A Műegyetem is szövetségre lépett az európai mérnöki diploma megalapítására

Vezető európai egyetemeken, köztük a BME-n elérhető képzésekről, ösztöndíjakról és mobilitási programról hallhattak részleteket az EELISA Info Day résztvevői.

Június 23-án, a járványügyi helyzet miatt online tartotta meg tájékoztató információs napját a vezető európai egyetemeket, köztük a Műegyetemet is összefogó EELISA szövetség.

A rendezvényen elhangzott beszédében Józsa János rektor hangsúlyozta, hogy a Műegyetem már az 1990-es évektől részt vesz a különböző nemzetközi csereprogramokban és kutatás-fejlesztési együttműködésekben. Az EELISA konzorciumi részvétel ennek az eredménye. E szövetség fő célkitűzése, hogy egy új európai mérnöki képzési modellen keresztül újradefiniálja az európai mérnöki hivatás fogalmát, válaszolva arra az igényre, hogy napjaink kihívásaihoz nem hagyományos, hanem innovatív megoldásokat várnak: a nem mérnöki tudományok kiegészítik a mérnöki tudást, ugyanakkor a mérnöki készségek, ismeretek a nem mérnöki tudományterületeken is alkalmazhatók.

„Bizton állíthatjuk, hogy a magyar egyetemek sikerre viszik az Európai Egyetemekről alkotott víziót. Felsőoktatási intézményeink ugyanis kiemelkedő számban vesznek részt Európai Egyetemi szövetségekben. Ezzel jelentős előrelépést tettünk felsőoktatásunk nemzetközi versenyképességének fokozása érdekében. A magyar kormány éppen ezért egyetemközpontú innovációs rendszer kialakítására törekszik” - hangsúlyozta a rendezvényre készült videóüzenetében Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára.

Az Európai Mérnöki Tanulás, Innováció és Tudomány Szövetség (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance – EELISA)

Az EELISA európai egyetemi szövetség hét európai országának vezető egyetemei részvételével jött létre 2020-ban. A konzorcium a következő három évre 5 millió eurós támogatást nyert közös képzésekre. A szövetség tagjai között három műszaki egyetem, egy menedzsment fókuszú és két általános tudományegyetem, három francia mérnöki egyetem (ún. grande école) és két általános felsőoktatási intézmény is megtalálható. Az EELISA szövetség vezetője a Madridi Műszaki Egyetem (Universidad Politécnica de Madrid). Tagjai a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a német Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, a francia École des Ponts ParisTech, Chimie ParisTech PSL és Mines ParisTech PSL (az Université Paris Sciences et Lettres francia egyetemi szövetség tagjai), az olasz Scuola Sant’Anna és Scuola Normale Superiore, a román Universitatea Politehnica din Bucuresti, valamint a török İstanbul Teknik Üniversitesi. Társult tagként, továbbá az Európai Mérnökoktatási Akkreditációs Hálózat (ENAEE) is csatlakozott. Az EANEE a mérnökoktatás területén szerzett tapasztalatait kapcsolja a hálózatba.

A program távlati célja a minden uniós tagállamban akkreditált európai mérnöki diploma rendszerének kidolgozása. A partnerek közös képzések, kutatások indításán is dolgoznak. A műegyetemi hallgatók, valamint oktatók Pisa, Erlangen, Isztambul, Párizs, Madrid, és Bukarest egyetemein tanulhatnak, illetve kutathatnak a jövőben az EELISA keretében.

A kezdeményezés intézményeiben összesen több mint 200 000 polgár – 180 000 diák, 16 000 tanár és 11 000 alkalmazott – előtt állnak nyitva a program nyújtotta lehetőségek az alábbi öt fő területen:

  • a mobilitás ösztönzése, elsősorban Erasmus és EELISA ösztöndíjakkal;
  • az egyetemi diplomák egymás közti elismerése;
  • az egyetemi kutatás-fejlesztés és innováció, valamint az oktatás erőteljesebb összekapcsolása, a szinergiák kiaknázása;
  • a European Engineering Degree, azaz a közös európai mérnöki diploma kialakítása;
  • az EELISA kreditek (credentials) bevezetése, amelyekkel a programban résztvevő hallgatók és egyetemi munkatársak tevékenységét ismerik el.

(További részletek olvashatók az EELISA-ról a Vigh László Gergely idegen nyelvű oktatási igazgatóval készült interjúban - szerk.)

Az EELISA elnökévé nemrég választották meg Dale A. Martint, a Siemens Zrt. korábbi elnök-vezérigazgatóját, a BME díszpolgárát. Az EELISA elnöke videóüzenetében azt hangsúlyozta, hogy az új egyetemi összefogás lényege a társadalmi hatás, és az, hogy az egyetemi polgárok tevékenységének a társadalomban pozitív, érezhető és látható eredménye legyen.

Czigány Tibor, a Műegyetem július 1-től kinevezett rektora kiemelte: „Az EELISA több mint a konzorciumi tagok összessége, hiszen a kapcsolatok és közösségek olyan széles hálózata valósul meg az egyes résztvevő egyetemeknél, amiben mindenki megtalálja a számára megfelelő partnereket és lehetőségeket”.

Sofia Costa D’Aguiar, az EELISA ügyvezető igazgatója is videóüzenetben köszöntötte a BME EELISA Info Day közönségét és hangsúlyozta a Műegyetem szerepét az EELISA közösségek létrehozásában.

Szili Ákos, a BME Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) elnöke kiemelte, hogy a program hallgatóbarát, hiszen nem minden csereprogram enged ennyire rugalmas részvételt a képzésekben, ekkora beleszólást a tanulmányi cselekmények rendszerébe.

Az EELISA Info Day a műszaki pályán dolgozó nők nemzetközi napjával (International Women in Engineering Day) esett egybe, a nyílt napon hallott előadásokban az EELISA női hallgatókat támogató szerepére is kitértek.

A téma kapcsán a BME sokszínű pályaorientációs tevékenységéről, a műszaki és természettudományi képzések középiskolás lányok körében végzett népszerűsítéséről beszélt Koczkáné Csiszár Emília, a Műegyetem leendő rektorhelyettese. Elmondta, hogy évek óta tartó programsorozatoknak is köszönhető, hogy az intézményben fokozatosan bővül minden képzési területen a női hallgatók aránya, és jelenleg a BME-n tanuló hallgatók 34%-a nő. Hozzátette: az EELISA rövidítéssel az egyik első európai mérnöknőre, Elisa Leonida Zamfirescu-ra is emlékeznek.

Az EELISA műegyetemi lehetőségeit bemutató kisfilmben Nagy Balázs Vince nemzetközi rektorhelyettes és Vigh László Gergely idegen nyelvű oktatási igazgató mellett többen megszólalnak a Műegyetem oktatói közül.

„Az EELISA az egyetemek és vállalatok közötti összefonódást is erősíteni kívánja, hiszen elsősorban mérnöki diszciplínák és az azokhoz tartozó interdiszciplináris területek vannak a középpontban. A vállalatokkal való szoros kapcsolat mind a szakmai gyakorlatok, mind pedig a közvetlen projektek kapcsán megjelenik az EELISA tevékenységében” – hangsúlyozta Nagy Balázs Vince, a BME nemzetközi rektorhelyettese. Vigh László Gergely idegen nyelvű oktatási igazgató hozzátette: „A nemzetközi szakmai gyakorlatok kérdéseivel, illetőleg az ipari partnerek bevonásával foglalkozó munkacsoportot konzorciumi szinten a BME vezeti. A cél egy olyan brand kialakítása, ami a kiválóságot jeleníti meg a munkaerőpiacon.”

Az EELISA keretében a BME-s hallgatóknak nemzetközi szakmai gyakorlati program, valamint a többi résztvevő egyetemmel közösen kialakított, kölcsönösen elismert képzési katalógus, illetve további rövid kurzusok, távkurzusok, versenyek, kihívások lesznek elérhetők. Az együttműködés két fő szakterületen, az okos-, zöld és rugalmas városok (smart, green and resilient cities), valamint az ipar 4.0 témakörét érintő képzések összehangolását és projektek kezdeményezését célozza elsőként.

A rendezvényen előadást tartott Takó Ferenc, az ELTE nemzetközi stratégiai irodájának vezetője. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2019-től vesz részt a European Universities kezdeményezésben egy másik egyetemi szövetség, a CHARM-EU tagjaként. Ebben az együttműködésben öt egyetem vesz részt és 2021 őszén indítják első közös képzésüket, Master in Global Challenges in Sustainability címen, reflektálva az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célokra és European Green Deal stratégiára. Az ELTE 9 karának, mintegy 100 munkatársa vesz részt a munkacsoportok feladataiban, akik visszajelzéseik alapján jelentősen profitálnak a CHARM-EU tagintézmények megismert jó gyakorlataiból.

A vállalati együttműködések lényeges részét alkotják az EELISA programnak. A Nokia Bell Labs az EELISA-hoz kapcsolódóan is folytatja a BME-vel az együttműködését. Erről és az eddigi közös eredményekről Vulkán Csaba, a Nokia Bell Labs vezetője beszélt előadásában. Kiemelte, hogy a BME és a Nokia sikeres együttműködése az 90-es évekre tekint vissza. A matematikai modellezés és a szoftvertechnológia terén világszínvonalú és egyedülálló a Műegyetem, a Nokia pedig az 5G és a mesterséges intelligencia terén meghatározó szereplő a telekommunikáció területén. A közös fejlesztések közül Vulkán Csaba kiemelte a BME campusba tervezett 5G hálózatot. A BME és a vállalat duális MSc-képzést is működtet, jelenleg 125 diák vesz részt a közös gyakornoki programban és számos hallgató nyerte már el a Nokia Bell Labs IMSC ösztöndíjat is, amelynek keretében a diákok mentorálást és a Nokia kutatókkal közös munkalehetőséget kapnak. Ezek a közös fejlesztések és tapasztalatok az EELISA együttműködésbe is átültethetők lesznek.

Az EELISA Info Day keretében az előadásokat követően két interaktív szakmai workshopon is részt vehettek az érdeklődők.

A workshopok egy kisfilmmel kezdődtek: a képzési és mobilitási lehetőségeket összefoglaló videó itt nézhető meg. Az „EELISA képzések és mobilitás” című, Székely Edit (VBK, oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes) által moderált panelbeszélgetésen Bíró István (adjunktus, GPK Gyártástudomány és -technológia Tanszék) a tárgykínálatról, Csete Mária (egyetemi docens, GTK Környezetgazdaságtan Tanszék) az interdiszciplinaritásról, a mérnöki és a nem mérnöki készségek összehangolásáról, Lovas Tamás (ÉMK, oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes) a képzések és a tárgyak elfogadásáról, valamint fejlesztési lehetőségeiről, Szabó Dániel (EHK alelnök) a hallgatói oldalról osztotta meg álláspontját. A workshop résztvevőit egy online kérdőívben kérdezték meg a programról alkotott véleményükről. A válaszadók kétharmada műegyetemi hallgató, akiknek a nagy része még nem töltött külföldön tanulmányi szemesztert. Az interdiszciplináris területek közül a kommunikációt és a fenntarthatóság területét emelték ki elsőként, az EELISA-tól a szakmai kapcsolatok, kompetenciák bővülését, nyelvi fejlődést várnak. Az online mobilitási formák közül a közös projektek adta lehetőségeket, az EELISA képzések közül pedig a közös diplomát jelölték meg preferált elismerésként. A válaszadók Németországban, Olaszországban és Franciaországban töltenének el legszívesebben egy tanulmányi szemesztert. A hallgatók a program indulásának időzítéséről, a tárgykínálatról és az áthallgatás, tárgyelfogadás folyamatáról érdeklődtek a legtöbbet.

Az „EELISA közösségek és mobilitás” című workshop is a lehetőségeket összefoglaló kisfilmmel  indult. Ezt követően a beszélgetés fő témái voltak a kezdeményezés keretében elérhető oktatási, kutatási és szakmai gyakorlatok, valamint a program egyik alapját képező szakmai közösségek. A közösségekkel kapcsolatban Major-Kathi Veronika (projektkoordinátor, Idegen Nyelvű Oktatási Igazgatóság), az oktatás és kutatás kapcsolatáról Kövesdi Balázs (adjunktus, ÉMK Hidak és Szerkezetek Tanszék), a szakmai gyakorlatokról Vigh László Gergely idegen nyelvű oktatási igazgató osztotta meg gondolatait, míg Papp Bendegúz az EHK képviseletében vett részt a Máthé Dóra (tudományos segédmunkatárs, ÉPK, Lakóépülettervezés Tanszék) által vezetett beszélgetésen. A workshop végén a hallgatóság kérdéseire adtak választ a szereplők, a résztvevők körében végzett felmérés alapján a fiatalok a legfontosabb lehetőséget a szakmai kapcsolatok bővülésében, a közös kutatásokban, az együttműködést és közös pályázatokat lehetővé tevő mobilitásban és a nemzetközileg is versenyképes szakmai gyakorlati lehetőségekben látják.

Az érdeklődő műegyetemi oktatók és hallgatók júliusban négy online EELISA eseménybe kapcsolódhatnak be a körforgásos gazdaság, a kreatívipar, a városi közösségek és az egészségipari digitalizáció témakörében. A programról további információ az EELISA honlapján olvasható.

Az EELISA műegyetemi és nemzetközi hírei és eseményei az egyetemi szövetség BME oldalán és központi honlapján követhetők.

A rendezvény szervezője az BME Idegen Nyelvű Oktatási Igazgatóság és a Rektori Kabinet Kommunikációs Csoportja.

Az EELISA Info Day-re készült kisfilmek és az esemény plenáris szekciójában elhangzott előadások megtekinthetők a BME Youtube oldalán: BME EELISA Info Day videók

 

TZS-HA

Fotók forrása: EELISA Info Day online felvétel, Geberle B.