„Az oktatás, a kutatás, a fejlesztés, az innováció kéz a kézben jár a Műegyetemen”

Kimagasló eredményeket elérő középiskolai tanárok, műegyetemi innovátorok és kutatók teljesítményét díjazták a Pro Progressio Alapítvány 25. születésnapján.

„Oktatás, kutatás, fejlesztés, innováció: mindig kéz a kézben járt az egyetem 240 éves történetében” – emelte ki a Pro Progressio Alapítvány létrejöttének 25. évfordulós ünnepi kuratóriumi ülésén és díjátadó ceremóniáján Czigány Tibor rektor, aki hangsúlyozta, a műegyetemi szakemberek kiválósága arra alapul, hogy a kutatásban, vagy az ipari tevékenységben elért eredményeiket gyorsan integrálják az oktatásba is. Kiemelkedő tudósok – köztünk Nobel-díjasok – hosszú sora bizonyítja e színvonalas munkát.

Az egyetem vezetője rámutatott, a Műegyetemen szerzett diploma értékes, aminek nemzetközi ismertségét mára már a mintegy háromezer, a komplex tudás megszerzésére beiratkozott külföldi hallgató is bizonyítja. A hazai tudóstársadalom 70%-a műegyetemi kutató-fejlesztői mesterképzésekben vett részt. „Egyetemünk a nemzetközi rangsorokban úgy szerepel, mintha – sporthasonlattal élve – a magyar labdarúgó válogatottat a legjobb nyolc közé sorolnák a világon” – emelte ki Czigány Tibor, aki megköszönte a hatékony tehetséggondozó munkát segítő Pro Progressio Alapítvány több évtizedes tevékenységét is.

„Bátran küldjék ide érdeklődő diákjaikat: a BME nem nehéz, inkább érdekes képző hely, ahol a hallgatók játszva, akár valós ipari programokban szerezhetnek tudást és szakértelmet” – szólította meg a rektor a kiváló munkájukért díjazott középiskolai tanárokat, hozzátéve, a Műegyetemen a jövőre oktatják a hallgatókat arra, hogy képesek legyenek a tíz-húsz évvel későbbi kihívásokra is válaszolni.

„Irányítsák ide a lányokat is: a mérnöki szakmák ma már számukra is számtalan lehetőséget kínálnak” – összegezte a BME vezetője, majd zárszóként felhívta a figyelmet a jövő évben mintegy száz témával megvalósuló műegyetemi középiskolás TDK szekcióra is, amely a maga nemében úttörő programként szolgálja a tehetséggondozást és amelyre a jelentkezés feltételeit a következő hetekben ismerhetik meg az érdeklődők.

Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumi elnöke az alapítás 25. évfordulóján tartott ünnepi ülésen köszöntötte a mai és egykori egyetemi vezetőket, valamint ipari szerepelőket és támogatókat, majd ismertette az Alapítvány történetét. Felidézte, már 1994-ben megszületett a gondolat Michelberger Pál rektor fejében, hogy az egyetem– egy baráti-támogatói kört alapítva – szorosabb kapcsolatokra törekedjen a gazdasággal, iparral, majd erre alapozva 1996-ban létrejött az Alapítvány.

A testület fő célja az egyetemi innováció előmozdítása volt az ipari szereplők támogatásainak minél szélesebb körű bevonásával, amely kölcsönös előnyökkel járt a felek számára.

A kuratóriumi elnök hangsúlyozta, az elmúlt több mint két évtizedben körülbelül 1500 vállalattal kerültek kapcsolatba. 7 és fél milliárd forintból mintegy 3 milliárdot a legjobb hallgatóknak – mintegy hatezer főnek – ösztöndíjként folyósítottak, 2,1 milliárd forintot pedig az innovációs gondolatot képviselő fiatal oktatók kaptak. Az Alapítvány céljai és tevékenysége azonban bővebb az ösztöndíjak folyósításánál: a történeti campus értékeinek megőrzése jegyében elkészíttették 2007-ben a Központi épület előtti allegorikus szobrokat, renoválták a homlokzatot és a belső terek egy részét. Az Alapítvány az egyetemtörténeti kiadványok támogatása mellett rendszeres támogatója a Műegyetemi Kórusnak és a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarnak is.

Pakucs János kiemelte, a tehetséggondozás jegyében több díjat is odaítél az Alapítvány: a BME Innovációs Díját, amely az előző év legjelentősebb innovációs teljesítményeit ismeri el; a BME legjelentősebb tudományos közleménye díját (2020-ban); valamint a BME legkiválóbb tudományos közleménye díját (2016-2020 között).

Az Alapítvány 13. alkalommal hirdette meg a Középiskolai Tanári Díjat, amellyel olyan pedagógusokat támogat, akik maguk is rendszeresen szerveznek műszaki, természettudományi tárgyakat népszerűsítő programokat, és tanítványaik az OKTV-n is eredményesen szerepelnek. 2009-2021 között több mint 130 pedagógus nyerte el ezt a elismerést.

Az ünnepségen a Műegyetem és a kiválóság kapcsolatáról Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes, a középiskolások egyetemi oktatásba kerülésének kérdéseiről pedig Tevesz Gábor egyetemi docens, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) dékáni megbízottja tartott előadást.

Az ünnepségen a kutatók, innovátorok, középiskolás tanárok számára a díjakat átadták: Czigány Tibor rektor, valamint az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Lepsényi István, a Valor Zrt. vezérigazgatója, Levendel Ádám, a Szonda-Ipsos alapító elnöke, valamint Németh Gábor, tanácsadó, Vajta László, a BME VIK volt dékánja. Az ünnepség levezetője Dallos Györgyi, a kuratórium titkára volt.

2021-ben a BME és a Pro Progressio Alapítvány Innovációs Díját ketten nyerték el.

Hegyi Dezső, a BME Építészmérnöki Kar (ÉPK) Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékének egyetemi docense a „Falazóelem geometriájának fejlesztése” című pályázatával.

Czigány Tibor rektor, Hegyi Dezső egyetemi docens (BME ÉPK), Pakucs János kuratóriumi elnök

Innovációs Díjjal tüntették ki Molnár Kolost, a BME Gépészmérnöki Kar (GPK) Polimertechnika Tanszékének adjunktusát az „Intelligens nanoszálas maszk a légzés állapotának figyelemmel kísérésére” című pályázatával.

Czigány Tibor rektor, Guo Jian doktorandusz (BME VIK), Molnár Kolos adjunktus (BME GPK), He Haijun doktorandusz (BME GPK), Pakucs János kuratóriumi elnök

A „BME 2020. évi legjelentősebb tudományos közleménye” c. felhívás díjazott pályázata:

Scherübl Zoltán, Fülöp Gergő, Moca Pascu, Makk Péter, Elalaily Tosson, Zaránd Gergely, Csonka Szabolcs, Gramich Jörg, Baumgartner Andreas, Schönnenberger Christian, Nygard Jesper: Large spatial extension of the zero-energy Yu-Shiba-Rusinov state in a magnetic field. in Nature Communications, 2020 April

Czigány Tibor rektor, Scherübl Zoltán kutató, Csonka Szabolcs egyetemi docens, BME TTK Fizika Tanszék, Pakucs János kuratóriumi elnök

A „BME legkiválóbb tudományos közleménye 2016-2020” című felhívás díjazott pályázatai: Pukánszky Béla, Kun Dávid: Polymer/lignin blends: interactions, prosperties, applications in European Polymer Journal, 2017 August

Pukánszky Béla professor emeritus, BME VBK Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Czigány Tibor rektor, Pakucs János kuratóriumi elnök

 

A díjazott középiskolai oktatók:

Borbásné Penke Judit (Szent István Gimnázium, Budapest)

Dlusztus Péter (Pécsi Janus Pannonius Gimnázium)

Juhász Zoltán (Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr)

Lendvai Dorottya (Budapest XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium)

Moór István (Piarista Gimnázium, Budapest)

Nagy Piroska Mária (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)

Richlik-Horváth Katalin (Budapest I. kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium)

Sinyiné Kővári Györgyi Mária (Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium)

Szakmány Csaba (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola)

Tigyi István (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium)

 

A díjazottak munkássága a Pro Progressio Alapítvány kiadványából ismerhető meg.

 

HA-TZS

Fotó: Hegedűs Bence