BME-s oktatók szakmai eredményeit díjazták az államalapítás ünnepén

Több műegyetemi oktató-kutató is magas rangú állami kitüntetésben részesült az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából.

Kimagasló szakmai munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesült:

Sallai Gyula, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Távközlési és Médiainformatikai Tanszék professor emeritusa, a VIK Egyesült Innovációs és Tudásközpontjának vezető tanácsadója. A műegyetemi professzor a távközlés és az infokommunikáció területén a versenyszférában, a közigazgatásban, valamint az oktatásban végzett kiemelkedő, innovatív tevékenysége, továbbá a tudományos és a szakmai közéletben elért eredményei elismeréseként részesült a magas rangú kitüntetésben.

 

Kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült:

Gáspár Péter, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK) Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének kutatóprofesszora a járműdinamika kutatása és oktatása területén elért eredményei, különösen a közúti járművek fedélzeti integrált és kooperatív irányítástervezési rendszereinek elméleti kidolgozása, illetve alkalmazása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként részesült a díjban.

 

Reimund Neugebauer, a BME Gépészmérnöki Kar (GPK) tiszteletbeli doktora, a Fraunhofer Társaság elnöke kiemelkedő kutatói és kutatásszervezői munkája, valamint a magyar tudomány nemzetközi jó hírnevének erősítése, illetve a magyar-német kutatóintézeti kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként részesült kitüntetésben.

 

Kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:

Dobrowiecki Tadeusz Pawel, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára a mérnöki alkotásokat forradalmian új képességekkel felruházó mesterséges intelligencia módszerek kutatása és alkalmazása, valamint a nemlineáris rendszerek modellezése és méréstechnikája területén elért eredményei elismeréseként részesült e díjban.

 

Imre Attila, a BME Gépészmérnöki Kar (GPK) Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a FIEK Energetikai és IKT Kutatóközpont vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia doktora a fenntartható energetika területén végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatómunkája, valamint a felsőoktatás és az ipar közötti együttműködések kialakítását szolgáló tevékenysége elismeréseként részesült állami kitüntetésben.

 

Keglevich György Tibor, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Szerves Kémia és Technológia Tanszékének egyetemi tanára nemzetközileg is elismert kutatói és kutatásszervezői munkája, valamint több évtizedes, kimagasló színvonalú oktatói és egyetemi vezetői tevékenysége elismeréseként részesült e díjban.

 

Lukács Erzsébet, a BME Természettudományi Kar (TTK) Matematika Intézet Algebra Tanszékének egyetemi docense nemzetközileg is elismert tudományos tevékenysége, a kváziöröklődő és rétegzett algebrák elmélete terén végzett kutatásai, valamint több évtizedes, kiemelkedő oktatói és tehetséggondozó munkája elismeréseként részesült magas rangú állami kitüntetésben.

 

Kalmár Miklós, a BME Építészmérnöki Kar (ÉPK) Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének címzetes egyetemi tanára az építészetelmélet, illetve a műemlékfelmérés és -tervezés területén végzett közel fél évszázados kutatói-oktatói és szakmai munkája elismeréseként részesült e díjban.

 

Mezős Tamás, a BME Építészmérnöki Kar (ÉPK) Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének egyetemi tanára a hazai műemlékvédelem területén végzett több évtizedes, kiemelkedő oktatói és vezetői munkája, különösen a műemlékvédelmi szakmérnökök képzésében végzett tevékenysége elismeréseként kapta meg e díjat.

 

Tóth János, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK) Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense a közlekedésmérnök-képzés területén végzett magas színvonalú oktatói és tehetséggondozó tevékenysége elismeréseként részesült kitüntetésben.

 

Wéber László, a BME Építészmérnöki Kar (ÉPK) címzetes egyetemi docense a hazai építőipar területén végzett több évtizedes, eredményes munkája, valamint a mérnöki kamarai mesteriskolák megszervezésében, illetve a mérnökök továbbképzésében vállalt szerepe elismeréseként részesült állami kitüntetésben.

 

Továbbá Barbora Majová, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége Karlovy Vary-i Helyi Egyesületének volt elnöke a Budapesti Műszaki Egyetem II. világháborús repülőgéptámadás következtében elhunyt hallgatóinak tiszteletére állított hazlovi síremlék felújításához nyújtott segítsége elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült. (A síremlék felújításáról a bme.hu egy korábbi írásában számolt be – szerk.)

 

TZS-HA