos együttműködésben. Kimagasló munkásságáért és különösen a BME Építőmérnöki Karához való szakmai-tudományos kötődését bizonyító sikeres közös pályázati és tehetséggondozó tevékenységéért Habersack professzor részére az Építőmérnöki Kar javasolja az Egyetem Tiszteletbeli Doktora cím adományozását” – mutatta be a professzor munkásságát Dunai László, a BME ÉMK dékánja.

Helmut Habersack köszönetet mondott a tiszteletbeli doktori cím átvételét követően, melyben emlékeztetett arra, hogy sok műegyetemi kollégájával dolgozik együtt évek óta a Duna – és más folyók – vízminőségnek, biodiverzitásának megőrzéséért, amelyet a klímaváltozás is befolyásol. Mint fogalmazott, számos ellentmondást és konfliktust szülnek egy folyóval támasztott igények: más-más érdekei vannak egy vízerőmű építőinek, az ökológusoknak vagy a halászoknak.  „Gyakran ’hídépítőnek’ tartom magam, aki segíti a különböző területek képviselőinek együttes munkálkodását” – nyomatékosította, hozzátéve, az utóbbi években a Duna hordalékegyensúlyra vonatkozó közös kutatások szolgáltak a legtöbb tanulsággal.

Orbulov Imre, a BME Gépészmérnöki Kar dékánjának előterjesztésére tiszteletbeli doktorrá avatták Dominique Thévenin professzort a gépészeti tudományok terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységéért.

Dominique Thévenin, az Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg professzora, a tiszteletbeli doktori címet nemzetközi elismerést kiváltó kutatási tevékenysége és a Műegyetemmel ápolt – elsősorban az Áramlástan és a Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékekhez kapcsolódó – tudományos és oktatási együttműködése alapján érdemelte ki, a következő tématerületekhez illeszkedően: áramlás- és hőtechnikai gépek, berendezések, folyamatok; többfázisú és reaktív áramlások; turbulencia és égés; orvosi áramlások. Műegyetemi együttműködésének fő motívumai többek között a számos gépészkari BSc, MSc és PhD-hallgató magdeburgi tanulmányútjainak támogatása, közreműködés az áramlástani, akusztikai nyári iskolákban, illetve az Áramlástan Tanszékhez kapcsolódó Conference on Modelling Fluid Flow nemzetközi konferencia elnöklése és szervezése.

Dominique Thevenin köszönetet mondott a tiszteletbeli doktori címért, amelyet egy nagy hagyományokkal rendelkező intézménytől kapott. Szakterületéről szólva annak változatosságát emelte ki: az áramlástan alapkutatásokat éppúgy magában foglal, mint teljes mértékben gyakorlati kérdések – mint például az orvosbiológiai áramlások, vagy a hidrokinetikus turbinák sajátosságai – vizsgálatát.

A professzor az elmúlt időszakra visszatekintve elmondta, 2003-ban járt először a Műegyetemen, ami később nagyon élénk együttműködést, számos közös projektet alapozott meg. Lajos Tamás tanszékvezetővel, majd utódjával, Vad Jánossal egyaránt azon dolgoznak, hogy a közös szervezésű nemzetközi konferenciasorozatuk a szakterület kutatóinak továbbra is színvonalas fóruma legyen.

Nagy József, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánjának előterjesztésére tiszteletbeli doktorrá avatták Hansjörg Grützmacher professzort, a kémiai tudományok tudományág terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységéért (Hansjörg Grützmacher a díjat egy későbbi időpontban veszi át).

„Grützmacher professzor a Göttingen Egyetemen szerezte meg PhD-fokozatát, majd a Heidelberg Egyetemen habilitált, és a Freiburg Egyetem professzora lett. 2001 óta az ETH Zürich professzora. A szervetlen kémia területén folytat alkotómunkát, szokatlan vegyületek előállításával, szerkezetükkel, tulajdonságaikkal és jellemzésükkel foglalkozik. 274, a kémia vezető folyóirataiban megjelent közleményére 8936 hivatkozás érkezett. Együttműködése a BME VBK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékével több, mint nyolcéves múltra tekint vissza, amelynek keretén belül egy oktatónk 18 hónapot kutatott az ETH-n. Közös munkáinkból összesen 14 közlemény született. Kitüntetése az eddigi közös tevékenységünk elismerése” – méltatta a professzort Nagy József dékán.

Horváth Miklós, a BME Természettudományi Kar dékánjának előterjesztésére tiszteletbeli doktorrá avatták Forró László professzort a fizikai tudományok terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységéért.

Forró László, a svájci École Polytechnique Fédérale de Lausanne professzora, az MTA külső tagja, az egyik legismertebb és legelismertebb magyar származású szilárdtestfizikus, aki számtalan szálon kötődik a Műegyetemhez. Kutatómunkája az erősen korrelált új anyagok felfedező kutatására fókuszál, de kiterjed olyan interdiszciplináris területekre is, mint az öregedés és az oxidatív stressz kutatása. Az elmúlt években a nem-konvencionális, perovszkit alapú fotovoltaikus anyagok területén ért el komoly visszhangot kiváltó eredményeket. Több mint 600 cikket és 5 könyvfejezetet jegyez szerzőként, munkáira közel 25 000 független hivatkozás érkezett.

„Az anyagot kutatom, sokféle formájában: legyen az egy majdnem tökéletes kristály, egy rendezetlen polimer, egy napelemcella anyaga, nanoméretű széncső, polimerlánc, vagy akár egy Alzheimeres agyszelet” – vallott szakterülete szépségeiről Forró László szilárdtestfizikus. Mint fogalmazott, az anyagok fizikája számos izgalmat, örömöt, érdekes problémák megismerését nyújtotta – és nyújta – számára, amelynek élményét tanítványai számára is igyekszik átadni.

A délvidéki származású tudós hálával gondol a szabadkai gimnázium kiváló oktatóira, akiknek meghatározó szerepe volt abban, hogy a magyar kultúrában élhessen. Kiemelte azt is, kiváló tudósok egyengették pályáját, akik számos szállal kötődtek a Műegyetemhez, és olyan szellemi műhelyt teremtettek, amelynek a tiszteletbeli doktori címmel reményei szerint ő is tagjává vált.

„Neumann János” Professzori címet kapott a Szenátus ünnepi ülésének második napirendi pontja keretében Szemerédi Endre akadémikus Beck György, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnöke előterjesztését követően. A kitüntető címet a BME a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal közösen adományozhatja azon kimagasló, nemzetközi szinten is ismert és elismert tudományos teljesítményt nyújtó hazai vagy külföldi egyetemi tanárnak, akinek tudományterülete, tevékenysége kapcsolódik a Neumann János által elért tudományos eredményekhez, és munkássága kötődik az Egyetemhez. A kitüntetést a rektor és Beck György, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnöke közösen adták át.

„Az elmúlt évtizedekben Szemerédi Endre számos kulcsfontosságú tételt fogalmazott meg a diszkrét matematikában és az elméleti számítástechnikában. A Szemerédi-tétel a kombinatorikus számelmélet egyik alapvető eredménye, amely megjelenik a matematika számos területén, illetve hálózatelméletben is. Az utóbi terület manapság az internetes fejlesztések mellett a pandémiával kapcsolatos kutatások kapcsán került elő. Szemerédi professzor munkássága kiindulópontul szolgált további kutatásokhoz és lefektette az alapokat a matematika új irányai számára” – méltatta a 2012-ben a matematika Nobel-díjának tekintett Abel-díjat is elnyert tudós munkásságát Beck György.

Szemerédi Endre 1940-ben született Budapesten, és 1960-ban kezdte meg egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. Legismertebb tudományos eredményének Erdős és Turán sejtésének bizonyítását tartják, amely szerint minden pozitív felső sűrűségű sorozat tartalmaz tetszőleges hosszú számtani sorozatot, ez az eredmény fontos eszközzé vált a nagy gráfok kutatásában, amely így a hálózatelméletre is hatással volt.

A nyolcvanas évektől különböző amerikai egyetemeken volt vendégkutató, vendégprofesszor, 1990-ben a Rutgers Egyetem számítógéptudományi tanszékén kapott egyetemi tanári megbízást, nyugdíjba vonulását követően pedig az egyetem Professor Emeritusa lett. Szemerédi Endre 1982 óta a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1987-ben elnyerte az akadémia rendes tagságát, 2010 óta pedig az Amerikai Tudományos Akadémia (NAS, National Academy of Sciences) rendes tagja. Munkásságát a magyar kormány a Magyar Szent István-renddel és Széchenyi-díjjal is elismerte.

„Nagy megtiszteltetés a Neumann János Professzori cím elnyerése: a névadó életútja és munkássága példaértékű, alapvető felismerései nélkül mai életünk nehezebb lenne” – hangsúlyozta a kitüntetett, aki szerencsésnek tartja magát, hogy az egykori kiemelkedő magyar matematikus amerikai állomáshelyén, a Princetoni Institut for Advanced Studies intézményben dolgozhatott. Szemerédi Endre kiemelte, különösen örül annak, hogy a diszkrét matematikában elért eredményei az elméleti számítástechnika teréről inspiráltak másokat, valamint annak, hogy a világ minden részéről származó tanítványai hazájukba visszatérve sokakkal szerettették meg a matematikát.

A harmadik napirendi pont keretében a Műegyetem legrangosabb kitüntetését, a József Nádor Emlékérmet adták át. Idén a Szenátus hat jelöltnek ítélte oda az elismerést. József Nádor Emlékéremmel azokat a személyeket díjazza a Szenátus, akiket kimagasló oktató-nevelő és tudományos munkájuk, az Egyetem jó hírének növelése érdekében kifejtett tevékenységük erre érdemessé tett, illetve az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben vagy más egyetemi munkaterületen nyújtott kimagasló teljesítményükkel elősegítették a BME fejlődését. A díjakat Józsa János rektor és Habsburg György főherceg, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet nyújtották át:

Kollár Lászlónak, az ÉMK Hidak és Szerkezetk Tanszék egyetemi tanárának. (Dunai László, az Építőmérnöki Kar dékánja előterjesztésére)

Kullmann Lászlónak, a GPK Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék címzetes egyetemi tanárának. (Orbulov Imre, a Gépészmérnöki Kar dékánja előterjesztésére)

Jereb Lászlónak, a VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Professor Emeritusának. (Charaf Hassan, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja előterjesztésére)

Nagy Józsefnek, a VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi docensének, a Kar dékánjának. (Józsa János rektor előterjesztésére)

Kardoss Lászlónak, a BME Rektori Kabinet kabinetfőnökének. (Józsa János rektor előterjesztésére)

Szabó Mihálynak, a BME Központi Tanulmányi Hivatalának igazgatójának. (Józsa János rektor előterjesztésére)

Kollár László, az Építőmérnöki Kar Széchenyi-díjas professzora 4 évtizede kötődik a Műegyetemhez. Az Építőmérnöki Kar mellett oktatott az Építész- és a Gépészmérnöki Karon, valamint a Stanford University-n is. Kutatási területe a mérnöki tartószerkezetek és a kompozit anyagú szerkezetek mechanikája; publikációi a nemzetközi szakirodalom alapművei. Kutatásszervezési tevékenysége kiemelkedő: 2015 és 2017 között a BME Tudományos és Innovációs rektorhelyettese, valamint 5 évig az OTKA elnöke volt, jelenleg az MTA főtitkára.

Kullmann László, a GPK Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének címzetes egyetemi tanárának 54 évet átfogó szakmai, tudományos és közéleti tevékenysége mindvégig a BME keretein belül folyt és mindvégig az egyetemi célok megvalósítása érdekében zajlott. Két-két cikluson át volt tanszékvezető, a Gépészmérnöki Kar Nemzetközi és Tudományos dékánhelyettese, az MTA Áramlás- és Hőtechnikai Tudományos Bizottságának titkára, elnöke, nem akadémikus közgyűlési képviselő. Hosszú ideig a német nyelvű képzés kari és egyetemi felelőse volt. Tudományos utánpótlásnevelő tevékenysége is rendkívül sikeres - tanítványai közül többen vezető pozíciókat töltenek be az Egyetemen és az iparban.

Jereb László a kitüntetést a BME VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékén végzett több évtizedes iskolateremtő oktató-kutató munkája elismeréseként, különös tekintettel a hazai távközlő hálózat fejlesztésében hosszú ideig meghatározó jelentőségű, a számítógépes hálózat tervező és e területen alkalmazott menedzselő eljárások kifejlesztéséért, valamint az EIT Digital budapesti központjának munkatársaként a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara innovációs tevékenységének erősítésében játszott szerepéért érdemelte ki.

Nagy József habilitált egyetemi docens, a BME VBK dékánja egyetemi oktató munkáját mindig is a hivatásának tekintette. Kiváló oktató tevékenyesége mellett folyamatosan részt vett az Egyetemen folyó kutatómunkában is. Témavezetetésével több, mint 50 hallgatói dolgozat, szakdolgozat, diploma, egyéni feladat készült. A kari közéletben is aktív szerepet vállal, 2011 és 2017 között a BME VBK gazdasági dékánhelyettese volt, majd 2017-től a kar dékánja.

A kari feladatok mellett számos egyetemi szintű egyeztetés résztvevője, különösen a költségvetési kérdések megvitatása során szerzett elévülhetetlen érdemeket.

2018-tól a Műegyetem felsőoktatási intézmények kiválósági programja monitoring testületének vezetőjeként egyetemi szinten koordinálja a kiválósági programot.

Kardoss László rektori kabinetfőnök műegyetemi pályafutása 1975-ben indult. Karrierje során az oktatás mellett részt vett az újjáéledő nemzetközi kapcsolatok kiépítésében, aktívan közreműködött az egyre bővülő oktatói és hallgatói tanulmányutak szervezésében és lebonyolításában. 2015-től a Rektori Kabinet vezetőjeként támogatta a rektort és az egyetemi vezetőtestületeket munkájukban, aktívan közreműködve a kabinet felépítésében is, emellett továbbra is jelentős szerepet vállalt az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak erősítésében.

Szabó Mihály 1993-tól vesz részt a kreditalapú képzési rendszer egyetemi kialakításában, az elektronikus tanulmányi rendszerek létrehozásában. Elévülhetetlen érdemei vannak az egységes, átlátható, szabályozott egyetemi tanulmányi adminisztráció kialakításában és fenntartásában, a hivatal működési modelljének elkészítésében. Magyarországon elsőként hozott létre ilyen központosított egységet a tanulmányi adminisztráció terén.

Érdemei között említendő, hogy a Műegyetemen elsőként tért át a hagyományos fekete indexkönyvről a digitális leckekönyvek alkalmazására, valamint vezetőként a KTH adminisztrációs feladatainak jó részét is automatizálta. Az általa irányított hivatal mindig pontosan megfelelt a naponta érkező adatszolgáltatási, statisztikai kéréseknek. Szabó Mihály igazgatóként kiváló elemzéseket koordinált a nyilvántartásokban rejlő adatkincs tudományos elemzésével, kiértékelésével, amelynek eredményei, tanulságai a Műegyetemen folyó oktatás színvonalának és eredményességének javítására hasznosíthatók.

„Nagy örömmel tettünk eleget feladatunknak most, amikor átnyújtottuk Önöknek a Szenátus által adományozott Emlékérmet. Részletesen méltatott érdemeik alapján Önök kivívták Egyetemünk elismerését. Bízom abban, hogy továbbra is szívügyüknek tekintik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fejlődését, munkáját” – kívánt további szakmai sikereket és ehhez erőt és jó egészséget Józsa János rektor.

A Szenátus ünnepi ülésének negyedik napirendi pontja keretében került sor a Sztoczek József Emlékérem kitüntetések átadására. E díjat azon egyetemi munkatársak méltó elismerésére alapította a Szenátus, akik több éven át az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben, a fejlesztésben vagy más Egyetemmel kapcsolatos területen nyújtott teljesítményükkel kiemelkedően szolgálták a Műegyetem érdekeit. A kitüntetéseket Józsa János rektor adta át.

Idén tízen részesültek az elismerésben:

Babinka Pálné, a Kancellária Pénzügyi és Számviteli Igazgatóságának osztályvezetője a több mint két évtizeden át magas szakmai felkészültséggel, precizitással, nagy munkabírással végzett egyetemi munkájáért.

Balogh Attiláné, a Kancellária Pénzügyi és Számviteli Igazgatóságának gazdasági ügyintézője, a mindig nagy odafigyeléssel, lelkiismeretességgel végzett munkájáért, készséges, hozzáértő és segítőkész hozzáállásáért.

Bodó Adél, az Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékének gazdasági ügyintézője, a tanszék gazdasági ügyeinek intézőjeként, valamint a Csonka Pál doktori iskola adminisztrátoraként hosszú évek óta nagy odafigyeléssel és lelkesedéssel végzett munkájáért.

Borosné Reggel Judit, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikai Technológia Tanszékének ügyvivő szakértője, több évtizedes fáradhatatlan, rendkívül lelkiismeretes és alapos, szakmai felkészültséggel végzett tanszéki gazdasági ügyintézői munkájáért.

Fazekasné Németh Franciska, az Építőmérnöki Kar Út és Vasútépítési Tanszékének tanszéki mérnöke, az Egyetemen több mint négy évtizeden át színvonalas, kiemelkedő lelkiismerettéssel és alapossággal végzett munkája elismeréseként.

Fischbein Irén, a Kancellária Létesítménygazdálkodási Igazgatóságának igazgatási ügyintézője, az Egyetemmel szembeni évtizedeken át tartó lojalitása, és az Egyetem érdekeit szolgáló kiváló szakmai munkavégzése, munkaszeretete, elhivatottsága elismeréseként.

Kreisz Józsefné, a Kancellária Humánerőforrás Igazgatóságának gazdasági ügyintézője, az Egyetem gazdálkodási tevékenységében több mint tizennyolc éven át tartó, nagy önállósággal, kiemelkedő precizitással és szakmai alapossággal végzett munkájának elismeréseként.

Oláh Ágnes, a Gépészmérnöki Kar Kari Szolgáltatóközpont gazdasági ügyintézője, a kari gazdasági feladatok pontos és körültekintő intézéséért, kiemelkedő szorgalmáért és kitartásáért.

Pál Tamás, a Kancellári Kabinet kabinetfőnöke, a Kancellária igazgatási szervezési ellenőrzési tevékenységének és folyamatainak kialakításában hatékony működésében és folyamatos fejlesztésében végzett kiemelkedő munkájáért.

Szabó Ildikó, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar kari szolgáltató központ gazdasági ügyintézője, harminc év alatt nyújtott kimagasló színvonalú tevékenységéért, szorgalmáért, és a kar gazdálkodásában betöltött elévülhetetlen szerepléért.

A Szenátus ünnepi ülésének ötödik napirendi pontja keretében Józsa János rektor és Szili Ákos, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke nyújtotta át az „Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) kitüntetést, amelyet az EHK javaslatára a Szenátus olyan személyeknek adományoz, akik az Egyetem hallgatói érdekében hosszabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet végeztek.

Idén hárman vették át a kitüntetést:

Barabás Zoltán, igazgatósági elnök a Műegyetemi Iskolaszövetkezetnél, egyetemi munkássága kiemelkedő, eredményei referenciapontként szolgálnak a jelenlegi hallgatói képviselők számára is. Az elnök az elmúlt években a hallgatói közélet fontos szereplője, egyúttal Egyetemünk példaértékű gyakorlatvezető oktatója.

Farkas Zsolt József adjunktus a Gépészmérnöki Kar Gép- és Terméktervezés Tanszékén, magas óraszámú oktatói, valamint tudományos és szakmai tevékenysége mellett kiemelkedően sok időt és energiát fordít a hallgatók szakmai fejlődésének támogatására. Kimagasló támogatást nyújt a Műegyetemi Versenycsapat Közösség csapatainak megmérettetésekre történő felkészítésében, a formációk működésének segítésében, valamint a hallgatók számára nyújtott szakmai kérdésekben.

Lőrincz László, igazgatósági tag a Műegyetemi Iskolaszövetkezetnél, a hat és félévnyi kari és egyetemi hallgatói képviseleti munkája alatt méltóképpen képviselte a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, valamint a teljes Egyetem hallgatói polgárainak érdekeit. Munkája során mind az egyetemi, mind a kari hallgatói képviseletben kiemelkedő munkabírásról és céltudatosságról tett tanúbizonyságot.

A Szenátus ünnepi ülésének hatodik napirendi pontja keretében vették át a kiválasztott oktatók „A Műegyetem Kiváló Oktatója” kitüntetéseket, amelyben azok az oktatók részesülhetnek – szintén az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára – akiket az összes általuk oktatott kurzuson együttvéve legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első öt helyen szerepeltek. Ez alkalomból az elmúlt két félév oktatói vették át az elismerést Józsa János rektortól és Szili Ákostól, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökétől.

Böcskei Elvira, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszékének egyetemi docense.

Buzási Attila, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezetgazdaságtan Tanszékének egyetemi docense.

Czirkos Zoltán, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök Tanszékének egyetemi docense (a díjat egy későbbi időpontban veszi át).

Csima Judit, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Számítástudományi és Információelméleti Tanszékének egyetemi docense.

Józsa János, az Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének egyetemi tanára, a Műegyetem rektora.

Kővári Botond, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszékének egyetemi docense.

Milkovszki Tamás, a Természettudományi Kar Algebra Tanszékének adjunktusa. 

Póra András, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszékének tanársegédje.

Rácz György, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszékének tanársegédje. 

Vígh Máté, a Természettudományi Kar Fizika Tanszékének adjunktusa. 

 

A Szenátus ünnepi ülésének hetedik napirendi pontja keretében vehették át legeredményesebb hallgatók a „Hallgatói József Nádor-díj” kitüntetéseket, melyeket a rektor Habsburg Mihály főherceggel és Szili Ákos elnökkel nyújtott át a díjat elnyert hallgatóknak. Ebben az elismerésben azok a hallgatók részesülhetnek – szintén az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára – akik az adott tanévben a saját karukon legmagasabb pontszámmal részesültek Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban.

 

Habsburg Mihály királyi főhercegtől, József nádor leszármazottjától az elmúlt két tanév legjobbjai vehették át a kitüntetést:

 

2019/20-as tanév:

Hegedűs Noémi, ÉMK 

 

Illyés András, GPK; 

 

Kocsó Barbara, GTK; 

 

Madarász Lajos, VBK; 

 

Siroki Szilveszter Ákos, KJK; (a díjat egy későbbi időpontban veszi át)

 

Surján Borbála, ÉPK; 

Tóth Zsófia, TTK;

Varnyú Dóra, VIK 

 

2020/21-es tanév:

 

Boldis Bercel, TTK; 

 

Gyöngyösi Eszter, ÉPK; (a díjat egy későbbi időpontban veszi át)

 

Megyeri Mária, GTK; (a díjat egy későbbi időpontban veszi át)

 

Mihók Anna, GPK; 

Oláh Petra, ÉMK; 

 

Siroki Szilveszter Ákos, KJK; (a díjat egy későbbi időpontban veszi át)

 

Szabó Renáta, VBK; 

 

Székely László, VIK 

Az ünnepséget a Szózat és a Gaudeamus Igitur elhangzása zárta.

Ezt követően az Egyetem vezetői és József nádor leszármazottjai megkoszorúzták az intézmény egykori névadójának, az oktatás mecénásának a K épület I. emeletén található mellszobrát.

A Szenátus ünnepi üléséről készült képek letölthetők a BME fotótárából.

 

HA-TZS