Online kompetenciamérő eszköz fejlesztésében vett részt a BME

A TaVie projekt egyetemközi összefogással, nemzetközi környezetben értékeli és fejleszti a mérnök munkavállalók készségeit.

A BME egyik Erasmus Plus projektje, a „TaVie” (Tools for Enhancing and Assessing the Value of International Experience for Engineers) egy stratégiai partnerségi együttműködés, amelyet 2018-2021 közötti időtartamra hozott létre, öt Erasmus+ partneregyetem. A projekt záró eseményét 2021. augusztus 25-én tartotta a Műegyetem.

A partnerséget a spanyoloszági UPM egyetem (Universidad Politecnica de Madrid) koordinálja, hozzájuk kapcsolódik négy további egyetem: a francia Ecole Centrale de Nantes, a svéd Kungliga Tekniska Hoegskolan, az olasz Universita degli Studi di Trento és a BME.

A „TaVie” projekt célkitűzése, hogy különböző eszközökkel és módszerekkel erősítse, majd kérdőívek segítségével értékelje a mérnökök nemzetközi tapasztalatait, nemzetközi fontosságú képességeit, kompetenciáit. A közös nemzetközi adatbázisba összegyűjtött adatok és információk a projekt hosszú távú célja alapján bekerülhetnek az egyetemek tantervébe és a munkaerőpiaci elhelyezkedést segítve a cégek felvételi eljárásaiba is.

A 2021. augusztus 25-én tartott záróeseményen a közreműködők bemutatták az együttműködés eredményeképpen kifejlesztett online kompetenciamérő eszközt, amellyel a hallgatók önállóan mérhetik, hogy jelenleg milyen nemzetközi kompetenciákkal rendelkeznek, és melyek azok, amelyeket javasolt fejleszteni.

A hallgatókat Koczkáné Csiszár Emília nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes asszony köszöntötte, aki kiemelte, hogy a mérnököknek a minőségi szakmai tudásuk mellett a globalizálódó és változó világunkban folyamatosan új készségeket is kell szerezzenek, ha meg akarnak felelni az új kihívásoknak.

A téma szakmai felvezetését Balogh Blanka PhD-hallgató (GTK, Ergonómia és Pszichológia Tanszék) tartotta „Kompetenciák határok nélkül” címmel, előadásában nemzetközi összehasonlító elemzést mutatott be arról, mely kompetenciák fontosak a hallgatók, és melyek a cégvezetők szerint. Érdekes volt látni, hogy a kommunikáció, alkalmazkodóképesség, reziliancia, együttműködés és prezentációs készségek mind a két csoportnál ugyanolyan hangsúlyosak, emellett a cégvezetők véleménye szerint fontosak a vezetési készségek, a priorizálás, az érzelmi intelligencia, valamint a projektmenedzsment is.  Kiemelt üzenetként hangzott el, hogy a kompetenciák fejlesztése folytonosan szükséges és fontos, nem csak szakaszosan, az állásinterjúk esetén.

Ezután a Rektori Kabinet, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságáról Bánfiné Klekner Bíbor és Pivarcsiné Fekete Dóra nemzetközi koordinátorok részletesen bemutatták a TAVIE projektet és a kompetenciamérő eszközt. Az online elérhető teszt eredményeképpen részletes elemzést kapnak a hallgatók arról, hogy nemzetközi környezetben milyen kompetenciák szükségesek, és melyek azok, amelyeket fejleszteni szükséges. Érdekességként elhangzott, hogy a partnerség egyetemeinél csak az olasz és a magyar viszonylatban van még mindig jelentősége az idegen nyelvű kommunikáció kompetenciájának, viszont a svéd, a francia és a spanyol partnereknek ez már alapvető.

A téma munkáltatói oldalról történő megközelítését Varga Balázs ügyvezető kezdte a MechatroMotive Mérnökirodától, aki a „Milyen kompetenciákat igényel az R&D szektor ma és mit fog holnap?” előadásában részletesen ismertette, hogy kiemelkedően fontos elsőként a cél meghatározása és ezután kerülhet sor a cél eléréséhez szükséges kompetenciák azonosítására és fejlesztésére. Kiemelte, hogy egy kutatási folyamat során nagyon fontos a kíváncsiság és a minőségi kommunikáció, de a „befejezni tudás” képessége is elengedhetetlen.

A Vodafone Magyarország képviseletében Barta János szenior manager mutatta be a „Fit for Future” programot, amelyben összefoglalta, hogy milyen tudásra és készségekre van ma szüksége egy mérnöknek ahhoz, hogy kompetens és versenyképes maradjon tanulmányai után is. A Vodafone vállalati képzési programjának lényege a folyamatos képességfejlesztés, amelybe minden kollégának lehetősége van bekapcsolódni. A képzési tervük szerint minden hónap 3. péntekjén munkatársaik fejleszthetik a legfontosabb kompetenciáikat: a kommunikációt, a kihívások kezelését, a problémamegoldást, és a csapatmunkát.  

Bücs-Burján Nóra képzési specialista és Kokavecz János gépészeti osztályvezető a Richter Gedeon képviseletében ismertették a cégüknél elsősorban elvárt általános kompetenciákat, amelyek az eredményorientáltság, az együttműködés, az önfejlesztés, a szakértelem és a változások kezelésére való képesség. Hangsúlyozták, hogy a felsorolt kompetenciák fejlesztése minden hozzájuk belépő frissen végzett hallgató esetében cél és erre kialakult módszertanok, folyamatok biztosítottak.

Bővebb információ a projektről: https://blogs.upm.es/tavie

Bővebb információ a konferenciáról és az elhangzott előadásokról.

 

BME Rektori Kabinet

Fotó: Geberle B.