Hatékonyabb tanulás digitális eszközök segítségével

Saját eszközhasználatra épülő, élménypedagógián alapuló módszertani megújítás kiterjesztésével foglalkozik Bolyai-ösztöndíjasként Molnár György, a GTK egyetemi docense.

Új pedagógiai módszerekkel a diákok elégedettségi szintjének és tanulási eredményeinek javításához szeretne hozzájárulni kutatásával Molnár György, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Műszaki Pedagógia Tanszékének egyetemi docense, aki MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíjasként folytat tudományos munkát a neveléstudomány területén.

Három éve zajló kutatásaiban a műegyetemi szakember egyebek mellett a saját mobileszközök használatának tanórai, élményalapú alkalmazásának lehetőségeit, e jelenség pedagógiai és módszertani hatásait vizsgálta. Úgy látja, a saját mobil eszköz ösztönzőleg hat a hallgatókra, hozzájárul a hatékonyabb tanuláshoz, ami a fiatalok eredményeiben is megmutatkozik.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat a Magyar Tudományos Akadémia hozta létre 1996-ban a hazai fiatal és tehetséges kutatók anyagi támogatására, valamint a kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére. Az évente meghirdetett ösztöndíjat a jelenlegi szabályozás szerint 45 év alatti PhD-fokozatot szerzett kutatók nyerhetik el maximum három éves időtartamra. A pályázati időszakban végig kiemelkedő eredményeket elérő tehetségek másodszor is pályázhatnak a Bolyai-ösztöndíjra.

Az MTA hozzájárulása jól illeszkedik a magyar tudományos ösztöndíjhálózatba, egyedisége abban rejlik, hogy egy olyan fiatal tudósgeneráció értékteremtő tevékenységét támogatja, amelynek tagjaiból MTA doktora címet elnyerő kutatók, majd akadémikusok lehetnek.

Az ösztöndíj odaítélésének feltételeit, szabályzatát a 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet szabályozza.

A 2021-ben Bolya János Kutatási Ösztöndíjat nyert műegyetemi kutatók névsora a bme.hu egy korábbi cikkében olvasható.

Molnár György a következtetéseit egy hamarosan megjelenő monográfiában foglalta össze, továbbá számos publikációt készített a témában. Kutatási témájához kapcsolódott habilitációs dolgozata, amelynek téziseit sikeresen megvédte és megszerezte a tudományos címet.

Eddig elért neveléstudományi és oktatásmódszertani eredményeit más intézményekkel is igyekszik megosztani, kutatásait a Bolyai-ösztöndíj lejárta után is tovább folytatja, emellett egy egységes IKT-alapú keretrendszer kidolgozását is kilátásba helyezte a sztenderdizált tanulási környezetek, a saját eszközhasználat, az alkalmazott élménypedagógiai módszerek, a pedagógusok egységes digitáliskompetencia-rendszere, valamint a készségfejlesztő képzések terén.

Molnár György eredményeiről a Magyar Tudományos Akadémia is beszámolt egy, a kutatóval készített interjúban, amely az alábbi linken olvasható.

 

(Molnár Györggyel korábban a bme.hu készített interjút egy MTA-BME közös szakmódszertani kutatás kapcsán, melynek egyik célja modern, interaktív és a technológiai fejlődéssel lépést tartó kurzusok kidolgozása, amelyek nemcsak felkeltik, hanem fenn is tartják az ifjúság érdeklődését és hozzájárulnak egy ideálisabb tanár-diák kapcsolat kialakításához – szerk.)

 

 

TZS-HA

Fotó: bme.hu és mta.hu