„Menjetek, tegyétek széppé a magyar történelemnek ezt a napját!”

Emlékünnepség prominens vendégekkel és a történelmi évfolyamok diákjainak találkozója zajlott a BME-n az október 23-i nemzeti ünnep előestéjén.

„Különleges nap ez a mai a 240. évét ünneplő Műegyetem számára: nemcsak a forradalom 65. évfordulója miatt, hanem mert tavaly elmaradt a megemlékezés. Ezúttal ismét személyesen, kiemelt tisztelettel köszönthetjük az 1956. október 22-ei diáknagygyűlés résztvevőit, vagy ahogyan mi nevezzük őket: a történelmi évfolyam tagjait, akik akkor 18-25 év közötti fiatalok voltak” – szólította meg a közönséget Czigány Tibor, a Műegyetem rektora az 1956-os állami megemlékező ünnepségsorozat nyitóeseményén, a BME Központi épületének Aulájában.

Az egyetem vezetője történeti visszatekintésében felidézte a műegyetemi gyűlés több fontos előzményét: a rektor, Gillemot László – az oktatói karral egyetértésben – támogatta az október 19-én a Várban tartott diáknagygyűlés által elfogadott pontokat, és bejelentette a tantárgyi programok egyetemen belüli kidolgozásának visszaállítását.

A Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) a felgyorsult eseményekre válaszul összehívta a diáknagygyűlést 22-én délután az Aulába, azonban a szervezők kezéből hamar kicsúszott az irányítás. A több ezer résztvevő a forró hangulatú gyűlésen elhatározta, hogy a Szegedi Egyetemet követve megalakítják a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét (MEFESZ), másnapra pedig szolidaritási tüntetést hirdettek.

„23-án az első pár órát még megtartották, de érezni lehetett a változás szelét. A harmadéves gépész évfolyamnak éppen Muttnyánszky Ádám professzor tartott mechanika előadást, és észlelte a fiatalok nyugtalanságát. Megállt, letette a krétát és azt mondta: menjetek fiaim, tegyétek széppé a magyar történelemnek ezt a napját!” – emlékezett a jeles napra Czigány Tibor.

A Budafoki úti kaputól induló csendes, méltóságteljes felvonuláshoz lassanként tömeg csatlakozott: a forradalmat elindító látványos eseményen született meg 1956 ikonikus jelképe, a lyukas zászló is.

Az elkövetkező forradalmi napokban világossá vált az oktatók számára, hogy meg kell védeniük a rájuk bízott fiatalokat, az egyetemi autonómiát, a közrendet. A Műegyetem a forradalom stabil központjává vált: az oktatók mindenben segítették hallgatóikat, ha kellett, erkölcsi kérdésekben adtak tanácsot, ha kellett, részt vettek a szervezésben is.

A forradalom és szabadságharc leverése után a tanárok egy része továbbra is kiállt a nehéz helyzetben lévő diákok mellett, védték őket a razziáktól, egyesek pénzzel, ügyvédi segítséggel próbáltak segíteni tanítványaiknak. A hallgatók és az oktatók közül sokan szenvedtek a retorzióktól, sokakat letartóztattak és elítéltek, másokat nyugdíjaztak, többen külföldre emigráltak. Az eltávolított oktatók közül sajnos csak keveseknek adatott meg, hogy a rendszerváltás után ismét taníthassanak.

„A mai oktatók nevében tiszteletünket fejezzük ki oktató elődeink felé, mert ők nemcsak neveltek és tanítottak, hanem bátran példát mutattak és megvédték a rájuk bízott ifjúságot, az egyetemi autonómiát. A 240. évében járó Műegyetem büszke arra, hogy innen indult ki a forradalom, a megtisztulás. Ígérjük, hogy oktató elődeink emlékét megőrizzük, és erkölcsi értékrendjüket továbbvisszük!” – zárta beszédét az egyetem vezetője.

Az ünnepség kiemelt vendége Novák Katalin, családokért felelős miniszter volt, továbbá Andacs Zsolt Levente, az Országos Magyar Diákszövetség elnöke, Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója, Sömjéni László Géza, a Szabadságharcosokért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, és Hajtó Ödön, a Műegyetem gyémántdiplomás építőmérnöke.

A rendezvényen részt vettek a Műegyetem történelmi évfolyamának egykori diákjai, ’56-os öregdiákok és '56-os szervezetek, a Nemzeti Örökség Intézete, valamint a Rákóczi Szövetség képviselői.

A BME képviseletében Czigány Tibor rektor, Kotán Attila kancellár, Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes, Koczkáné Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettes, Bihari Péter oktatási rektorhelyettes, Rózsa Szabolcs dékán (ÉMK), Orbulov Imre Norbert dékán (GPK), Vidovszky István János dékánhelyettes (ÉPK), Hornyánszky Gábor dékánhelyettes (VBK), Charaf Hassan dékán (VIK), Varga István dékán (KJK), Aszódi Attila dékán (TTK), Koltai Tamás dékán (GTK), valamint Szili Ákos, a BME EHK új elnöke vettek részt az emlékünnepségen.

A zenei kíséretet Erdélyi Dániel karmester vezényletével a Műegyetemi Szimfonikus Zenekar biztosította.

Az ünnepség felvétele az alábbi linken tekinthető meg.

„1956-ban azok tudtak és akartak felkelni, cselekedni, akik a diktatúrában rájuk kényszerített rabság idején is szabadok maradtak. Nem jog szerint, hanem belülről. Őrizték magukban azokat az értékeket, azt a hitet, amit szüleik, nagyszüleik, tanáraik, a magyar élet rájuk hagyományozott” – emelte ki ünnepi beszédében Novák Katalin családokért felelős miniszter. Hozzátette, habár a felkelők tudomásul vették a kettős nevelést, mert nem tehettek mást, de szívüket, szellemük szabadságát nem adták.

Novák Katalin hangsúlyozta: „minket, magyarokat ezer év sokszor véráztatta drámája vezetett el 1956-ig. A keresztény magyar államiság ’56 előtti évezrede adta az erőt és az ihletet ahhoz a sorsfordító eseményhez, amely szívet és gerincet adott a nemzetnek”.

A miniszter úgy fogalmazott: „az emberek – a magyarok pedig különösen – génjeiben hordják a múlhatatlan igényt a szabadságra, de nekünk ott van zsigereinkben a magunkra utaltság rideg valósága is”.

„’56 hőseitől és a mai magyaroktól tanulhatjuk meg, hogy belső szabadság nélkül a külső függetlenség is hamar elolvad, hogy a szabadságért áldozatot kell hozni, a szabadságért meg kell harcolni, a szabadságra leselkedő veszélyt fel kell ismerni és a szabadságot meg kell tudni védeni, akkor is, ha nem szovjet tankok fenyegetik azt. A szabadságnak becsülete van. S naponta igényli, hogy mellette döntsünk. Nincs ez másként a személyes életünkben sem” – emelte ki a miniszter.

„Minden kor megpróbáltatásokat, kihívásokat állít az ifjúság elé. 1956 egy zsarnoki elnyomó rezsim ellen való felszólalás volt, az elmúlt két év a koronavírus legyőzésének, az új helyzet kiismerésének ideje. Ezekben a harcokban mindig az ifjúság alkalmazkodik a leghatékonyabban, és amikor szükséges, kiáll magáért, elveiért, és harcol azért, hogy nemcsak neki, de a következő generációnak is jobb, könnyebb lehessen: közben pedig a múltba tekint, mintát les, erőt merít a harcokból, törekvésekből” – fogalmazott köszöntésében Andacs Zsolt Levente, a kolozsvári Sapientia Magyar Tudományegyetem hallgatója, egyben az Országos Magyar Diákszövetség elnöke, aki a külhoni magyar fiatalok nevében szólt.

Az erdélyi diák felidézte, az 1956-os eseményeket szülőföldjén a magyar lakosság többsége csendben, de reménykedve követte. A Bolyai Egyetem magyar hallgatói körében diákszervezkedés kezdődött: követelték a szabad külföldre járást, az egyetem autonómiáját biztosító tanügyi reformot, új ösztöndíjrendszert és a népi kollégium felállítását a magyar népi kultúra megőrzéséért: a dokumentum azonban a hatóságok kezébe került. Az egyetemisták egy kisebb csoportja – a tiltás ellenére, a büntetést vállalva – a forradalom iránti rokonszenvét kifejezve megemlékezést szervezett Halottak napján a Házsongárdi temetőben.

„1956 üzenete örök mécsesként világít a világmagyarság számára. Nekünk, az ifjúságnak szerte a Kárpát-medencében az a feladatunk, hogy ezt a mécsest őrizzük és továbbadjuk üzenetét. Mi vagyunk az a generáció, amely most egy olyan szabadság birtokosa, amit természetesnek vehetünk, és mindig hálával gondolunk azokra a hősökre, akiknek mindezt köszönhetjük. Gloria victis! Dicsőség a legyőzötteknek!” – zárta gondolatait Andacs Zsolt Levente.

65 évvel ezelőtt a Műegyetem aulájában tartott diáknagygyűlésen fogalmazódott meg végleges formában az a 16 pont, amely a forradalom politikai programját alapozta meg. Másnap, október 23-án délelőtt az intézmény hallgatói több ezer példányban sokszorosították a követeléseket tartalmazó szórólapokat és terjesztették a városban. A Műegyetemről indult október 23-án délután az a néma tüntetés, amely estére forradalommá dagadt, és a Sztálin-szobor ledöntése, a Magyar Rádió ostroma, valamint a szabadságharc kitörése követette.

Az akkori eseményekről további részletek olvashatók a műegyetemi honlap 1956-os aloldalán

Az ünnepi rendezvényen Beethoven zeneművének, a forradalom jelképévé vált Egmont-nyitány taktusaira koszorúzta meg a Műegyetem hősi halottainak aulai emléktábláját Magyarország kormánya nevében Novák Katalin családokért felelős miniszter. A Rákóczi Szövetség képviseletében Csáky Csongor elnök és Andacs Zsolt Levente kolozsvári egyetemista helyezték el az emlékezés virágait. A Szabadságharcosokért Közalapítvány nevében Sömjéni László Géza elnök, a Nemzeti Örökség Intézete nevében Móczár Gábor főigazgató koszorúzott. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nevében Czigány Tibor rektor és Kotán Attila kancellár, majd Szili Ákos, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke fejezte ki tiszteletét.

Az ünnepi rendezvényt megelőzően a Műegyetem vezetői a kampusz Budafoki úti bejáratánál lévő emléktáblát koszorúzták meg.

A koszorúzás után a kertben felállított műegyetemi emlékhelyhez érkeztek a BME vezetői, ahol lerótták kegyeletüket a hallgatók 1956. október 23-i felvonulását koordináló Marián István, a BME egykori Honvédelmi Tanszékének ezredese, valamint az intézmény Forradalmi Bizottságának munkájában feladatot vállalt oktatók tiszteletére.

Az esemény után a Nemzeti Örökség Intézet által a Műegyetem rakparton, a Központi épület mellett található 1956-os emlékműnél szervezett ünnepségen vett részt Czigány Tibor rektor és Kotán Attila kancellár, ahol a korábban elhelyezett koszorúknál főhajtással tisztelegtek a forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. Az eseményen Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója és Harrach Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke mondott beszédet és közreműködött a Marczibányi Kodály Iskola Junior Príma-díjas leánykara. A tiszteletadás résztvevői az Emlékműtől közösen vonultak át a Műegyetemre.

Az eseménysorozat végeztével, a Műegyetem dísztermében látták vendégül a történelmi évfolyamok hallgatóit. A fogadáson az egykori diákok visszaemlékeztek az 1956-os eseményekre, majd beszélgettek az azt követő időszakról, további életükről, családjukról.

A Duna parton a megemlékezők a BME Központi épülete előtti LED kivetítőn is figyelemmel kísérhették az egyetemi ünnepi eseményeket. A rendezvények zárásaként az intézmény elől indult az immáron hagyományosan megtartott fáklyás felvonulás a Rákóczi Szövetség szervezésében. Több ezren vonultak az 1956-os forradalom és szabadságharc másik emblematikus helyszínére, a Bem József térre, hogy megkoszorúzzák a hős tábornok szobrát. A menet elején korhű Csepel típusú teherautó szállította platóján a fáklyát tartó vagy nemzeti színű zászlót lobogtató fiatalokat.

 

HA-TZS

Fotó: Geberle B., MTI