Produktív évek állnak a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) mögött

A FIEK szervezethez kapcsolódó Ipar 4.0 Technológiai Központ, a BME BRIDGE iroda, valamint a BME Z10 számos területen volt eredményes.

A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (BME FIEK) 2017 tavaszán kezdte meg működését a Műegyetemen. Az új szervezeti egység feladata többek között az úgynevezett FIEK modell kialakítása, valamint a FIEK projekt keretében a projektvállalások elvégzése volt.

Az alábbi cikkben összegzést készítettünk, hogy milyen eredményeket ért el az elmúlt négy évben a projekt, milyen sikerekkel büszkélkedhet összességében szervezet, valamint az általa menedzselt tevékenységek.

A Műegyetem FIEK projektje az energetikai és gyógyszertechnológiai kutatást, fejlesztést és innovációs aktivitást tűzte ki célul, mindezt úgy, hogy innovációs K+F tevékenysége révén a piaci igényeknek megfeleljen, azokat kiszolgálja. A FIEK projekt négy éve alatt a fejlesztésekbe az egyetemi oldalról a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK), a Vegyészmérnöki- és Biomérnöki Kar (VBK), valamint a Gépészmérnöki Kar (GPK) oktatói és hallgatói kapcsolódtak be. Ez több mint 120 egyetemi kolléga és hallgató részvételét jelentette, és összességében hasonló mértékben vettek részt az ipari partnerek részéről kutatók és mérnökök a programban.

A FIEK szervezet fő pillérét alkotó FIEK projektben a nagyvállalatokkal közösen kialakított laborokhoz kötődően az alábbi eredmények születtek a 2017-2021-es időszakban: 8 új kifejlesztett technológia, 3 új termék, 2 új szolgáltatás, valamint az 5 új prototípus mellett 15 a projekthez kötődő benyújtott szabadalom.

A szervezet további alappilléreit alkotják az Ipar 4.0 Technológiai Központ és a BME BRIDGE iroda, valamint a BME Z10 inkubációs központ.

A BME-n létrehozott Ipar 4.0 Technológiai Központ 260 m2-nyi területen, több mint 20 szcenárióval várja a kis- és középvállalkozásokat, hogy a bemutatott technológiák alkalmazásában rejlő lehetőségekkel megismertesse őket és gyakorlati tanácsokat adjon számukra a versenyképességük növelése érdekében.

A TK workshopjai, szakmai eseményei, bemutatott szcenáriói abban segítenek a hazai kis- és középvállalati szektornak, hogy felzárkózzanak a nemzetközi vállalatok beszállítóihoz tudás, technológia, digitalizáció terén. Célja, hogy minél több magyar kkv-nak mutassa be az Ipar 4.0 technológiák alkalmazásában rejlő lehetőségeket és adjon gyakorlati tudást egy Ipar 4.0 beruházás megvalósításához. E mellett kiemelt cél még, hogy az egyetemen is minél több hallgatóval ismertesse az ipari digitalizációs technológiákat, készítse fel a hallgatókat ezek alkalmazására, valamint hogy a bemutatott megoldásokat minél szélesebb körben ismerje meg a nagyközönség is.

A tudástranszfer és szellemitulajdon-kezelés komplex feladatát az egyetemeken általában technológia- vagy tudástranszfer irodák látják el. A Műegyetemen 2019 tavaszától a FIEK keretében létrejött BRIDGE (BME Research, Innovation and Development Gateway Entity) iroda tölti be ezt a szerepet. A BRIDGE csapata az egyetemen megszülető szellemi tulajdon jogi hátterét kezeli, amely nélkül nincs valódi technológiatranszfer. Az egyetemi szellemi alkotások hasznosítása érdekében a BRIDGE – együttműködésben a kutatási eredményt létrehozó kutatókkal – segítséget nyújt:

  • olyan projekt kialakításában, amely alkalmas a szellemi alkotás piaci hasznosítására,
  • a piacosításhoz szükséges szellemi tulajdonjogok – szabadalom, használati minta, formatervezési minta, védjegy- megszerzésében,
  • a termék vagy eljárás felvevőpiacának feltérképezésében és a megoldás meggyőző prezentációjának előkészítésében a potenciális ipari partnerek felé,
  • az értékesítés (átruházás vagy licencia) feltételeinek kidolgozásában és az üzleti tárgyalásokban, továbbá
  • a hasznosító (spinoff) vállalkozások létrehozatalában és az ezzel kapcsolatos tudástranszfer kérdések rendezésében

A FIEK szervezet tevékenységi körébe tartozik többek között az inkubáció is: a BME Z10 létrejötte, működése szintén a szervezet sikertörténetei közé tartozik. Hazánk egyik első egyetemi startup központjában akcelerátor programok, folyamatos mentorálások, új együttműködési lehetőségek adnak lendületet a feltörekvő technológiáknak. A BME Z10-ben védett környezetben tudják a hallgatók kipróbálni, fejleszteni, tesztelni technológiájukat. Mivel egyre erősödik a BME-n a startup inkubáció, a startup csapatok, valamint a fejlesztett termékek és szolgáltatások iránt is egyre nagyobb az ipari érdeklődés.

A BME-n működő Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ célja, hogy még inkább ösztönözze az egyetem és a nagyvállalatok közötti együttműködéseket, összekösse a különböző szereplőket. Összekötő kapocsként működik a Műegyetemen, melynek segítségével a partnervállalatokkal egységes kommunikáció és kooperáció alakult ki, hosszú távú stratégia mentén. Ennek a folyamatnak éppúgy részesei a startupok, mint a kutatók vagy a nagyvállalatok, hiszen rendkívül szoros az együttműködés az Ipar 4.0 TK-n keresztül a kkv-kal is, valamint az ipari partnerekkel, akik ennek során megfogalmazzák a kutatás-fejlesztési és képzési igényeiket az egyetem felé. Ez az együttműködés a partnervállalatokkal persze nem új a BME-n, azonban a közös laborfejlesztéseknek is köszönhetően az ipar-egyetem kooperáció kiemelkedő teljesítményeket hozott felszínre és jelentős eredményeket ért el a kutatás-fejlesztés-innováció területén.

További érdekes videók, cikkek, podcastok érhetőek el a szervezet munkájáról, eredményeiről az innosapiens.bme.hu oldalon.

 

BME FIEK-HA