Tájékoztató az állami ösztöndíjas képzésre történő visszasorolásról

Tájékoztató az önköltséges képzésre történő átsorolásról szóló 531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet előírásainak végrehajtásáról

Az Egyetem az önköltséges képzésre történő átsorolásról szóló 531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a jelen Tájékoztatóban  foglaltak szerint a tanulmányi eredményük alapján a 2020/2021. tanév végén önköltséges képzésre átsorolt hallgatókat állami ösztöndíjas képzésre visszasorolja. A visszasorolt hallgatók számára az Egyetem a már befizetett önköltséget visszautalja; azon hallgatók számra lehetővé teszi a félév aktiválását és díjmentes tantárgyfelvételt, akik az átsorolás miatt esetleg passzív félévre jelentkeztek be. További részletek olvashatók a KTH honlapján.