Kötelező maszkviselés a Műegyetemen

Az egyetem belső, zárt tereiben (tantermek, folyosók, irodák, könyvtár) 2021. november 2. napjától kötelező a maszkviselés.

Az egyetemi polgárok védelme érdekében a BME vezetése maszkviselési kötelezettséget rendelt el. A tanórán az órát tartó oktatónak nem kell maszkot viselnie. A maszkot nem viselő hallgató tanórán, vizsgán való részvétele megtagadható. A kollégiumokban a beléptető kapun túl a maszkviselés továbbra sem kötelező.

A Műegyetemen az oktatás minden képzési szinten és formában továbbra is jelenléti formában történik. Egyes tanulmányi cselekmények (pl. konzultációk, feladatbeadások) esetében ajánlott azokat elektronikus úton lebonyolítani.

A koronavírus járvány elleni védekezés, a biztonságos jelenléti oktatás és munkavégzés elengedhetetlen feltétele, hogy minden egyetemi polgár megfelelő védettséggel rendelkezzen. E közös felelősség alapján elvárt, hogy az egyetemi polgárok éljenek az oltás felvételének lehetőségével és tartsák be a járványügyi védekezésre vonatkozó egészségügyi és higiénés előírásokat. 

A Műegyetem, a Semmelweis Egyetemmel és Budapest Főváros Kormányhivatalával együttműködve, saját oltópontot is létrehozott annak érdekében, hogy a BME munkatársainak és hallgatóinak lehetőséget biztosítson az új típusú koronavírus elleni első, illetve harmadik, emlékeztető oltás felvételére.

Az öt oltási nap mindegyikére gyorsan betelt a regisztrációs lehetőség, több mint ezren regisztráltak és kapták meg oltásukat október 15-től a BME-re kihelyezett oltóponton.

A koronavírus járvány kockázatának csökkentése és az egyetemi polgárok egészségének védelme érdekében követendő intézkedéseket a BME honlapjának koronavírus helyzetről tájékoztató oldala foglalja össze.