Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Találd ki a Műegyetemi Látogatóközpontot!

2021. 09. 03.

Több kar hallgatói pályázhatnak közösen a 240. tanév alkalmából megvalósuló, egyedülálló élményt nyújtó látogatóközpont tervezésére. 10 kérdés és válasz a felhívásról.

A tervek szerint 2022 májusában nyílik meg a látogatóközpont, ahol a Műegyetem a BME-hez kapcsolódó kutatási eredményeket, érdekességeket és egyetemtörténeti mérföldköveket bemutatja. A Műegyetemi Látogatóközpont tervezett helye a BME Központi Épületének Aula mögötti, jelenlegi 3-4-5-ös terme.

  1. Mi a „Wow, BME!” felhívás célja?

A BME a 240. tanévnyitón, 2021. szeptember 3-án meghirdetett felhíváson keresztül az egyetem hallgatóitól – leendő építészektől vegyészekig, közgazdászoktól gépészekig – várja, hogy október 18-ig benyújtott pályázatukban megfogalmazzák azt a gondolatot, amely köré látogatóközpont szervezhető.

A Wow, BME! hallgatói ötlepályázat részletes felhívása a 240. jubileumi tanév oldalán és a pályázat honlapján érhető el.

  1. Kik indulhatnak a pályázaton?

A nyílt, titkos ötletpályázat a BME hallgatói indulhatnak (részletes pályázati feltételek a felhívásban), akik a megadott határidőig regisztrálnak a felhívásban megadott regisztrációs linken. A pályázaton minimum 3 fős csapatok vehetnek részt, felső korlát nincs. A pályázó csapatnak az Egyetem legalább 2 különböző karának hallgatóiból kell összeállnia. Egy szerző egy pályázatot adhat be.

  1. Milyen határidőkre kell figyelni a pályázat tervezésekor?

A pályázati induláshoz az ingyenes regisztrációra (a kiírás kivételére) 2021. szeptember 3-tól 2021. október 15-ig van lehetőség. A pályaművek benyújtási határideje 2021. október 18-án 12 óra. A pályázat eredményét 2021. október 29-én hirdeti ki a bírálóbizottság. A részletes pályázati felhívás tartalmazza a két helyszínbejárás időpontját és a kérdések feltételének határidejét is.

Részlet a felhívás mellékletéből

  1. Mi a látogatóközpont célja?

A tervezett látogatóközpont egyszerre kiállítótér, találkozópont, a BME kiemelkedő alkotásainak és személyiségeinek a bemutatóhelye, ahol különböző korosztályok és közösségek tájékozódhatnak az egyetemről és ízelítőt kaphatnak a műegyetemi hangulatból, értékekből. Cél, hogy a létrejövő hely erősítse a Műegyetemhez tartozás élményét, legyen vonzó találkozási pont az Egyetem jelenlegi és leendő polgárai számára is. Szóljon pályaválasztás előtt álló középiskolásokhoz, a ma műegyetemistáihoz, a BME munkatársaihoz, az egyetemre érkező delegációkhoz, a Műegyetem öregdiákjaihoz, az egyetemre betévedő városlakókhoz, turistákhoz is.

  1. Mi a pályázók feladata?

A pályázó azt várja a bírálóbizottság, hogy jövőbe mutató kommunikációs és téralakítási vízióval fogalmazzák meg a BME vonzó, karakteres arculatát. Támaszkodjanak a Műegyetem épített és kulturális értékeire, a jövőre koncentrálva, kapcsolatot létesítve a múlt (analóg) és a jövő (digitális) fizikai és virtuális kommunikációs eszközeivel.

A pályázó hallgatói csapatok feladata javaslatot tenni a BME Látogatóközpont, gondolati tartalmára, kialakítására és az átfogó kapcsolataira, bemutatva a funkcionális tartalmát, az ehhez tartozó fizikai jelenlétet igénylő (pl. interaktív vagy valós méretű) objektumokat, akár működő gépeket vagy tudományos jelenségeket.

Szárnyalhat a fantázia és megmutathatók akár a Műgyetemhez köthető innovációk, találmányok, akár a jövőt formáló kutatások: pl. porlasztó, Rubik-kocka, Gömböc, MASAT-1, átlátszó teherhordó beton, AI, 5G, önvezető autók, építőipari digitalizáció, fintech. A Műegyetemhez köthető hírességek is (pl. Nobel-díjasok, olimpikonok, művészek) is helyet kaphatnak a kiállításon. A Műegyetem történetét, múltját, jelenét és jövőjét megmutató további látogatói lehetőségek is beépíthetők a tervekbe (akár Campus-séta - az épületek, terek és érdekességek - bemutatása, speciális, vezetett bejárások).

  1. Milyen helyszínben, terekben gondolkozzanak a csapatok a tervezés során?

A Látogatóközpont megvalósítására kijelölt hely, a BME K épület Aula mögötti termei (jelenleg 3, 4, 5-ös számú termek). A pályázatoknak elsősorban a kijelölt helyre kell vonatkoznia, de koncepcionális kérdésekben, átfogóan tartalmazhat, sőt ajánlott az Aula környékére illetve az egyetem, K épület más részeire is ötleteket, amennyiben összefügg a koncepcióval.

  1. Milyen szakmai támpontokat kapnak a csapatok?

A pályázati felhívás mellékletei között megtalálható a “K épület” történetének összefoglalója, valamint az érintett helyiségek műszaki állapotát ismertető melléklet, illetve a tervezési terület rajzai is. A mellékletekhez az előzetes regisztrációt követően férnek hozzá a csapatok.

  1. Feltétele a részvételnek a tervezői tudás?

A pályázati részvétel feltétele, hogy a pályázó csapatnak az Egyetem legalább 2 különböző karának hallgatóiból kell összeállnia. Bármely karokból összeállhatnak a csapat tagjai és nincs felső korlátja a csapat létszámának. A többféle szakterületről érkező csapatok (akár kommunikációs, üzleti, gépészeti vagy informatikai háttérrel felvértezve) jól ötvözhetik a szaktudást, ami az összetett kreatív kihívás megoldásához kell. A benyújtandó pályázat legfeljebb 4 db A/3 méretű lapból állhat, amelyen pályázók szabadon választott technikával mutatják be ötleteiket, terveiket. Nincs megkötés a beadásra kerülő rajzok típusára.

  1. Kik döntenek a pályázatokról?

A pályázatokról az egyetemi vezetés tagjaiból, oktatókból, szakértőkből álló bírálóbizottság dönt, amelynek elnöke Vasáros Zsolt, építész, a BME ÉPK tanszékvezetője, társelnöke Czigány Tibor rektor és Kotán Attila kancellár (a tagok névsora a pályázati felhívás 1.12.1 pontjában olvasható). A pályaművek díjazására összesen bruttó 800.000.- Ft keret áll rendelkezésre, amelyet a díjazott pályamunkák szerzőinek ösztöndíjként fizet ki. A díjazás részletei a pályázati felhívás 1.14. pontjában olvashatók. A díjazott pályamunkákat a szerzők nevének feltüntetésével megjelennek a bme.hu oldalon.

  1. Kihez fordulhatnak kérdésekkel az érdeklődők?

A tervpályázattal kapcsolatos kérdéseket 2021. szeptember 19. 23:59-ig írásban leadhatják a mailto:kommunikacio@epk.bme.hu email-címen WOW kérdés tárggyal. A határidőben leadott kérdéseket a Kiírók, ill. a nevükben eljáró Bírálóbizottság 2021. szeptember 22. 23:59-ig írásban megválaszolja a oldalon.

További részletek és információk a wow.epk.bme.hu, valamint a bme.hu/bme240 oldalon megjelent pályázati felhívásban olvashatók.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Csoport