Ebben az évben is sikerrel pályáztak a BME kutatói az MTA Lendület Programján

Építőmérnök és fizikus szakterületen tevékenykedő műegyetemi tudós alapíthat kutatócsoportot az Akadémia kiválósági programján.

A Magyar Tudományos Akadémia 2009-ben hirdette meg a Lendület kiválósági programot a fiatal kutatók számára. A fő cél a kutatóintézetekben és egyetemeken zajló tudományos vizsgálatok dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről való hazahívásával, illetve itthon tartásával.

A Lendület Program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma vizsgálatára alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást. A támogatás azoknak a szakembereknek nyújt továbblépési lehetőséget, akik korábban már sikeresen pályáztak rangos hazai és/vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási támogatásokra.

Az elmúlt 12 évben összesen 204 kiváló fiatal kutató nyerte el az akadémiai támogatást.

A pályázati kiírásra idén 64-en jelentkeztek, közülük 15-en nyerték el a finanszírozás lehetőségét.

A Lendület I. támogatásra a 38 évnél fiatalabb kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, korábban már rangos hazai vagy nemzetközi felhívásokon sikeres kutatók pályázhatnak. E kategóriában idén 10 jelölt került a támogatottak közé.

A Lendület II. támogatásra a 45 évnél fiatalabb, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű, rangos támogatásokat már korábban elnyert kutatók pályázhatnak: idén 5 tudós került közéjük.

A bölcsészet- és társadalomtudományok területéről 3-an, az élettudományok területéről 5-en, a matematikai és természettudományok területéről pedig 7-en nyerték el a támogatást.

A nyertesek túlnyomó többsége – 11-en – valamelyik hazai egyetemen, 4-en pedig az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) intézeteiben alakíthatnak önálló kutatócsoportot.

A Lendület Program 2021-ben támogatást nyert kutatóinak névsora az MTA honlapján olvasható.

„A tudomány nemzetközi világának rendkívül kiélezett versenyében csak azok tudnak helytállni, akik a legkiválóbb külföldi szellemi műhelyekben szereztek tapasztalatot, ismeretet, technikai tudást. El kell tehát menni, de az a kívánatos, ha a tapasztalatok birtokában a kutatók vissza is jönnek” – mondta beszédjében Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese a program nyerteseit köszöntő ünnepségen, az Akadémia székházában. Hozzátette, a tudományos eredményekért, valamint az azokat produkáló legkiválóbb szakemberekért is hatalmas verseny folyik, akiket remek munkakörülményekkel és kiszámítható tudományfinanszírozási rendszerrel lehet ösztönözni az itthoni tevékenységre: erre a kihívásra igyekezett választ adni az MTA 2009-ben, amikor először hirdette meg a fiatal kutatók számára a Lendület kiválósági programját. A főtitkárhelyettes kiemelte, a Lendület Program elindítása óta eltelt idő sokszorosan igazolta, hogy ez a kezdeményezés igen vonzó lehetőség a legkiválóbb fiatal kutatók számára, akik az őket foglalkoztató probléma tudományos igényű megválaszolására önálló kutatócsoportot szeretnének alapítani.

Az új kutatócsoport-vezetőket köszöntötte Czigány Tibor akadémikus, a BME rektora, a pályázatokat elbíráló zsűri elnöke is.

Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a Lendület Program valóban meghatározó támogatást jelenthet a kutatói pályán, hiszen a kiválósági program egykori résztvevői közül mára sokan a hazai tudományos közösség meghatározó képviselőivé váltak: öten az MTA levelező, hárman pedig az MTA rendes tagjaivá léptek elő.

A 2021-ben odaítélt 15 pályázatból kettő műegyetemi kutatócsoportok megalakulását teszi lehetővé. Mindketten a Lendület I. kategória nyertesei.

Kövesdi Balázs Géza, a BME Építőmérnöki Kar (ÉMK) Hidak és Szerkezetek Tanszék egyetemi docense az „Újgenerációs acélhidak elmélete” című kutatási tervével alakíthat Lendület-kutatócsoportot.

A tervezett kutatási program az újgenerációs acélhidak tervezési metodikájának felülvizsgálatát és alapvető megújítását tűzi ki célul az innovatív acél anyagok, szerkezeti megoldások és gyártási módszerek figyelembevételével, melyek szorosan kapcsolódnak az építőipari digitalizációs folyamatokhoz. A kutatási program szervesen hozzájárul az újgenerációs acélszerkezeti tervezési szabványok fejlesztéséhez és fejlett szimulációs méretezési módszerek elméleti megalapozásához, ami a kutatási eredményeknek közvetlen ipari felhasználást biztosít. A Lendület Program lehetőséget nyújt, hogy a fiatal kutatócsapat nemzetközi szinten is élenjáró kutatási tevékenységet végezzen ezen a szakterületen.

Makk Péter, a BME Természettudományi Kar (TTK) Fizikai Intézet tudományos munkatársa a „Szintetikus korrelált fázisok hangolása van der Waals heterostruktúrákban” című kutatási tervével alakíthat Lendület-kutatócsoportot.

A korrelált van der Waals struktúrák Lendület csoport célja, hogy két dimenziós kristályok egymásra helyezésével új, az elektronok közötti kölcsönhatáson alapuló, egzotikus fázisokat hozzon létre és elektromos mérésekkel tanulmányozza azokat. A Lendület pályázat lehetővé teszi, hogy a téma elemzéseiben résztvevő szakemberek itthon, valamint nemzetközi szinten is versenyképes kutatásokkal mozdítsák előre ezt a nagyon izgalmas és kompetitív területet.

 

A most megalakuló műegyetemi Lendület-kutatócsoportok vezetőivel hamarosan interjút olvashatnak a bme.hu-n.

 

HA-TZS

Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás